Geri Dön

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, günlük hayatın içinde teknolojik ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretiminde önemli rol üstlenen mühendislik dallarından biridir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ülkemizde endüstride birinci derecede ihtiyaç duyulan bir meslektir. Elektrik-Elektronik Mühendislerine talep, araştırma geliştirme başta olmak üzere, tasarım, üretim, otomasyon ve yönetim ana konularında artarak devam etmektedir.

Elektrik Mühendisliği eğitimi, temel derslere ilave olarak, elektrik enerjisinin üretimi, taşınması ve dağıtımını, aydınlatma sistemlerini, elektrik makineleri, güç elektroniği ve kontrol uygulamalarını içerir. Elektronik Mühendisliği programı ise, temel derslerden sonra elektronik teknolojisi ile ilgili sistemleri, haberleşme teknolojilerini ve mikroişlemci ve mikro kontrol, akıllı robot tekniği ve diğerlerinin uygulama alanlarındaki dersleri içerir. Öğrenciler, kendilerine uygun programları seçmeli dersler ile oluşturabilirler. Programlardaki derslerin zengin laboratuar uygulamaları mevcuttur.

Bölümün amacı, Elektrik, Kontrol, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme yapmak, nitelikli mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Bölümümüz lisans eğitim ve öğretiminde uluslararası standartları uygulamaktadır. Hedefimiz kendi disiplini içinde yeni gelişmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiş, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan mühendisler yetiştirmektir. Lisans düzeyindeki mühendislik eğitimi Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak verilmektedir ve elektrik ve elektronik alt alanlarında uzmanlaşmaya olanak tanıyacak şekilde planlanmıştır. Bölümün ders programları, bu alanlarda gerekli teorik, uygulama ve laboratuar eğitimlerini içerir.

Tüm sektörlerde olduğu gibi, Denizcilik sektöründe de elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarının yaygınlığı, Üniversitemizi bu bilimsel alanda da eğitim vermeye yöneltmiştir. Denizcilik sektöründeki elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları radar, iletişim, GPS ve bilgisayar sistemlerini içeren bütünleşik seyir sistemlerini, makine ve elektrik güç sistemleri, bunların kontrolunu ve robotik uygulamaları da içermektedir. Bu teknolojiler ile Denizcilik sektöründeki sistemlerin önümüzdeki yıllarda giderek daha da otomatik ve otonom hale gelmesi beklenmektedir.

İş Alanları :

Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin, akademik ve mesleki kariyer açısından önlerinde birçok seçenek bulunmaktadır. Mezunlarımız, akademik olarak elektrik ve elektronik mühendisliği, haberleşme, bilgisayar, kontrol ya da mekatronik mühendisliği yüksek lisans programlarına devam edebilirler. Ayrıca, mesleki olarak; yukarıdaki alt alanlarda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında veya tersanelerde mühendis ve gemilerde elektroteknik zabiti olarak çalışabilirler.