Geri Dön

Devre Analizi 2

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Devre Analizi - II

Seviye: Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Uygulanması, Saat/Hafta

 

Kod

 

Yıl/Dönem

Kredi

 

ECTS Kredisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorik

 

Uygulama

 

Laboratuvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EEE211

 

2017/Bahar

4

 

 

5

 

3

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 

Öğretim Elemanı

Yrd. Doç. Dr. Atilla Uygur

 

 

 

 

Ulaşım Bilgisi

auygur@gtu.edu.tr
 

 

 

Ofis Saatleri

Cuma 09:00-14:20

 

 

Web Sayfası

 http://pruonline.pirireis.edu.tr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Türü

Zorunlu

Ders Dili

 

İngilizce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Önşartı

 PHYS 112

 

 

 

 

 

 

 

İçeriğe Göre Ders Tipi %

Temel Bilimler

Mühendislik Bilimi

Mühendislik Tasarım

 

Toplum Bilimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Ders İçeriği

Bu dersin içeriği RLC devrelerinin doğal ve basamak cevapları, devrelerin sinüzoidal kalıcı hal çözümleri, sinüzoidal kalıcı hal güç hesapları, dengeli üç fazlı devreler, Laplace dönüşümüne giriş, devre analizinde Laplace dönüşümü, frekans seçici devrelere giriş, aktif filtre devreleri, Fourier seri analizi, Fourier dönüşümü ve iki kapılı devrelerden oluşmaktadır. Ödevler, uygulama soruları ve laboratuvar çalışmaları da dersin önemli bileşenleri arasındadır

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Amaçları

 

 • Öğrenciler RLC devrelerin doğal ve basamak cevaplarını devre çözümü yaparken bulmayı öğrenir. Zaman domeni devre eşitliklerini çözerken devrenin frekans domeni eşdeğerini yerleştirerek Laplace dönüşümüm kullanmayı öğrenir.
 • Öğrenciler tasarım ya da analiz temelli soru çözümü uygulamalarına katılarak ek bilgiler edinirler.
 • Öğrenciler laboratuvarda 2-4 kişilik gruplar halinde olarak devre analizi ve tasarımı yaparlar.
 • Öğrenciler Laplace dönüşümü Fourier metodlarını kullanarak devre problemleri davranışları ve frekans cevapları üzerine çalışır, çözer ve gruplandırırlar.
 • Öğrencilere kişisel değerlendirme, meslek etiği, grup çalışması gibi temel değerler öğretilir.
 • Öğrenciler ek olarak dönem boyunca çözdükleri değerlendirme problemleri aracılığıyla devre çözün yeteneklerini geliştirirler.

 

 

 

Ders Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler;

 1. SI birim sistemini, gerilim, akım, güç ve enerji tanımlarını bilir ve kullanırlar.
 2. İdeal temel devre elemanı sembollerini ve davranışlarını anlarlar.
 3. Ohm kanunu ve Kirchoff kanununu  ifade eder ve basit devre çözümlerinde kullanabilirler.
 4. Eşdeğer direnci bilir, gerilim ve akım bölücü tasarlar, üçgen-y dönüşümlerini kullanırlar.
 5. Düğüm gerilimleri, çevre akımları, kaynak dönüşümü, Thevenin ve Norton eşdeğeri yöntemlerini, maksimum güç transferini anlar ve uygular.
 6. Devreleri frekans domeninden kalıcı hal durumunda Laplace yada Fourier metodlarıyla analiz edebilir.
 7. Bobin ve kapasite elamanlarını bilir bu elemanalrla ilgili gerilim, akım, güç ve enerji denklemlerini kullanabilir ve karşılıklı endüktans kavramını anlar.
 8. RL, RC ve RLC devrelerine ait doğal ve basamak cevaplarını belirler dengeli üç fazlı devreleri, aktif filtreleri ve iki kapılıları anlar.
 9. Sinuzoidal kaynaklı devreleri frekans domenine dönüştüreblir ve ideal/doğrusal transformatör içeren devreleri fazör metodlarını kullanarak analiz eder.

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Metod ve Teknikleri

Powerpoint sunumu tarzı ders anlatımı, soru çözümleri, MATLAB/Simulink benzetimleri ve laboratuvarda olan deneyler.

 

 

 

 

Eğitim Yeri

 

Teorik ders ve soru çözümleri için ders sınıfı, deneyler için laboratuvar

 

 

 

Önşart

 PHYS 112 (Physics II).

 

 

 

 

Ders Kitabı

 

 • James W. Nilsson and Susan A. Riedel, Electric Circuits, 10/E (International Edition), Prentice Hall, 2011. ISBN -13: 978-0-13-705051-2 and ISBN-10 : 0-13-705051-8.
 • Ottomar Beucher and Michael Weeks, Introduction to MATLAB & SIMULINK, 3/E : A Project Approach, Infinity Science Press,  2007.  ISBN-13 : 978-19-34015049.

 

 

 

 

 

Diğer Kaynaklar

 • -Charles K. Alexander,   Foundations of Electric Circuits,  McGraw-Hill, 2013.  ISBN-13:  978-1-259071393.
 • Mahmood Nahvi, Schaum's Outline of Electric Circuits, 6 /E, McGraw-Hill, 2013.  ISBN -13 : 978-0-071830454.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödev ve Projeler

 

 

 

 • Ödevler kitaptan her bölümdeki değerlendirme sorularından seçilir.
 • Ödevler her hafta verilir ve bir sonraki hafta teslim edilir. Örnek Ödev 1’in ikinci hafta çözüm öncesinde verilmesi gereklidir.
 • Her ödev kağıtta ve teslim zamanına uygun olarak  ders başlangıcında teslim edilir.
 • Geç ödev kabul edilmez.
 • Her çalışma 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 • Ödevler tekbaşına yapılır.
 • Her bir uygulama öncesi kısasınav olur.
 • Kısasınavlar sırasında her öğrenci kendi notlarını kullanabilir. Bunun haricinde kitaplara, bilgisayarlara, telefonlara ve ortak çalışmaya izin verilmez.
 • En düşük kısasınav/ödev notu değerlendirmeye katılmaz.

 

 

 

Laboratuvar Yükü

 • Laboratuvar üç aşamadan oluşmaktadır: benzetim, deney ve rapor.
 • Öğrenciler her deney öncesi deneylerle ilgili çalışmayı ve benzetim dosyalarını hazırlarlar.
 • Laboratuvar raporları bir sonraki laboratuvar saati öncesinde teslim edilir.
 • Raporlama düzeni pru-online platformunda bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

Bilgisayar Kullanımı

MATLAB programı devre tasarımı,deney ve hesaplar için kullanılacaktır.

 

 

Diğer Uygulamalar

 

                                                                                      -

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama

 

Adet

 

Nota Etkisi, %

 

 

 

Devam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıliçi

 

1

 

 

30

 

 

 

 

Kısasınav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödev

 

12

 

 

15

 

 

 

 

Dönem Ödevi/Proje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar Yükü

 

11

 

 

  15

 

 

 

 

Pratik Çalışmalar

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılsonu Sınavı

 

1

 

 

40

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

%100

 

 

 

Yıliçi Katkısı, %

 

 

 

%60

 

 

 

Yılsonu Katkısı, %

 

 

 

 

%40

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

%100

 

Week

Topics

Course Outcomes

1

RLC Devrelerinin Doğal ve Basamak Cevapları

A,B,H

2

RLC Devrelerinin Doğal ve Basamak Cevapları

A,B,H

3

Sinüzoidal Kalıcı Hal

F

4

Sinüzoidal Kalıcı Hal

F

5

Sinüzoidal Kalıcı Hal Güç Hesapları

F,I,G

6

Dengeli Üç Fazlı Devreler

F,H

7

Laplace Dönüşümüner Giriş

C,D,E

8

Yıliçi Sınavı

A-G,I

9

Devre Analizinde Laplace Dönüşümü

E, F

10

Frekans Seçici Devreler Giriş

H,I

11

Aktif Filtre Devreleri

H,I

12

Fourier Seri Analizi

F,H

13

Fourier Dönüşümü

F,H

14

İki Kapılı Devreler

F

 

Elektronik Mühendisliği Planı ile Ders İlişkisi

 

 

 

Katkı Miktarı

 

   Sayı

Program Çıktıları

 

 

 

1

 

2

 

3

1

Matematik, fen  ve mühendislik bilgisini kullanma yeteneği

 

 

 

x

2

Tasarım ve deney yapma, ek olarak veri yorumlama yeteneği

 

 

x

3

Belli şartlara uygun sistem ya da eleman tasarlama yeteneği

 

x

 

4

Disiplinlerarası gruplarda çalışma yeteneği

x

 

 

5

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme yeteneği

 

 

 

x

6

Mesleki ve etik sorumlulukları anlayış

x

 

 

7

Etkin iletişim yeteneği

x

 

 

8

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal ölçekte etkilerine dair kapsamlı eğitim anlayışı

x

 

 

9

Ömür boyu eğitim katılım ve farkındalığı

 

 

x

10

Güncel konu hakimiyeti

 

x

 

11

Mühendislik uygulamaları için gerekli tekniklerin, yeteneklerin ve modern mühendislik araçlarının kullanımı yeteneği

 

 

x

12

Akışkanlar mekaniği, yapı mekaniği, malzeme özellikleri ve enerji/tahrik makinelerine ait  temel bilgileri deniz araçları kapsamında kullanma yeteneği.

x

 

 

 

1: Az, 2: Kısmen, 3: Tam

 

 

 

               

 

Hazırlayan

Tarih

 

İmza

Yrd. Doç. Dr. Atilla Uygur

09.05.2017