Geri Dön

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri askeri ve sivil ticari gemilerin, deniz yapıları da dahil olmak üzere, denizde yüzen bütün yapıların, tasarım, inşaat ve onarımından sorumlu profesyonel mühendislerdir. Bu bölümde sunulan mühendislik eğitimi,

 Ticari gemiler,
 Yolcu gemileri, Feribotlar,
 Savaş Gemileri – Fırkateynler, Destroyerler, Uçak Gemileri, Amfibi Gemiler,
 Denizaltılar ve sualtı araçları,
 Açık deniz Petrol Sondaj Platformları, Yarı Batıklar, Yüzer Petrol Üretim ve Depolama Gemileri,
 Yüksek hızlı tekneler, Hava Yastıklı Gemiler, Çok Tekneli Gemiler, Kanatlı tekneler,
 İş platformları ve tekneleri, Balıkçı tekneleri, Römorkörler, Pilot Gemileri, Kurtarma Botları,
 Yatlar, Megayatlar ve diğer gezi amaçlı tekneler
 Eğlence ve turistik amaçlı yüzer cihazlar

gibi deniz yapılarının tasarımını, üretimini ve bakım-onarımını kapsamaktadır.

Modern mühendisliğin bir ürünü olan bu yapılar değişik mühendislik alanlarının katkısı ile bir ekip çalışmasının sonucu olduğu için bu bölümde eğitilen gemi inşa mühendislerinin ayrıca yönetim becerilerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

MİSYON

Misyonumuz, güncel tasarım ve üretim tekniklerinin yanı sıra kuramsal ve kavramsal gelişimden ödün vermeden, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile Türkiye’de gemi inşaatı eğitimine öncülük etmektir. Böyle bir programı oluşturmadaki temel amaç, öğrencilere ekip çalışması, iletişim, bilgilerini bütünleyip problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri kazandırmaktır. Kuramsal ve kavramsal bütünlüğün öğrencilerin teknolojik gelişmeleri takip etmeleri için vazgeçilmez olduğuna da inanıyoruz.

VİZYON

Uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı, önder mühendisler yetiştiren ve sürekli şekilde kendini yenileyip çağdaş eğitim ve araştırma yöntemleri oluşturulmasında ve bulguların teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır.

PROGRAM TANIMI

Bölümün eğitim planı, gemi inşatı mühendisinin değişik bilim dallarının temel kavramlarını anlıyabilmesini ve bilgisayar destekli tasarım ve hesaplamalarda en ileri düzeyde becerilere sahip olmasını, farklı meslek grupları ile bile etkin bir ekip yapabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yazılı ve sözlü iletişimde etkin olma, hızlı ve etkin karar verme gücüne sahip olma, takım çalışmasına yatkınlık, eğitim programının önemli çıktılarıdır.

Fakültemiz Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans programı,

 Öğrencilere hayat boyu gerekli demokratik bir toplum için vazgeçilmez sosyal kavramları ve her türlü mesleki çalışma ve tasarım, üretim becerisini kazandırmak,
 Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmek ve teşvik etmek,
 Öğrencilere takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme ve karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermek,
 Öğrencilere modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecekleri ortamlarda gerekli becerileri kazandırmak,
 Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak

prensiplerine dayalı çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

Birinci sınıfdan itibaren tüm derslerimiz öğrenci odaklı ve proje temelli olarak geliştirilmiştir.

Fakültemizde, öğrencilerimize iyi düzeyde bir yabancı dil, üst düzeyde temel mühendislik bilgisi, becerisi ve deneyimini, derslerde projelerle endüstri ile yakın işbirliği ve sektördeki projelere katılım, ERASMUS imkanları ve stajlarla vermeye kararlıyız.

Öğretimin sınıfta sona ermediği, kavramsal ve kuramsal çalışmaların ekip projeleri şeklinde uygulamalar ve projelerle desteklendiği, gerçek problemlerin deniz endüstrisinin tüm alanlarında çalışıldığı bir program yaratmaya çalışıyoruz. Bu programı “tersaneleri dersane olarak kullanacağız” şeklinde ifade ediyoruz. Buna, bizim bir sektör üniversitesi olmamız da olanak sağlıyor kuşkusuz.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünde, güncel tasarım ve üretim tekniklerinin yanısıra, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı yarattık. Bu programda amaç öğrencilerimize üst düzeyde mühendislik bilgisi vermek ve takım çalışması, iletişim bilgilerini bütünleyip problem çözme, liderlik ve yönetim becerilerinin de kazandırılmasıdır.

Öğrencilerimize yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak bu öğretim modelinin yaratıcılıklarını arttıracağını, takım çalışması olanağını yaratacağını, yaptıkları işlerden zevk almayı ve başarı hissini sağlayacağını biliyoruz.

Öğrencilerimiz, ilk yarıyıllardan itibaren projeler yapmakta ve keşfederek öğrenmekteler. Kendilerine verilen malzeme ve bütçelerle tasarımlar yaparak, prototipleri üretiyorlar, tasarımdan üretimine kadar tüm süreçleri kendilerinin yaptıkları projelerinin sonuçlarını heyecanla bekliyorlar, yarışıyorlar.

Proje temelli olarak geliştirilen derslerin yanısıra, özellikle son iki yarıyılda kurumlardaki mevcut projelerde yer alabileceği ve yarıyılın belirli dönemlerinde aktif olarak çalışabilecekleri programlar yarattık. Programı, Tuzla’da üniversitemize yakın mesafede olan IMEAK DTO üyelerimize ait denizcilik endüstrisi üretim, tasarım firmaları ve diğer tüm birimlerde, uygulamalı olarak, onların da desteği ve gözetimiyle, sektörün stratejik planları doğrultusunda oluşturmakta, şekillendirmekteyiz. “TERSANELERİN DERSANE” olduğu bu eğitim tarzımız hem öğrencileri kendi alanlarında pratik eğitim görmelerini sağlayacak, hem de üstün bir motivasyon ortamı yaratacak ve iş hayatına uyumu kolaylaştıracaktır. Ayrıca sektör tarafından tanınan öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra iş olanakları konusunda da önde olacağı açıktır.

Öğrencilerimiz kendi seçimlerine göre, Türkiye’nin dünyada ön sıralarda olduğu, motorbot, yelkenli yat, askeri ve ticari gemi üretimi ve tasarımının yanısıra, programda yer alan mevcut dersler ile küçük teknelerin tasarımı ve üretimi konusunda da uzmanlaşmaktadırlar.

Bölümümüzün çalışması sonucunda, Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME, Amerikan Gemi Mühendisleri Odası) isteyen öğrencilerimizi, küçük bir senelik aidat karşılığında “öğrenci üye” (student member) olarak kabul etmektedir. Bu üyelikle öğrencilerimiz, hem daha öğrenciliklerinin ilk aşamasında meslek grubunun küresel ölçüde bir üyesi olma ayrıcalığının gururunu yaşamakta, hem de meslekleriyle ilgili kitap, bilimsel dergi ve diğer belgelere indirimli olarak erişme olanağından faydalanmaktadırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde, tersanelerde her tür gemi üretiminde, açık deniz yapıları üretiminde, tasarım bürolarında, sınıflandırma kuruluşlarında ve bu alanları besleyen yan sanayi dallarında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi olarak çalışabileceklerdir.


ENGINEERING FACULTY
NAVAL ARCHITECTURE and MARINE ENGINEERING COURSE PLAN
(Will be applied to students, who will start the education as per 2015-2016 term)

 
 
I. SEMESTER
Course Code Course Title G-E-M Prereq. T U L H C ECTS C
MATH 112 Mathematics I E-M N/A 3 2 0 5 4,0 6
PHYS 112 Physics  I E-M N/A 3 0 0 3 3,0 4
PHYS 112 L Physics I Lab. E-M N/A 0 0 2 2 1,0 1
CHEM 112 Chemistry M N/A 3 0 0 3 3,0 4
CHEM 112 L Chemistry Lab. M N/A 0 0 2 2 1,0 1
ENG 111 Technical Drawing M N/A 1 0 2 3 2,0 3
MATH 113 Linear Algebra E-M N/A 2 1 0 3 2,5 4
ENG 112 Introduction To Comp. Tech. and Prog. E-M N/A 2 0 2 4 3,0 4
ELECT 111 Elective Course E-M N/A 2 1 0 3 2,5 3
TURK 001 Turkish Language I E-M N/A 2 0 0 2 NC NC
Total Credits: 30 22 30
II. SEMESTER
Course Code Course Title G-E-M Prereq. T U L H C ECTS C
MATH 122 Mathematics  II E-M MATH112 3 2 0 5 4,0 6
PHYS 122 Physics  II E-M PHYS112 3 0 0 3 3,0 4
PHYS 122 L Physics II Lab. E-M PHYS112L 0 0 2 2 1,0 1
ENG 121 Statics M PHYS 112 2 1 0 3 2,5 4
ENG 122 Computer Aided Technical Drawing   ENG111 1 0 2 3 2,0 2
ENG 123 Workshop for Engineers M ENG111 1 0 3 4 2,5 3
ENG 124 Engineering Fundamentals E-M N/A 2 0 2 4 3,0 3
ELECT 121 Elective Course E-M N/A 2 1 0 3 2,5 3
ENG 125 English For Academic Purposes E-M N/A 1 1 0 2 1,5 2
TURK 002 Turkish Language II E-M N/A 2 0 0 2 NC NC
ENG01 Industrial Tarining E-M N/A           2
Total Credits: 31 22,0 30
III. SEMESTER
Course Code Course Title G-E-M Prereq. T U L H C ECTS C
ENG 215 Ordinary and Partial Differential Equations E-M MATH122 4 0 0 4 4,0 5
ENG 211 Strength of Materials M ENG121 3 1 1 5 4,0 5
ENG 212 Thermodynamics I M PHYS112-CHEM112 2 1 0 3 2,5 4
NAME 211 Ship Geometry and Hydrostatics G ENG111 2 2 0 4 3,0 6
ENG 213 Manufacturing Methods M ENG123 2 0 1 3 2,5 3
ENG 214 Numerical Methods E-M MATH113-MATH122 2 1 0 3 2,5 4
ELECT 211 Elective Course E-M N/A 2 1 0 3 2,5 3
ATA 001 Ataturk Principles and History of Revolution I E-M N/A 2 0 0 2 NC NC
Total Credits: 27 21,0 30
IV. SEMESTER
Course Code Course Title G-E-M Prereq. T U L H C ECTS C
ENG 225 Applied Engineering Mathematics E-M ENG215 3 1 0 4 3,5 5
ENG 221 Fluid Mechanics M ENG215 3 1 0 4 3,5 5
ENG 221L Fluid Mechanics Lab. M ENG215 0 0 2 2 1,0 2
ENG 222 Thermodynamics II M ENG212 2 1 0 3 2,5 4
ENG 223 Dynamics M ENG121 3 0 0 3 3,0 5
ENG 224 Material Science M CHEM112 3 0 0 3 3,0 4
ENG226 Programming for Engineering Applications E-M N/A 2 1 0 3 2,5 3
ATA 002 Ataturk Principles and History of Revolution II E-M N/A 2 0 0 2 NC NC
ENG02 Industrial Tarining M ENG01       0   2
Total Credits: 24 19,0 30
  1st and 2nd Years,  Total Local Credits:     84,0 Toplam AKTS K: 120
T: Lecture hours per week,  U: Tutorial hours per week, L: Laboratory hours per week, C:  Local credits
ECTS C: European Credit Transfer System credits
V. SEMESTER
Course Code Course Title G-E-M Prereq. T U L H C ECTS C
NAME 311 Ship Theory G NAME211 2 1 0 3 2,5 5
NAME 312 Ship Resistance and Propulsion G ENG221-ENG221L 3 1 0 4 3,5 5
NAME 313 Advanced Structural Analysis G ENG211 3 1 0 4 3,5 5
NAME 314 Ship Propulsion Systems G ENG212-ENG222 2 1 0 3 2,5 4
ELECT 311 Elective Course     2 0 0 2 2,0 3
ELECT 312 Elective Course     2 1 0 3 2,5 4
NAME315 Ship Auxiliary Engines M ENG221-ENG221L 3 0 1 4 3,5 4
Total Credits: 23 20,0 30
VI. SEMESTER
Course Code Course Title G-E-M Prereq. T U L H C ECTS C
NAME 321 Ship Design G NAME311-312-314 2 0 2 4 3,0 5
NAME 322 Ship Motions and Maneuvering G ENG221-221L-223-225 3 1 0 4 3,5 5
NAME 323 Ship Structural Design G NAME313 3 1 0 4 3,5 5
ENG 322 Ship Electrics E PHYS122-122L 2 0 1 3 2,5 3
ELECT 321 Elective Course     2 0 0 2 2,0 4
ELECT 322 Elective Course     2 1 0 3 2,5 4
ENG 328 Project Management and Organization M-EE N/A 2 0 0 2 2,0 2
ENG03 Industrial Tarining               2
Total Credits: 22 19,0 30
VII. SEMESTER
Course Code Course Title G-E-M Prereq. T U L H C ECTS C
NAME 411 Design Project I G NAME321-323 1 0 4 5 3,0 6
NAME 412 Dissertation Project I M-EE NAME321-322-323 1 0 4 5 3,0 6
ENG 411 Occupational Health and Safety M-EE N/A 2 0 0 2 2,0 3
ELECT 411 Elective Course     2 1 0 3 2,5 5
ELECT 412 Elective Course     2 1 0 3 2,5 5
ELECT 413 Elective Course     2 1 0 3 2,5 5
Total Credits: 21 15,5 30
VIII. SEMESTER
Course Code Course Title G-E-M Prereq. T U L H C ECTS C
NAME 421 Design Project II   NAME411-322 1 0 4 5 3,0 6
NAME 422 Dissertation Project II M-EE NAME 421 1 0 4 5 3,0 6
ENG 421 Engineering Economics M-EE N/A 2 0 0 2 2,0 3
ELECT 421 Elective Course     2 1 0 3 2,5 5
ELECT 422 Elective Course     2 1 0 3 2,5 5
ELECT 423 Elective Course     2 1 0 3 2,5 5
Total Credits: 21 15,5 30
  3rd and 4th Years,  Total Local Credits:     70,0 Toplam AKTS K: 120
                   
T: Lecture hours per week,  U: Tutorial hours per week, L: Laboratory hours per week, C:  Local credits
ECTS C: European Credit Transfer System credits
                   
Naval Architecture and Marine Engineering,       Total Local Credits:     154,0 Toplam AKTS K: 240