Geri Dön

Sonlu Elemanlar Yöntemi

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programı

2018- 2019 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

 

Dersin Adı : Sonlu Elemanlar Metodu

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

ENG 317

3/5

2.5

4

2

 

1

Bölüm

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Dersin Veren Öğretim Üyesi

Dr. Atilla Savaş

İletişim Bilgileri

asavas@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

pruonline

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 ENG 215 MATH 113

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

80

20

 

 

Dersin İçeriği

Sonlu Elemenlar Metodunun temellerine giriş.Direkt yöntem, yay ve kafes yapılar. Kiriş elemanı, genel sürekli ortamlar için sonlu elemanlar formülasyonu, plane stres ve plane strain elemanlar, sonlu elemanlar ve enterpolasyon fonksiyonları

Dersin Amacı

Sonlu elemanlar metodunun temel teorik prensiplerini anlamak, değişik tiplerdeki elemanlar ardasındaki farkları anlamak, yer değiştirme ve kuvvet sınır koşullarını kullanmak, yakınsama konusunu anlamak, sonlu elemanlar sonuçlarını yorumlamak, mühendislik problemlerini çözmede sonlu elemanlar yaklaşımını kullanmak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

  1. Sonlu elemanlar yönteminin uygulamasını ve temellerini öğrenmek
  2. Uygun sonlu elemanları ve ağı seçmek , kuvvetleri ve sınır koşullarını uygulayabilmek.
  3. Mühendislik problemlerini sonlu elemanlar kullanarak çözmek.
  4. Sonlu elemenalar yöntemini tasarım maksatlarıyla kullanmak

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 

Varsa, Uygulama yeri

 

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

  • D.V. Hutton, Fundamentals of Finite Element Analysis. Mc Graw Hill, 2004
  • M. Omurtag, Çubuk Sonlu Elemanlar, Birsen Yayınevi, 2010

 -     Dary L. Logan , A First Course in Finite Element Method, Cengage Learning, 2012

Ödevler ve Projeler

10 adet ödev verilecektir

Laboratuar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

MATLAB, EXCell

                   

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

10

20

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

%100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

%50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

%50

TOPLAM

 

%100

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

3

14

42

Arasınav

1

5

5

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

10

4

40

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

5

5

Toplam  İş yükü

 

 

92

Toplam  İş yükü /25

 

 

92/25

Ders AKTS Yükü

 

 

4

 

Ders planı

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Sonlu elemanlar metoduna giriş ve matris işlemleri

I

2

Temel kavramlar

I

3

Temel kavramlar

I

4

Direngenlik matrisi

I-II

5

Direngenlik matrisi

II

6

Kafes yapıları

II

7

Kafes yapıları

II-III-IV

8

Ara Sınav

II-III-IV

9

Kiriş elemanı

II-III

10

Kiriş elemanı

II-III

11

Kiriş elemanı

II-III

12

Ağırlıklı artıklar metodu

II-III

13

Ağırlıklı artıklar metodu

II-III

14

2 boyutlu elemanlar

II-III-IV

 

 

 

Dersin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

x

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

x

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 x

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme seçimleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili mühendislik bilgilerini deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

Ders

I

II

III

IV

 

Çıktıları

 

Program Çıktıları

 
 

a

   

X

X

 

b

 

X

     

c

   

X

X

 

d

         

e

 

X

X

   

f

   

X

   

g

   

X

   

h

     

X

 

i

X

X

X

X

 

j

         

k

   

X

X

 

l

   

X

X

 

 

 

 

Düzenleyen

 

Dr.Atilla Savaş

Tarih

 

21 Temmuz 2018

İmza