Geri Dön

Statik

 

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı

2015- 2016 Bahar Yarıyılı Ders Katalog Formu

Dersin Adı : Statik

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

NAME 121

1/2

2.5

4

2

1

-

Bölüm

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ömer Belik

İletişim Bilgileri

+90 542 655 1656      obelik@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Yarıyıl başında açıklanacaktır.

Ders Notları için web adresi

PRU Online

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

-

%80

%20

-

Dersin İçeriği

Giriş. Statiğin ilkeleri, kuvvet vektörü, parçacığın dengesi, kuvvet çifti, rijit cismin dengesi, düzlemde kuvvetler, ağırlık merkezi, Pappus-Guldinus teoremleri, yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler, bağlar ve bağ kuvvetleri, gerber kirişleri, çerçeveler, basit makinalar, kafes sistemler, kablolar, kuru sürtünme, virtüel iş.

Dersin Amacı

1. Öğrencilere, kuvvet ve moment sistemleri ile ilgili temel prensipleri basit yapıların statik analizine uygulamaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

2.  Öğrencileri yapısal analizde karşılaşacakları  temel mühendislik problemlerine hazırlamak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, mukavemet ve diğer yapısal analiz derslerine temel olmak üzere aşağıdaki konularda bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri temel yapı analizi problemlerinin çözümünde kullanma becerisi kazanırlar.

I.

  1. Düzlemde ve uzayda maddesel noktanın ve rijit bir cismin dengesi.
  2. Yapıların statik dengesi, bağlar ve bağ kuvvetleri.
  3. İç ve dış kuvvet sistemi (kafesler, kirişler, çerçeveler, kablolar,  makineler)

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Projeksiyon,  PowerPoint,  tahta üzerinde çizim ve anlatım.

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Sınıf

Eş dönemli koşul

Yok

Ders Kitabı

Hibbeler, Engineering Mechanics Statics, Prentice Hall, 2009,  12th Edition

 ISBN-10: 0136077900 ,  ISBN-13: 978-0136077909

Diğer Kaynaklar

MIT OpenCourseWare, Mechanics & Materials I  2.001 , 2006.

F.Beer,E.R.Johnston,E.Eisenberg,D.Mazurek, Vector Mechanics for Engineers: Statics,  McGraw-Hill,2009,9th Edition, ISBN-13: 978-0077275563.

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, dersin gelişimini takip etmelerini ve sınavlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çözümleri istenen problemlerden oluşan ödevler verilmektedir.

Laboratuar Uygulamaları

Laboratuvar olanaklarına göre düzenlenecektir.

Bilgisayar Kullanımı

Laboratuvar  Bilgisayarı

                   

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

50

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

6

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

%100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

%60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

%40

TOPLAM

 

%100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Prensipler ve kavramlar, Uluslararası birim sistemi, Problem çözümü için temel yaklaşımlar.

I

2

Skaler ve vektörel büyüklükler, Vektör işlemleri, Kuvvet vektörlerinin toplanması,  Düzlem  bir  sistemdeki kuvvetlerin toplanması.

I-II

3

3 boyutlu vektörler ve toplamları, yer vektörleri, Doğrultu vektörleri, Nokta çarpımı.

I-II

4

Bir kuvvetin momenti: skaler ve vektörel tanım, Çapraz çarpım, Bir eksen etrafında moment.

I-II

5

Kuvvet çifti, Bir kuvvet ve kuvvet çifti sisteminin indirgenmesi.

II-III

6

Bir katı cismin dengesi, Serbest cisim diyagramları, Denge denklemleri, 2B ve 3B kuvvet dengesi.

II-III

7

Sürtünmenin özellikleri, Sürtünme problemleri, Düz kayışlarda ve vidalarda sürtünme kuvvetleri.

II-III

8

Ara Sınav

 

9

Yapısal analiz, Kafes sistem, Düğüm noktaları metodu, Kesme metodu, sıfır kuvvet elemanları

III-IV

10

Kirişler, Çerçeveler ve Makineler

III-IV

11

Kirişler, Çerçeveler ve Makineler (devam).

III-IV

12

Kirişler, Çerçeveler ve Makineler (devam).

III-IV

13

Pappus-Guldinus teoremleri, Ağırlık merkezi, Kütle merkezi, Bir katı cismin merkezi, bileşik cisimler, Yayılı yüklerin bileşkesi.

III-IV

14

Alanlar için atalet momenti, Alanlar için paralel eksen teoremi, Bileşik alanlar için atalet momentinin hesaplanması.

III-IV

 

Dersin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme seçimleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili mühendislik bilgilerini deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

X

 

 

 

         1: Az,  2: Kısmi,  3: Tam

 

Düzenleyen

Prof. Dr. Ömer Belik

Tarih

14.10.2015

İmza