Geri Dön

Cisimlerin Mukavemeti

 

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı

2015- 2016 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

Dersin Adı :  Cisimlerin Mukavemeti

Derece:  Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

ENG 211

2/3

4

6

3

1

1

Bölüm

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ömer Belik

İletişim Bilgileri

+90 542 655 1656      obelik@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Pazartesi 10:00 - 12:00

Ders Notları için web adresi

PRU Online

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

-

%75

%25

-

Dersin İçeriği

 

Mukavemetin temel kavramları.  Gerilme ve şekil değiştirme. Malzemelerin mekanik özellikleri. Eksenel kuvvet ve basit kesme. Burulma. Eğilme. Kesme.

 

Dersin Amacı

1.Yapısal analizin teorik temelini detaylı ve tam olarak kapsamak.

2. Malzeme özellikleri ile yapısal mukavemet kavramları arasındaki ilişkiyi öğretmek.

3. Öğrencilere yapısal tasarım için gerekli temel bilgileri öğretmek ve temel becerileri vermek.

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri yapısal tasarımda kullanma becerisi kazanırlar.

I.Yapı elemanlarının modellenmesi, dış ve iç kuvvet sistemleri, statik denge.

II.Gerilme, şekil değiştirme. Malzemelerin mekanik özelikleri.

III.Eksenel kuvvet ve kesme kuvvetinin oluşturduğu gerilmeler ve şekil değiştirmeler.

IV.Eksenel kuvvet altındaki çubukların deformasyonu.

V.Burulma gerilmeleri ve deformasyonu.

VI.Basit eğilme, eğik eğilme.

VII.Kesmeli eğilmekayma merkezi.

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Projeksiyon,  PDF/PowerPoint,  tahta üzerinde çizim ve anlatım.

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Sınıf

Eş dönemli koşul

Yok

Ders Kitabı

R.C. Hibbeler; Mechanics of Materials, Prentice Hall, 8th Edition,

ISBN-13: 978-0136022305

Diğer Kaynaklar

F.P. Beer, E.R. Jonhston; Mechanics of Materials  

Mustafa İnan; Cisimlerin Mukavemeti.

Mehmet Bakioğlu; Cisimlerin Mukavemeti.

Mehmet Omurtag; Cisimlerin Mukavemeti.

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, derse ilgilerinin sürekli olmasını ve bu derse ayrılan toplam çalışma süresinin yıl içine yayılmasını sağlamak amacıyla ödevler verilmektedir.

Laboratuar Uygulamaları

Laboratuvar olanaklarına göre düzenlenecektir.

Bilgisayar Kullanımı

Laboratuvar  Bilgisayarı

                   

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

50

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

6

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

%100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

%60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

%40

TOPLAM

 

%100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş; Mukavemetin temel kavramları.

I-II

2

Gerilme, eksenel yüklü çubuk, ortalama kayma gerilmesi, izin verilen en büyük gerilme.

I-II

3

Elastik deformasyon ve birim şekil değiştirme.

I-II

4

Malzemelerin mekanik özellikleri, gerilme-şekil değiştirme diyagramları, Hooke Kanunu.

II-III-IV

5

Çekme-Basma deneyi, malzeme sabitleri, şekil değiştirme enerjisi.

II-III-IV

6

Eksenel yük, çubuk mukavemeti, süperpozisyon prensibi.

II-III-IV

7

Fazla bağlı hiperstatik çubuklar, ısıl gerilme, gerilme yığılması.

II-III-IV

8

Burulma, dairesel kesitli şaftlar, güç aktarımı, burulma açısı.

V

9

Burulma, hiperstatik burulma elemanları, dairesel olmayan ve ince cidarlı burulma elemanları.

V

10

ARA SINAV

 

11

Eğilme, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, eğilme gerilmesi, elastik eğri.

VI

12

Eğilme, asimetrik eğilme, kompozit kirişler, eğrisel kirişler.

VI

13

Kesme, kayma gerilmesi fomulü, kayma akması.

VII

14

Kesme, ince cidarlı elemanlarda kayma akması, kapalı ve açık kesitler.

VII

 

Dersin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

X

 

 

         1: Az,  2: Kısmi,  3: Tam

 

Düzenleyen

Prof. Dr. Ömer Belik

Tarih

02.10.2015

İmza