Geri Dön

Kaynak Teknolojileri

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Makine Mühendisliği Bölümü

2016- 2017 Bahar Güz Ders Katalog Formu

Dersin Adı : KAYNAK TEKNOLOJILERI

Ünvan: Lisans

 

Kodu

 

 

Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

 

 

ENG 318

5

2.5

4

2

-

1

Bölüm / Program

Gemi İnşa ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/Makine Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ertan Öcalan

İletişim Bilgileri

eocalan@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Önceden randevu

Ders Notları için web adresi

PRUONLINE

Dersin Türü

 Zorunlu   X

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 ENG 213

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

-

80

20

-

Dersin İçeriği

Kaynak teknolojileri ve prensipleri, kaynak posedürleri ve kaynakçı sertifikalandırma, kaynak kalite kontrol yöntemleri, kaynak işlerinde ISG ve kaynak işlemleri için alınacak tedbirler ve kaynak yapılacak mahallerin dizaynı.

Dersin Amacı

Kaynak malzemeleri ve yöntemi seçimi, kaynak ile ilgili kod ve standartların tanınması ile kaynak prosedürleri hazırlama, malzeme tanıma, kullanılan uluslararası kaynak standartlarını tanıma.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Dersi  başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda deneyim ve bilgi sahibi olcaktır;

I.             Kaynak prosedürleri hakkında bilgi,

II.           Kaynak pozisyonları ve kaynak hatalarını tanıma,

III.          Uluslar arası kaynak standartları, uygulanan kodlar, kaynak malzeme ve yardımcı ekipmanları konusunda bilgilenme.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

İnteraktif uygulama ve anlatım  

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

WELDING METALLURGY- Sindo Kou /

Welding Manual by Jay Storer and John H Haynes/

The Welding Handbook

Diğer Kaynaklar

Lincoln/ Oerlicon/ Kobelco /CIGWELD teknik dokümanları

Ödevler ve Projeler

 

Her öğrenci ayrı bir konuda ödev yaparak sunum hazırlayacak

Laboratuar Uygulamaları

 

---

Bilgisayar Kullanımı

Office PROGRAMLARI

Other Activities

-

                   

 

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

70%

 

Yıl İçi Sınavları

 

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

 

50

TOPLAM

 

 

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Kaynak Teknolojilerinin Tanıtımı

I

2

Kaynak yöntemleri, pozisyonlar, kaynak hataları

I-II

3

Oksijen-Asetilen kaynağı ve uygulama alanları

I-II

4

Elektrik ark kaynağı ve uygulama alanları

I-II

5

Electrik Ark Kaynağı – SMAW (E) – Elektrotlar ve seçimi

I-II

6

Electrik Ark Kaynağı  – GTAW (TIG) Gazlar/ Teller

I-II

7

Electrik Ark Kaynağı – GMAW (MIG/MAG) & FCAW KArışım gazlar, tel ve tozlar

I-II

8

VIZE

-

9

Electrik Ark Kaynağı – SAW & Direnç Kaynağı

I-II

10

Kaynak dolgu malzemeleri TEL –TOZ- ELEKTROT

II-III

11

Kaynak dolgu malzemeleri (devam) TEL –TOZ-ELEKTROT

II-III

12

Kaynak koruyucu gaz seçimi ve özellikleri

II-III

13

Kaynak sonrası ısılişlem esasları

I-III

14

Kaynak ortamında ISG kuralları / kaynak ortamı dizaynı ve ekipman seçim kriterleri ve koşullar

III

 

Dersin Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Makine Mühendisliği Bölümü Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

X

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Doç. Dr. Ertan ÖCALAN

Tarih

31.12.2016

İmza