Geri Dön

Malzeme Bilimi

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşa ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/Makine Mühendisliği Bölümü

2016- 2017 Bahar Güz Ders Katalog Formu

Dersin Adı :

Ünvan: Lisans

 

Kodu

 

 

Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

 

 

ENG 224

IV-Güz

3

4

3

 

 

Bölüm / Program

Gemi İnşa ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Arif N. Güllüoğlu

İletişim Bilgileri

angulluoglu@pirireis.edu.tr, 535 255 2019

Görüşme Saatleri

Pazartesi 10:00-12:00

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu   X

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

50

40

10

-

Dersin İçeriği

Malzeme Bilimine Giriş. Atomik yapı ve bağlanma, katıların yapısı, kristal hataları ve kusurlar, yayınma işlemleri ve kristallenme, faz dönüşümleri ve denge, mekanik özellikler, korozif özellikler, metaller, seramikler, polimerler ve kompozitler.

Dersin Amacı

1. Mühendislik malzemelerinin işlenmesi, yapısı ve özellikleri arasındaki ilişkilerin anlaşılması için malzeme biliminin temel ilkelerini tanıtmak.

2. Mühendislik malzemelerinin temel sınıflarını belirlemek, malzeme özelliklerini bilmek ve iş için doğru malzemeyi seçmek için öğrencileri hazırlamak,

3. Her bir malzeme sınıfıyla ilişkili işleme ve tasarım sınırlamalarını tanıtmak,

4. Öğrencilere gelişen malzemeler ile yeni tasarım olanakları edinmelerini sağlamak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

ENG 224 "Malzeme Bilimi" dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler;

I. Mühendislik malzemelerin secimi, tasarımı ve üretiminde malzemelerin işlenmesine ve uygulamalara baglı olarak, yapısı, ve özellikleri arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

II. Metallerin ve alaşımların faz diyagramlarının uygulanmasını yapabilirler .

III. Metallerin ve alaşımların uygulamaları ve imalatı hakkında bilgi sahibidirler.

IV. Gerekli uygulamalar için malzemelerin performans kriterlerini değerlendirebilirler.

V. Deniz mühendisliği uygulamaları için uygun malzeme secimi yapabilirler.

VI. Metal, alaşımlar, seramik, polimerler ve kompozitler gibi farklı malzemelerin özelliklerini ve farklarını belirlerler.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, Beyaz Tahta, Dijital projektör, gösteri ve Tepegöz

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

William D. Callister, Jr. and David G. Rethwisch ''Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach '', 5th Ed. Wiley, New York, 2016.

♦ Derslerde kullanılan Powerpoint sunuları derste not almada yardımcı olması için dagıtılacaktır.  Bu ders notları, Arif Güllüoğlu tarafından geliştirilen ve Callister ders kitabının tarafından dağıtılan notlara  dayanmaktadır.

Diğer Kaynaklar

Ashby, Engineering Materials II 3e Processing and Design, Butterworth Introduction to Microstructures, Heinemann,2006

Ödevler ve Projeler

♦ Ev ödevi hemen hemen her hafta verilecek ve bir sonraki hafta dersin başında toplanacaktır. (Tam bir çözüm seti içinde yaklaşık% 50 kredi kazanılacaktır, kalan% 50 ne kadar iyi olduğunuza bağlı olacaktır. Geç ödevleri kabul edilmiyor.)

♦ Proje konusu, eğitmen tarafından belirlenecektir. İki veya üç öğrenci grubu tarafından gerçekleştirilecektir.  Teknik rapor halinde dönem sonunda teslim edilir

 

Laboratuar Uygulamaları

Laboratuvar Çalışması (Çekme Testi, Darbe Testi ve Sertlik Ölçümü) 7. Hafta Gerçekleştirilecek.-

Bilgisayar Kullanımı

Proje raporları kelime işlemcide yazılacaktır.

Diğer aktiviteler

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

2

2x20%

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

10

5%

Dönem Ödevi/Projesi

1

5%

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50%

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50%

TOPLAM

 

100

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Malzemelere Giriş, Atomik Yapı ve Atomik arası bag, Metaller ve seramikler yapıları

I

2

Metallerin ve seramiklerin yapıları

I

3

Polimer yapıları

I

4

Katılarda Kusurlar

III

5

Yayılma

I-II-III

6

Mekanik özellikler

 

7

Sınav I Kapak Bölüm 1-6 (Kapalı kitap / notlar)

I-II-III

8

Deformasyon ve Güçlendirme Mekanizmaları

I-II-III

9

Kırılma

I-II-III

10

Yorulma, Sürünme

III-IV

11

Faz Diyagramları

I-II-IV

12

Faz dönüşümleri

 

13

Sınav II Kapak Bölüm 7-10 (Kapatılacak kitaplar / notlar)

I-II-III-IV

14

Kompozit Malzemeler

IV-V-VI

 

Dersin Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Makine Mühendisliği Bölümü Programıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Prof. Dr. Arif N Güllüoğlu

Tarih

5.12.2016

İmza