Geri Dön

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programı

2017- 2018 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı : Hidrolik & Pnömatik Sistemler

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

SM 426

4/8

2,5

4

2

1

 

Bölüm

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Dersin Veren Öğretim Üyesi

Öğr.Gör. Emre ATA

İletişim Bilgileri

eata@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

PRU Online

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

40

40

 

Dersin İçeriği

Endüstriyel otomasyon ve güç hidroliği sistemleri; Hidrolik ve pnömatik sistemlerin temel özellikleri ve elemanları, Yönlendirme, akış, basınç ve lojik kontrol valfleri. Hidrolik güç üniteleri, pompalar, hidrolik akışkanlar, filtreler. Hidrolik ve pnömatik devre çizim ve okuma tekniği. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde arıza arama teknikleri. Otomasyon sistemlerinde kullanılan algılayıcılar ve özellikleri

Dersin Amacı

1. Endüstriyel otomasyonda kullanılan pnömatik ve hidrolik devrelerin ve bunların devre çizimlerini tanımlayabilme, okuyabilme ve oluşturabilme becerisi kazandırmak

2. Hidrolik ve pnömatik güç ve kontrol devrelerinin; yönlendirme ve akış kontrol ve lojik kontrol valflerinin işlevlerini ve seçimini öğretmek.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

1. Hidrolik ve pnömatik kontrol ve güç devrelerinin her tür elemanını; işlevleri, özellikleri ve seçim kriterleri ile tanımlayabilme becerisi

2. Hidrolik ve pnömatik devrelerin işlevlerini tanımlayabilme becerisi

3. Hidrolik ve pnömatik devre şemalarını okuyabilme analiz edebilme

4. Endüstriyel otomasyon uygulamalarının temel bilgilerini kullanılabilme

5. Temel Endüstriyel otomasyon çözümlerinin gerçekleştirilebilmesi becerisi

6. Pnömatik sistemlerin tasarımında ve işletiminde ekonomiklik prensiplerini uygulayabilme becerisi

7. Otomasyon sistemlerinde kullanılan algılayıcıları tanıma ve seçebilme becerisi

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Projeksiyon,  PDF/PowerPoint,  tahta üzerinde çizim ve anlatım.

Varsa, Uygulama yeri

Sınıf

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

Fluid Power System Dynamics ; Durfee Sun Van de Ven

 

Diğer Kaynaklar

TMMOB Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri; MMO/293/2

TMMOB Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri; MMO/293/2

Ödevler ve Projeler

 

Laboratuar Uygulamaları

hİdrolik pnömatik laboratuvarı

Bilgisayar Kullanımı

FluidSim

                   

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

2

60

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

 

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

 

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Arasınav

 

 

 

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Proje

2

24

48

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam  İş yükü

 

 

98

Toplam  İş yükü /25

 

 

98/25

Ders AKTS Yükü

 

 

4

 

Ders planı

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Endüstriyel otomasyon sistemlerinin genel yapısı, temel kavramları ve organları

I

2

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan temel fizik yasaları ve gerekli formülasyon

I

3

Yönlendirme valfleri, seçim kriterleri, uygulama yöntemleri, kumanda olarak kullanımı

II, III

4

Akış kontrol valfleri, tipleri, seçim kriterleri, uygulama prensipleri

III, IV

5

Basınç kontrol valfleri, basınç sınırlama valfleri, regülatörler

III, IV

6

Lojik kontrol valfleri VE/VEYA ve EVET/HAYIR elemanları

IV, V, VI

7

Hidrolik güç üniteleri, pompalar, seçimleri ve boyutlandırılması.

III, IV, VII

8

Yarıyıl sınavı

VI, VII

9

Hidrolik ve pnömatik devrelerin yardımcı elemanları; hortumlar, rakorlar vb.

VI, VII

10

Hidrolik devre çizim ve okuma teknikleri, elemanları isimlendirme teknikleri.

I, II, III,

11

Pnömatik devre çizim ve okuma teknikleri, elemanları isimlendirme teknikleri.

I, II, III,

12

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde tasarım ve bakım için gerekli grafik ve tablolar

I, II, III, IV

13

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde arıza bulma teknikleri.

VI

14

Otomasyon sistemlerinde kullanılan algılayıcılar (sensörler) ve özellikleri

VII

 

 

 

 

Dersin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme seçimleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili mühendislik bilgilerini deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

X

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

Program Çıktıları

 

a

 

X

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

X

 

 

c

 

X

X

X

X

X

X

d

 

 

 

 

 

 

 

e

X

X

X

X

X

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

X

X

 

h

 

 

 

 

X

X

 

i

 

 

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

 

 

k

X

X

X

X

X

X

X

l

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

Düzenleyen

 

Öğr. Gör. Emre ATA

Tarih

 

01.10.2018

İmza