Geri Dön

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

 

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dersin Adı :  Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Derece:  Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

ENG 122

1/2

2

2

1

 

2

Bölüm

Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Öğr.Gör. Emre ATA

İletişim Bilgileri

eata@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

PRU Online

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

 

100

 

Dersin İçeriği

Bilgisayar destekli teknik tasarım programları (AutoCAD, Solidworks) ile teknik resim çizimi, bağlantı elemanları, makine elemanlarının tasarımı ve teknik resim çizimi, 3boyutlu çizimlerden temel görünüş çıkarma, ölçülendirme, kesit alma,  montaj çizimi.

Dersin Amacı

  1. Öğrencilere teknik resim tasarım yazılımlarını kullanabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
  2. Bağlama elemanlarının ve toleransların gösterimi ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.

Dersin Öğrenme

Çıktıları

I.Bilgisayar destekli teknik çizim

II.Bağlama elemanlarının  teknik çizimi

III.Montaj tasarımı

IV.İmalat resimlerinin modellenmesi ve geliştirilmesi

V.Toleranslar ve kesitler

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı, örnek çözümü ve uygulama.

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Bilgisayar Laboratuvarı

Ders Kitabı

Ders Notları

Diğer Kaynaklar

 

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, derse ilgilerinin sürekli olmasını ve bu derse ayrılan toplam çalışma süresinin yıl içine yayılmasını sağlamak amacıyla her ders uygulama yaptırılmaktadır.

Bilgisayar Kullanımı

autocad, solıdworks

Diğer Aktiviteler

 

 

                   

2016- 2017 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

10

20

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

AutoCAD yazılımına giriş

I

2

Temel AutoCAD komutları

I

3

Ölçülendirmeler, sınırlandırmalar

II

4

Bağlantı elemanları

II

5

Kesit görünüşler

II-III

6

3D modelden temel görünüş çıkartma, uygulamalar

III

7

Yarıyıl sınavı

I-II-III

8

Solidworks yazılımına giriş

IV

9

Temel komutlar

IV

10

İki boyutta çizim

V

11

Katı model oluşturma

V

12

Montaj çizimleri

IV-V

13

İmalat resmi oluşturma

V

14

Uygulamalar

VI

 

 

Dersin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

X

 

 

 

         1: Az,  2: Kısmi,  3: Tam

 

Düzenleyen

Öğr.Gör. Emre ATA

Tarih

03.10.2015

İmza