Geri Dön

Termodinamik II

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programı

2017- 2018 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

 

Dersin Adı :  Termodinamik II

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

ENG 222

         2/4

  2.5

       4.0

2

1

-

Bölüm

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Dersin Veren Öğretim Üyesi

 Prof.Dr.Osman Kamil SAĞ

İletişim Bilgileri

Piri Reis Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi,Tuzla – İstanbul

Tlf : 0216 581 00 50 /1707

osmankamilsag@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı,Çarşamba, Perşembe    14 00  -  16 00

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 ENG 212

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

40

30

-

Dersin İçeriği

Açık Çevrimler için Termodinamiğin 1. Ve 2. Kanunları, Kütlenin Korunumu Kanunu, Tersinmezlik ve Kullanılabilirlik,Buhar Türbinleri Güç ve Soğutma Çevrimleri,İdeal Gaz Otto,Diesel,Ericcson,Stirling,Carnot Güç Çevrimleri, Gaz Türbinleri Güç ve Soğutma Çevrimleri

Dersin Amacı

 1. Açık Sistemlerde Süreklilik Denklemi,Termodinamiğin 1. Ve 2. Kanunlarında SASA ve DADA Kabullenmeleri ,

 

 1. Tersinmezlik ve Kullanılabilirlik

 

 1. Buhar Türbinleri Güç (Rankine Çevrimi) ve Soğutma sistemlerinde,ara kızdırma,ön ısıtma ile ısıl verim artışları, borulardaki kayıplar,

türbin ve kompresör verimleri, kojenerasyon

 

 1. İdeal Gaz Hava Çevrimleri (Carnot) ;Gaz Türbini(Brayton)Çevrimlerinde ara ısıtma,ara soğutma,rejeneratör(reküperatör) ile ısıl verim artışları, Gaz Türbinlerinin uçaklarda ,askeri amaçlı teknelerde ana tahrik makinası olarak uygulanması

 

 1. Otto,Diesel,Karma,Stirling,Ericsson Çevrimleri

 

 1. Soğutma Çevrimleri, ideal ve hakiki çevrim verim hesaplarının karşılaştırılması ,bileşik güç-soğutma çevrimleri

 

 

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

 

Dersin başarı ile tamamlanması sonucunda,öğrencinin aşağıda belirtilecek konuları kavramış olması gerekmektedir:

 

 1. Süreklilik (Kütlenin Korunumu) Denklemi, Termodinamiğin 1. Ve 2. Kanunlarının Açık Sistemlerde SASA,DADA Kabullenmeleri ile  kullanımın öğrenilmesi ve ilgili problemlerin çözülebilmesi

 

 1. Tersinmezlik ve Kullanılabilirlik Konularının anlaşılması

 

 1. En az  üç veya dört kademeli ara kızdırmalı,ön ısıtmalı, türbin ve kompresör verimlerini,ayrıca borulardaki kayıpları içeren buhar türbini güç (Rankine) ve soğutma çevrimlerinin dizayn edilebilmesi ve ilgili problemlerin çözülmesi

 

 1. En az üç veya dört kademeli ara ısıtma,ara soğutma ve reküperatörlü Gaz Türbini (Brayton)  çevrimlerinin dizayn edilebilmesi ve ilgili problemlerin çözülmesi,

 

 1. Jet Motoru tahrikinde kullanılan İdeal Gaz (Hava) Çevrimleri

 

 1. Otto,Diesel,Karma, Ericsson,Stirling İdeal Gaz ( Hava) Çevrimleri Dizaynı ve ilgili problem çözümü

 

 

 1. Buharlı, İdeal Gaz(Hava),Bileşik Güç –Soğutma Çevrimleri dizaynı ve ilgili problem çözümü

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı,uygulamalı problem çözümü,ev ödevleri,ara sınavlar, sınıf içi interaktif eğitici-öğrenci tartışması

Varsa, Uygulama yeri

Dershane

Eş dönemli koşul

 -

Ders Kitabı

 1. Fundamentals of Thermodynamics, 8th Edition

Borgnakke,Sonntag,2015 John Wiley

 

 1. Klasik Termodinamik Esasları

Osman Kamil SAĞ

İTÜ Yayınları , 1983

 

 1. Çözümlü Termodinamik Problemleri

Nilüfer Eğrican,Hamra Atılgan

Emin Ofset, 1985

 

 1. Termodinamiğin Temelleri ( 8.Baskıdan Çeviri)

Claus Borgnakke,Richard E. Sonntag

Ali Güngör (Çevirmen)

Palme Yayıncılık ,2015

 

Diğer Kaynaklar

 1. Thermodynamics / An Engineering Approach

Yunus A. Çengel,Michael A. Boles

7th Edition,Mc Graw Hill ,2013

 

 1. Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik

Taner Derbentli (3.Baskıdan Tercüme)

Thermodynamics / An Engineering Approach

Yunus A. Çengel, Michael A. Boles

Mc Graw Hill, 1996

 

 1. Çözümlü Problemlerle Termodinamik

Prof.Dr.Ali Güngör

Palme Yayıncılık 2018

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere sınıf içi ve dışında Mühendislik Çevrimleri (Buhar Türbini,Gaz Türbini, Otto,Diesel,Karma Çevrimleri) dizayn çalışmaları ödev ve proje olarak yaptırtılmaktadır.

Laboratuar Uygulamaları

 •  

Bilgisayar Kullanımı

Zorunlu olmamakla birlikte öğrencilerin Mühendislik çevrimleri dizayna çalışmaları esnasında bilgisayar kullanımı teşvik edilmektedir.

                   

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

3

50

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

                       100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

11

       3

33

Arasınav

2

9

18

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

7

3

21

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

30

30

Toplam  İş yükü

 

 

102

Toplam  İş yükü /25

 

 

4.08

Ders AKTS Yükü

 

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders planı

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Kütlenin Korunumu(Süreklilik) Denklemi, Açık Sistemler için Termodinamiğin  1.  Kanunu

I

2

Termodinamiğin 1. Kanunu için Açık Sistemlerde SASA ve DAD Kabullenmeleri

I

3

 Termodinamiğin 2. Kanunu için Açık Sistemlerde SASA ve DADA Kabullenmeleri

I

4

Tersinir SASA Kabullenmesi ,Verim ,Antropi ile ilgili genel uygulamalar

I

5

Kullanılabilir Enerji, Tersinir İş, Tersinmezlik

II

6

Kullanılabilirlik ve 2. Kanun , Verim –Enerji Denge Denklemi

II

7

Buharlı Güç ve Soğutma (Rankine) Çevrimleri, Rankine Çevrimi üzerinde türbin giriş çıkış basınç,sıcaklık değişimlerinin verim üzerindeki etkileri, Ara Kızdırma

III

8

Buhar Türbinlerinde Ön Isıtma ,İdeal ve Hakiki Çevrimlerin farkları,Kojenerasyon      I.ARA SINAV

III

9

İdeal Gaz (Hava)) Çevrimleri, Brayton Çevrimi ,Rejenerasyon (reküperasyon) ,ara ısıtma,ara soğutma

IV

10

Uçaklarda Gaz Türbinlerinin ana tahrik makinası olarak kullanılması

V

11

İdeal Gaz (Hava) Çevrimleri (Otto ve Diesel Çevrimleri)

VI

12

Karma Çevrim (Otto+Diesel) ,Stirling,Ericsson Çevrimleri

VI

13

Buharlı Soğutma Çevrimleri ve kullanılan Akışkanlar      2.ARA SINAV

VII

14

İdeal Gaz (Hava) Soğutma Çevrimleri, Bileşik Güç ve Soğutma Çevrimleri       3.ARA SINAV

VII

 

 

 

 

 

 

Dersin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

x

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

x

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

x

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

x

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

x

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

x

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

x

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

x

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

x

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

x

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

x

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme seçimleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili mühendislik bilgilerini deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

x

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

Program Çıktıları

a

X

X

X

X

X

X

X

b

     

 

 

 

 

c

     

 

 

 

 

d

     

 

 

 

 

e

X

X

X

X

X

X

X

f

     

 

 

 

 

g

     

 

 

 

 

h

X

X

X

X

X

X

X

i

X

X

X

X

X

X

X

j

X

X

X

X

X

X

X

k

X

X

X

X

X

X

X

l

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

 

Prof.Dr. Osman Kamil SAĞ

Tarih

 

16.10.2018

 

İmza