Geri Dön

Termodinamik I

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programı

2017- 2018 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

 

Dersin Adı : Termodinamik-1

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

ENG 212

        2/3

  2.5

         4.0

2

1

-

Bölüm

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Dersin Veren Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Osman Kamil SAĞ

İletişim Bilgileri

Piri Reis Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Tuzla , İstanbul

Tlf – 0216 581 00 50  / 1707

E – Posta    osmankamilsag@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı,Çarşamba,Perşembe    14 00 – 16 00

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

50

20

-

Dersin İçeriği

Termodinamik Bilimine Giriş,Kavram ve Tanımlar, Saf Madde ve Özellikleri, İş ve Isı,  Kapalı Sistemler için Termodinamiğin 1. Ve 2. Kanunları,  Isı Makine ve Isı Pompaları,  Carnot Çevrimi,  Tersinir ve Tersinmez İşlemler, Antropi

Dersin Amacı

 1. Saf  Madde ve Özellikleri ile ilgili Kavram ve Tanımlar

 

 1. İş ve Isı

 

 1. Kapalı Sistemler için Termodinamiğin Sıfır, 1. Ve 2. Kanunları

 

 1. İç Enerji, Antalpi, Antropi gibi Termodinamik özelliklerin Termodinamik Tablolar kullanımı yardımı ile Mühendislik Çevrimi Problemlerinde kullanılması

 

 1. Isı Makine ve Isı Pompaları

 

 1. Carnot Çevrimi, Tersinir ve Tersinmez Termodinamik İşlemleri

 

 

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Dersin başarı ile tamamlanması durumunda, öğrenciler aşağıdaki belirtilen konuları öğrenip,anlayabilip, Mühendislik Problemlerinde uygulayabilmelidirler;

 

 1. Maddenin Özellikleri,halleri, işlemler ve çevrim

 

 1. Kütle,uzunluk,zaman,kuvvet,enerji,özgül hacim,yoğunluk,basınç,sıcaklık SI Birimlerinin hatırlanması

 

 

 

 1. Saf Maddenin  buhar-sıvı-katı fazları, saf maddenin bağımsız özellikleri,Termodinamik Özellik Tabloları kullanarak problem çözümü

 

 1. İş ve Isı konularındaki Temel Kavramları hatırlamak, Termodinamik perspektifi ile problem çözebilmek

 

 1. Kapalı bir Çevrim için Termodinamik 1. Kanunu kullanarak problemler çözmek,İki Yeni Termodinamik Özellik – İç Enerji ve Antalpi, sabit hacim ve sabit basınçta özgül ısı değerleri,ideal gazlar için iç enerji,antalpi ve  özgül ısılar, debi denklemi şeklinde 1. Kanun, Kütlenin korunumu

 

 1. Isı Makine ve Isı Pompaları ile ilgili uygulamalar, Kapalı Sistemler için Termodinamiğin 2. Kanunu, Tersinir ve Tersinmez İşlemler, Sürtünme ve Kayıplar,Carnot Çevrimi, Carnot Çevrim Verimi ile ilgili iki önemli ifade, Termodinamik ve İdeal Gaz Sıcaklık Skalaları, İdeal ve Hakiki Çevrimlerin(Makinaların) karşılaştırılması

 

 1. Sistemin özelliği Antropi yi kullanarak ilgili problemler çözmek,Clasius Eşitsizliği, Saf Maddenin Antropisi,Tersinir ve Tersinmez İşlemlerde Antropi değişimi,Antropi Üretimi,Antropinin Artma Prensibi, Katı ve Sıvı Hallerde Antropi değişimi, İdeal Gazlarda Antropi Değişimi, İdeal Gazlarda Tersinir Politropik işlem,Debi denklemi şeklinde Antropi

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders Anlatımı, Problem Çözümü, Ev Ödevleri,Ara Sınavlar,Final Sınavı, İnteraktif sınıf içi tartışma

Varsa, Uygulama yeri

 Derslik

Eş dönemli koşul

  -

Ders Kitabı

 1. Fundamentals of Thermodynamics

Borgnakke,and Sonntag, 8th Edition, 2015 John Wiley

 

 1. Klasik Termodinamik Esasları

Osman Kamil SAĞ, İTÜ Yayınları, 1983

 

 1. Çözümlü Termodinamik Problemleri

Nilüfer Eğrican,Hamra Atılgan

Emin Ofset , 1985

 

 1. Termodinamiğin Temelleri (8. Baskıdan Çeviri)

Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag

Ali Güngör (Çevirmen)

Palme Yayıncılık (2015)

 

Diğer Kaynaklar

 1. Thermodynamics/An Engineering Approach

Yunus A. Çengel , Michael A. Boles

7th Edition, Mc Graw Hill 2013

 

 1. Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik

Taner Derbentli (Çevirmen)

Thermodynamics / An Engineering Approach

Yunus A. Çengel, Michael   A. Boles

Mc Graw Hill, 1996

 

 1. Çözümlü Problemlerle Uygulamalı Termodinamik

Prof.Dr.Ali Güngör

Palme Yayıncılık 2015

 

Ödevler ve Projeler

Öğrencilerin sınıf içi ve dışında konu ile ilgili problem çözmeleri,ayrıca ilgili Mühendislik Çevrimlerinde Proje Çalışmaları yapmaları tavsiye edilmekte ve özendirilmektedir.

Laboratuar Uygulamaları

 -

Bilgisayar Kullanımı

Zorunlu olmamakla birlikte kullanımı özellikle tavsiye edilmektedir.

                   

 

 

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

3

50

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

                        50

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

11

       3

            33

Arasınav

2

9

            18

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

7

3

             21

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

30

               30

Toplam  İş yükü

 

 

              102

Toplam  İş yükü /25

 

 

             4.08

Ders AKTS Yükü

 

 

              4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders planı

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Termodinamiğe Giriş, Buhar Türbini Kuvvet Santrali, Gaz Türbinleri, İdeal Gaz Mühendislik Çevrimleri, Soğutma Sistemlerinden Genel Örnekler

I , II

2

Kavram ve Tarifler, Termodinamik Sistem ve Kontrol Hacmi, Makroskopik ve Mikroskopik Yaklaşım, Maddenin Özellik ve Halleri, İşlemler ve Çevrimler, Kütle,uzunluk,Zaman ve Kuvvet SI Birimleri

I , II

3

Enerji, Özgül Hacim ,Yoğunluk ve Basınç, Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu,Sıcaklık Skalaları

I , II

4

Saf Madde ve Özellikleri, Saf Maddede Buhar- Sıvı-Katı Hal Dengesi, Saf Maddenin bağımsız özellikleri,Termodinamik Özellik Tabloları

III

5

Termodinamik Yüzeyler, Düşük Yoğunluktaki gazların P-v-T davranışı,

III

6

İş ve Isı, İşin Tarifi, İş  SI Birimleri, Basit Sıkıştırılabilir Hareket Halinde bir Sistem sınırında yapılan iş,  iş kavramını içeren diğer sistemler

IV

7

Isının tarifi, Isı Transfer çeşitleri, Isı ve İşin karşılaştırılması

IV

8

Kapalı Sistemler için Termodinamiğin 1. Kanunu     1. Ara Sınav                    

V

9

Termodinamik Özellik – İç Enerji , Termodinamik Özellik – Antalpi ile ilgili problem çözümleri

V

10

Sabit Hacim ve Sabit Basınçta Özgül Isılar, İdeal Gazların İç Enerji,Antalpi ve Özgül Isıları, Debi Denklemi şeklinde 1. Kanun , Kütlenin Korunumu

V

11

Termodinamiğin 2. Kanunu, Isı Makine ve Isı Pompaları, Tersinir İşlemler, Tersinmezliğe yol açan sebepler (sürtünme vb..)

VI

12

Carnot Çevrimi, Carnot Çevrimi Verimi ile ilgili Önemli iki deyiş, Termodinamik Sıcaklık Skalaları, İdeal Gaz Sıcaklık Skalası, İdeal ve Hakiki Makinaların karşılaştırılması

VI

13

Clasius Eşitsizliği, Sistemin yeni bir özelliği – Antropi, Saf Madedenin Antropisi, Tersinir bir işlemde Antropi değişimi, Tersinmez bir işlemde Antropi değişimi       2.Ara Sınav

VII

14

Antropinin artış prensibi,Katı ve sıvı hallerde Antropi değişimi, İdeal bir gazda Antropi değişimi, İdeal bir Gazda tersinir politropik hal değişimi, Debi şeklinde Antropi       3.Ara Sınav

VII

 

 

 

 

Dersin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

x

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

x

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

x

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

x

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

x

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

x

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

x

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

x

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

x

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

x

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 x

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme seçimleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili mühendislik bilgilerini deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

x

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

Program Çıktıları

a

X

X

X

X

X

X

X

b

     

 

 

 

 

c

     

 

 

 

 

d

     

 

 

 

 

e

X

X

X

X

X

X

X

f

     

 

 

 

 

g

     

 

 

 

 

h

X

X

X

X

X

X

X

i

X

X

X

X

X

X

X

j

X

X

X

X

X

X

X

k

X

X

X

X

X

X

X

l

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Düzenleyen

 

Prof.Dr. Osman Kamil SAĞ

Tarih

 

16.10.2018

 

İmza