Geri Dön

Üretimde Kalite Kontrol

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşa ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/Makine Mühendisliği Bölümü

2016- 2017 Güz Ders Katalog Formu

Dersin Adı : ÜRETİMDE KALİTE KONTROL

Unvan: Lisans

 

 

Kodu

 

 

Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

 

Ders

Uygulama

Laboratuvar

 

ELECT 311

3/5 GÜZ

2,00

3,00

2

0

0

 

Bölüm / Program

Gemi İnşa ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/Makine Mühendisliği Bölümü

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ertan ÖCALAN

 

İletişim Bilgileri

eocalan@pirireis.edu.tr

 

Görüşme Saatleri

Önceden randevu

 

Ders Notları için web adresi

PRUONLINE

 

Dersin Türü

 Zorunlu   X

Dersin Dili

İngilizce

 

Dersin Önkoşulları

 -

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

-

50

50

-

 

Dersin İçeriği

Kalite, kalite kontrol ve kalite güvence kavramları. Toplam Kalite Yönetimi. Kaliteli tasarım, tasarım kalitesi ve uygulama kalitesi. İstatistiksel işlemler, Risk  ve tolerans kavramları. Kabul örnekleme. Ölçüm. İstatistiksel süreç kontrolü, denetim diyagramları, ISO 9000/ASME kodları/TRD/EN, 6 Sigma, Kanban, güvenirlilik  kriterleri.

 

Dersin Amacı

1. kalite ilgili ana konular ve Güncellenme Zamanı kavramları tanıtmak. 2. İstatistik Proses Kontrol yöntemleri ve ilgili bilgisayar programları. 3. üretim sırasında ölçme, muayene ve kalite hakkında bilgilendirme 4. Kalite geliştirme ve kalite arttırıcı araçları tanıtmak. 5. üreticileri ve tedarikçileri için gereken kabul yöntemleri konusunda sistem bilgileri vermek.

 

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

I.kalite ile  ilgili Konuları tanıma II. Excel ve diğer istatistiksel uygulamaları öğrenme III. Üretim sürecinde ölçme ve kalite geliştirme konularını tanıma IV. Kalite sertifikaları uygulamaları ve yöntemlerini tanıma V. imalatçı veya Tedarikçi olarak kabul için gereken yöntemleri tanıma; QC Manual preperation/ ISO and ASME Certificates etc.

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik bilgiler/ Pratikte Uygulanmış ve uygulanan sistemler ve yorumları

 

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

----

 

Eş dönemli koşul

-----

 

Ders Kitabı

Öğretim görevlisi tarafından verilen referans ve dokümanlar

 

Diğer Kaynaklar

- Sid Kemp, Quality Control Demistified, McGraw Hill, 2006

- Graeme Knowles, Quality Management, Bookboon.com, 2011

 

Ödevler ve Projeler

 

Dönem içi bir uygulama ödevi…

 

Laboratuar Uygulamaları

 

-----

 

Bilgisayar Kullanımı

Ofis programları ve diğer grafik uygulama programları

 

Other Activities

Inte

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

%70

 

Yıl İçi Sınavları

 

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

 

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Ara sınav (vize) Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyı içi ödev çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

10

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

                           

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Kalite, Kalite Kontrol, Kalite güvence, Toplam Kalite Kontrolü; Kalite Kontrol tarihçesi ve gelişimi

I

2

Kaliteli Tasarım, Tasarım Kalitesi ve Uygulamada Kalite Kontrol

I-III-IV

3

Kalite Ölçüm metotları, İstatistik yöntemler, risk ve tolerans kavramları   

II-III-IV

4

Örnekleme ile kontrol, İmalatçı ve tedarikçi riskleri, Kabul için gerekli numune kontrol seviyeleri

I-IV-V

5

İstatistik Proses Kontrolü. Pareto analizi, Balık Kılçığı diyagramları vb.

I-II-IV

6

Kontrol sınırları ve diyagramları. X/R ve X/σ kontrol diyagramları. Konuların yorumlanması

I-II-IV

7

Diğer KK uygulamalarında kullanılan diyagramlar

I-II

8

Dış kaynak kullanımında kontrol metotları, Örnekleme uygulamaları

I-II

9

Toplam Kalite Yönetimi

I-II

10

ISO 9000 / 14000 / ASME / TRD /HP0 sertifikalandırma kriterleri

I

11

FMEA

I-IV

12

Kaizen, Kanban metotları

I-IV

13

6 sigma, düşük maliyetli imalatlarda kalite yöntemleri

I-IV

14

CE sertifikalandırma koşulları, Güvenirlilik kriterleri

I-III

 

Dersin Gemi İnşa ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/Makine Mühendisliği Bölümü Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

x

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Müh. uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern müh. donanımlarını kullanabilme becerisi

 

x

 

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

 

 

m

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

x

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

Düzenleyen

Doç. Dr. Ertan ÖCALAN

Tarih

31.12.2016

İmza