Geri Dön

Türk Dili-II

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

 

Dersin Adı: Türk Dili-II

Derece: Lisans ve Ön Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

 

 

 

-

2

-

-

Bölüm

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Erişim Dersleri PRÜ Komisyonu Koordinatörlüğünde Uzaktan Eğitim Şeklinde

İletişim Bilgileri

eliff.ozcan88@gmail.com

Görüşme Saatleri

-

Ders Notları için web adresi

https://ekampus.anadolu.edu.tr/

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Önkoşulları

-

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

 

 

100

Dersin İçeriği

Kompozisyon Bilgileri: Yazılı kompozisyon, paragraf ve paragrafta anlatım biçimleri; Noktalama işaretleri; Yazım kuralları; Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları: Düşünce yazıları, sanatsal yazılar; Bilimsel yazılar ve yazışma türleri; Okuduğunu anlama, eleştirel okuma,  dinleme türleri; Sözlü Anlatım: Konuşma ile ilgili temel kavramlar, beden dili, konuşma türleri, sunum ilke ve teknikleri.

Dersin Amacı

Türk diline ilişkin temel kavramların verilmesi, okuma ve yazışma türleri ile sözlü anlatımın temel ilkelerinin kazandırılması

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

Türk dilinin yazım kurallarına,  noktalama işaretlerine ve anlatım türlerine yönelik kazanım sağlayacak; doğru ve etkili okuma, yazma ve konuşma becerisi kazanacak.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Uzaktan Eğitim

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

https://ekampus.anadolu.edu.tr/ sayfasında bulunan ders kitabı ve materyalleri

Diğer Kaynaklar

Öğretim stratejisi bireysel öğrenmedir.

Ödevler ve Projeler

-

Laboratuvar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

-

                   

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

50

Kısa Sınavlar

 

 

Ödev

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Kompozisyon Bilgileri 1. Ünite

I-II

2

Noktalama İşaretleri 2. Ünite

I-II

3

Noktalama İşaretleri 2. Ünite

I-II

4

Yazım Kuralları 3. Ünite

I-II

5

Yazım Kuralları 3. Ünite

I-II

6

Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları I: Düşünce Yazıları 4. Ünite

I-II

7

Vize Sınavı

 

8

Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları II: Sanatsal Yazılar 5. Ünite

I-II

9

Bilimsel Yazılar ve Yazışma Türleri 6. Ünite

I-II

10

Bilimsel Yazılar ve Yazışma Türleri 6. Ünite

I-II

11

Okuma ve Dinleme 7. Ünite

I-II

12

Okuma ve Dinleme 7. Ünite

I-II

13

Sözlü Anlatım 8. Ünite

I-II

14

Sözlü Anlatım 8. Ünite

I-II

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Temel Düzeyde Matematik, Fizik ve Kimya bilgilerini uygulama becerisi.

 

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde uygulama becerisi.

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

 

e

Mesleki problemleri belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

 

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Yaşam boyu öğrenme gereğini algılama ve yapma becerisi.

 

X

 

i

Güncel genel ve mesleki konulara ilişkin bilgi sahibi olma becerisi.

 

X

 

j

Mesleki uygulamalar için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern donanımları kullanabilme becerisi.

 

 

 

k

Mesleki konularla bağlantılı hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

l

Karar, uygulama ve davranışlarında mesleğe ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

 

m

Mesleki uygulamalarda çok uluslu çalışma ortamlarında iş yapma, takip etme, kontrol etme, raporlama yapma ve işin iyileştirilmesine katkı sağlayıp çalışabilme becerisi.

 

 

 

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 Program Çıktıları & Dersin Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

I

II

Program Öğrenme Çıktıları

 

a

 

 

b

 

 

c

 

 

d

 

 

e

 

 

f

 

 

g

X

X

h

X

X

i

X

X

j

 

 

k

 

 

l

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Öğr. Gör. Elif ÖZCAN UĞUR

Tarih

19.10.2018

İmza