Geri Dön

İş Sağlığı ve Güvenliği

PİRİ REİS Ünİversİtesİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2017-2018 Güz Dönemi Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

Yıl/Yarıyıl

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

 

Ders

Uygulama

Laboratuar

 

ENG 411

4/1 Güz     

2

2

2

-

-

 

Bölüm

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği; Makine Mühendisliği; Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Dersi Veren Öğretim Üyesi

 

Yrd. Doç. Dr. Aysevil SALMAN DURMUŞLAR (C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)

 

İletişim Bilgileri

asdurmuslar@pirireis.edu.tr

 

Görüşme Saatleri

Salı 10:00-11:00

 

Ders Notları için Web Adresi

www.pirireis.edu.tr/pruonline

 

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

 

Dersin Önkoşulları

 

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

10

10

20

60

 

Dersin İçeriği

İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış; Kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme; İş kazası ve meslek hastalıklarının önemi ve etkileri; İş ortamındaki temel tehlikeler ve risk değerlendirmesi; Yangın ve güvenlik tedbirleri; Risk etmenleri; Ekranlı araçlarla çalışma, elle kaldırma taşıma, KKD; Gemi/tersane ve kapalı alan çalışmalarında iş güvenliği

 

Dersin Amacı

Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği, güvenlik kültürü, kanun ve yönetmelikler, iş kazası ve meslek hastalıklarının önemi ve etkileri, iş ortamındaki tehlikeler ve riskler hakkında bilgilendirmek.

 

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

  1. Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması
  2. İş kazası ve meslek hastalıklarının önem ve etkilerinin değerlendirilmesi
  3. İş ortamındaki tehlike, risk ve acil durumların belirlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması
  4. Tersane ve sanayi sektöründe yapılan çalışmalarda alınacak güvenlik önlemlerinin belirlenmesi

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Anlatım

 

Yapıldığı Yer

 

 

Eş dönemli koşul

 

 

Ders Kitabı

Ders notları

 

Diğer Kaynaklar

ÇSGB Yayınları

 

Ödevler ve Projeler

 

 

Laboratuar Uygulamaları

 

 

Bilgisayar Kullanımı

 

 

Diğer Aktiviteler

1 Arasınav; 1 Final Sınavı

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

                     

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final sınavı

 1

60

TOPLAM

 

% 100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

% 40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

% 60

TOPLAM

 

% 100

                           

 

AKTS/

İŞYÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Saat

Toplam İşyükü

Ders

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

2

2

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

14

1

14

Alan Çalışması

 

 

 

Final sınavı

1

2

2

Toplam İşyükü

 

 

46

Toplam İşyükü/25

 

 

1.84

Ders AKTS Kredisi

 

 

2

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin Çıktıları

1

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

I

2

Güvenlik Kültürü

I

3

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

I

4

İş Kazası ve Meslek Hastalığı

II

5

Risk Değerlendirmesi

III

6

Yangın

III

7

Acil Durum Planı ve Tatbikat

III

8

Ara Sınav

 

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri

I-III

10

Ekranlı Araçlarla Çalışma-Elle Kaldırma Taşıma-KKD-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

I-III

11

Gemi, Tersane ve Sanayide İş Güvenliği, Kapalı Alan Çalışmalarında Güvenlik

III-IV

12

Kaynak İşlerinde ve Elektrikle Çalışmalarda Güvenlik

III-IV

13

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Yüksekte Çalışma

III-IV

14

Konu Tekrarı

 

  Dersin Mühendislik Fakültesi Programıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

x

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

x

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

x

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

x

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

x

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

x

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

x

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı

bir eğitim

 

x

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

x

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

x

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını

kullanabilme becerisi

 

x

 

l

Mesleki uygulamalarda çok uluslu çalışma ortamlarında iş yapma, takip etme, kontrol etme, raporlama yapma ve işin iyileştirilmesine katkı sağlayıp çalışabilme becerisi

 

x

 

 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 Program Çıktıları & Dersin Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

Course

I

II

III

IV

 

Outcomes

 

Programme  Outcomes

 
 

a

 

 

 X

 X

 

b

 X

 

 

 

 

c

 

 

 X

 X

 

d

 X

 X

 X

X

 

e

 X

 X

 X

 X

 

f

 X

 X

 X

 X

 

g

 

 X

 X

 X

 

h

 

 

 X

 X

 

i

 X

 X

 X

 X

 

j

 X

 X

 X

 X

 

k

 

 

 X

 X

 

l

 

 X

 X

 X

 

 

Düzenleyen

Yrd. Doç. Dr. Aysevil SALMAN DURMUŞLAR

Tarih

18.09.2017

İmza