Geri Dön

Teknik Resim

 

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dersin Adı :  Teknik Resim

Derece:  Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

ENG 111

1/1

2

3

1

 

2

Bölüm

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Öğr.Gör. Emre ATA

İletişim Bilgileri

eata@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

PRU Online

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

 

100

 

Dersin İçeriği

 

Mühendislik teknik yazımı ve teknik çizimi, geometric çizimler, grafik izdüşüm yöntemleri, 3boyutlu çizimlerden temel görünüş çıkarma, eksik görünüşleri tamamlama, ölçülendirme, kesit alma, izometrik çizim, toleranslar.

Dersin Amacı

  1. Öğrencilein teknik resim çizmek ve okumak için gerekli temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak
  2. Teknik resimde ölçülendirme, yüzey işleme sembolleri ve toleransların nasıl gösterildiğini öğretmek.

Dersin Öğrenme

Çıktıları

  1. Tekniik resim standartları
  2. Geometrik çizimler
  3. Makine parçalarının temel görünüşlerinin çizimi
  4. Ölçülendirme ve yüzey işleme sembolleri
  5. Makine parçalarının imalat resimlerinin çizimi

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Projeksiyon,  PDF/PowerPoint,  tahta üzerinde çizim ve anlatım.

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Sınıf

Ders Kitabı

Ders Notları

Diğer Kaynaklar

Engineering Graphics Fundamentals, Eide,  McGraw-Hill

 

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, derse ilgilerinin sürekli olmasını ve bu derse ayrılan toplam çalışma süresinin yıl içine yayılmasını sağlamak amacıyla her ders uygulama yaptırılmaktadır.

Bilgisayar Kullanımı

 

 

Diğer Aktiviteler

 

 

                   

2016- 2017 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

10

25

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

%100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş, teknik resmin kullanım alanları, standartlar, mühendislik çizimleri

I

2

Teknik yazım standartları,ve uygulamaları

I

3

Geometrik çizim prensipleri

II

4

İzdüşüm yöntemleri, temel görünüşler

II

5

3 Boyutlu modelden temel görünüş çıkartma

II-III

6

3 Boyutlu modelden temel görünüş çıkartma, uygulama

III

7

3 Boyutlu modelden temel görünüş çıkartma, uygulama

I-II-III

8

Yarıyıl sınavı

IV

9

Temel görünüşlerden izometrik perspektif çizimi

IV

10

Temel görünüşlerden izometrik perspektif çizimi, uygulama

V

11

Eksik görünüşleri çıkartma

V

12

Kesit alma

IV-V

13

Tam bir imalat resmi oluşturma

V

14

Toleranslar

VI

 

 

Dersin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

 

 

 

         1: Az,  2: Kısmi,  3: Tam

 

Düzenleyen

Öğr.Gör. Emre ATA

Tarih

03.10.2015

İmza