Geri Dön

Lojik Devreler

 

 

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS BİLGİ FORMU

Dersin Adı:  LOJİK DEVRELER

Derece: Lisans

Kodu

Yarıyılı

Kredisi

AKTS Kredisi

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders 

Uygulama

Laboratuvar

EEE 212

Bahar

4

6

3

1

1

Bölüm / Program

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Yıldıray Yalman

Ofis

e-posta

D1-110

yyalman@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Pazartesi (13:00-14:00)

Dersin Önkoşulları

 EE 121-Devre Analizine Giriş

Dersin mesleki bileşene katkısı (%)

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarımı

Genel Eğitim

10

55

30

5

Dersin İçeriği

Ders kapsamında öğrencilere sayısal sistemlerin temel konseptleri, analiz ve tasarım aşamalarını kapsayacak şekilde sunulacaktır. Kombinasyonel ve sıralı mantık devreleri sunulacaktır. Öğrenciler basit mantık devrelerinden karmaşık donanım elemanlarına kadar çeşitli seviyelerde sayısal sistemler hakkında deneyim kazanacaktır

 

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde sayısal mantık devrelerinin analiz ve tasarımı ile ilişkili konseptlerin temellerinin ve prensiplerinin anlatılmasıdır.

Dersin Öğrenme

Çıktıları

                                                         

Bu ders sonunda öğrenciler aşağıda maddeler halinde verilen başlıklar hakkında bilgi sahibi olacak ve mantık devrelerinin analizi ve tasarımında ilgili konu başlıklarını kullanabileceklerdir:

1. Temel Kavramlar

2. Sayı Sistemleri, İşlemler ve Kodlar

3. Mantık Kapıları

4. Boolean Cebiri ve Mantıksal Basitleştirme

5. Kombinasyonel Mantıksal Analiz

6. Kombinasyonel Mantığın İşlevleri

7. Sürgüler, Flip-floplar ve Zamanlayıcılar

8.  Shift Registers

9.  Sayıcılar

10. Bellek ve Depolama

 

                     

 

Ders Kitabı

Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals, 10/E (International Edition), Prentice Hall, 2011. ISBN -13: 978-0-13-814646-7 and ISBN-10: 0-13-814646-2.

Diğer Kaynaklar

M. Morris Mano and Michael D. Ciletti, Digital Design, 5/e, Prentice Hall, January 2012.  ISBN-13:  978-0273764526

Ödevler ve Projeler

-

Laboratuvar Uygulamaları

İlgili sayısal tasarım konularını kapsayan laboratuvar uygulamaları yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

Power Point Sunuları, ve Problem çözümleri

Diğer Uygulamalar

-

Başarı Değerlendirme Sistemi

Faaliyetler

Adet

Değerlendirme Katkısı (%)

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

6

15

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

10

20

Diğer Uygulamalar

 

 

Final Sınavı

1

35

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) İşyükü Tablosu

Aktivite

Miktar

Saat

Toplam İşyükü

Ders

14

3

42

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav (Quiz)

6

5

30

Ödev

 

 

 

Proje

 

 

 

Laboratuvar

10

1

10

Uygulama

14

1

14

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

25

25

Toplam İşyükü

 

 

141

Toplam İşyükü/25

 

 

141/25

AKTS Kredisi

 

 

6

 

Ders Planı

Hafta

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Temel Kavramlar

1

2

Sayı Sistemleri, İşlemler ve Kodlar

2

3

Mantık Kapıları

3

4

Boolean Cebri ve Mantıksal Basitleştirme

4

5

Kombinasyonel Mantıksal Analiz

5

6

Kombinasyonel Mantığın İşlevleri

6

7

Kombinasyonel Mantığın İşlevleri

6

8

Arasınav

1-6

9

Sürgüler, Flip-Floplar ve Zamanlayıcılar

7

10

Sürgüler, Flip-Floplar ve Zamanlayıcılar

7

11

Shift Registers

8

12

Sayıcılar

9

13

Bellek ve Depolama

10

14

Bellek ve Depolama

11

 

Laboratuvar Ders Planı

Hafta

Konu

1

Giriş, Laboratuvar Kuralları

2

Deney 1 – Mantık İşlemlerine giriş

3

Deney 2 – Sayı sistemleri

4

Deney 3 – Mantık Kapıları ve Doğruluk Tabloları

5

Deney 4 - Boolean Cebiri

6

Deney 5 – K-Map Teknikleri ile Boolean Fonksiyonlarının Basitleştirilmesi

7

-

8

Ara Sınav

9

Deney 6 – Toplayıcı ve Genlik Karşılaştırıcı

10

Deney 7 - Zamanlayıcılar

11

Deney 8 – Senkron Sayıcı Tasarımı

12

Deney 9 - Shift Registers

13

Deney 10 - Statik RAM İşlemleri

14

-

 

Dersin Mühendislik Fakültesi Programlarıyla İlişkisi

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı Çıktıları

Katkı Seviyesi*

1

2

3

a

Matematik, bilim ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi

 

X

 

b

Verileri analiz etme ve açıklama yanında deney yapma ve tasarlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Yönetim ve Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Elektrik ve Elektronik mühendisliği bağlamında iletişim, kontrol, güç elektroniği ve bilgisayar alanlarında temel bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

      *  1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Program Çıktıları ve Ders Öğrenme Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders

Öğrenme

Çıktıları

Program

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

a

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

b

X

     

 

 

X

 

X

X

c

       

 

 

X

X

X

 

d

       

X

 

 

 

 

X

e

       

 

 

 

 

X

X

f

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

g

       

 

 

 

 

X

X

h

       

 

 

 

 

X

 

i

       

 

 

 

X

X

X

j

       

 

 

 

X

 

X

k

       

 

 

X

X

X

 

l

       

 

X

X

X

X

 

 

 

Düzenleyen 

 

Yıldıray YALMAN

Tarih

 

Ocak, 2018

İmza