Geri Dön

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı: Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

Derece: Lisans

 

Kodu

 

Yıl/Yarıyılı

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

                Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

EEE115

1/2 Bahar

2.5

5

2

1

0

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Dersi veren Öğretim Üyesi

 

Dr. Erkul BAŞARAN

 

İletişim Bilgileri

 

e-mail: ebasaran@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Cuma 14:00- 16:00

Ders Notları için web adresi

http://pruonline.pirireis.edu.tr/

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

15

65

20

0

Dersin İçeriği

Ders, elektrik-elektronik mühendisliği lisans müfredatında ilk ders olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, elektrik-elektronik mühendisliğinde tüm lisans öğrencileri için gerekli bölüm konularının özünde yer almaktadır.

Ders, elektrik devrelerinin temellerini tanıtmaktadır. Kapsanan konular şunlardır: devre değişkenleri ve elemanları, basit direnç devreleri, devre analizi teknikleri, işlemsel kuvvetlendiriciler, yarı iletkenler, diyotlar, BJT transistörler, dijital lojik devreleri ve uygulamaları. Ödev, tasarım çalışmaları ve proje de dersin önemli bileşenleridir.

Dersin Amacı

 

 

Bu dersin amacı Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanına giriş yapmaktır. Bu nedenle, elektrik devre analizinin ilk prensiplerini elektrik-elektronik mühendisliği lisans öğrencilerine sunmaktadır. Öğrenciler;

• Devre analizi ile ilgili temel yasaları öğrenecek ve bunları devre tasarımı ve analizine uygulayacaklardır. Buna düğüm analizi, çevre analizi, Ohm yasası, güç analizi ve geçici ve kararlı durum frekans yanıtı dahildir.

• Analiz ve tasarım görevleriyle ilgili ek talimatlar aldıkları problem çözme oturumlarına katılacaklardır.

• Devre problemlerini çözecek, karakterize edecek ve inceleyeceklerdir.

• Ayrıca dönem boyunca devre elemanlarını ve devre analizi tekniklerini öğreneceklerdir.

• Temel elektronik cihazları ve lojik devreleri öğrenecek ve analiz edebileceklerdir.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler

I. SI birimlerini, gerilim, akım, güç ve enerjinin tanımlarını öğrenecek ve kullanabileceklerdir.

II. İdeal temel devre elemanlarının sembollerini ve davranışlarını anlayacaklardır.

III. Ohm’un yasasını, Kirchoff’un yasalarını belirtebilecek ve bunları basit devreleri analiz etmek için kullanabileceklerdir.

IV. Eşdeğer direnci, gerilim bölücü ve akım bölücüyü çözmeyi anlayacak, Wheatstone köprüsüyle direnci ölçecek, yıldız-üçgen eşdeğer devrelerini kullanabilecekleridir.

V. Düğüm-gerilimi ve çevre-akımı yöntemlerini, kaynak dönüşümünü, Thevenin ve Norton eşdeğer devrelerini, maksimum güç transferini anlayabilecek ve kullanabileceklerdir.

VI. İdeal opampları içeren basit devreleri analiz edebilecek ve eviren, toplayıcı, evirmeyen ve fark kuvvetlendiricileri tanıyabileceklerdir.

VII. Yarı iletkenleri ve diyotları öğrenecek ve kullanabileceklerdir.

VIII. BJT transistörleri analiz edebileceklerdir.

IX. Temel dijital lojik devreleri anlayacak ve lojik devre problemlerini çözmek için Karnough harita yöntemini kullanabileceklerdir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Power point sunumları ve problem çözme alıştırmaları kullanılması.

Varsa, Uygulama yeri

Anlatım ve problem çözme alıştırmaları için standart sınıf odaları.

Eş dönemli koşul

Yok

Ders Kitabı

• James W. Nilsson and Susan A. Riedel, Electric Circuits, 10/E (International Edition), Prentice Hall, 2011. ISBN -13: 978-0-13-705051-2 and ISBN-10: 0-13-705051-8.

• Giorgio Rizzoni, Principles and Applications of Electrical Engineering, 5/E (International Edition), McGraw-Hill, 2007. (ISBN-10 : 007-125444-7, ISBN-13 : 9780071254441).

Diğer Kaynaklar

• Charles K. Alexander,   Foundations of Electric Circuits, McGraw-Hill, 2013.  ISBN-13:  978-1-259071393.

• Mahmood Nahvi, Schaum's Outline of Electric Circuits, 6 /E, McGraw-Hill, 2013.  ISBN -13: 978-0-071830454.

Ödevler ve Projeler

• Ödevler ders kitabından seçilir ve her bölümdeki “Değerlendirme Problemleri” başlığının altında bulunabilir.

• Her hafta ödev verilecek ve bir hafta sonra teslim edilecektir. Örneğin; Ödev-1, 1. haftada verilir ve Çözüm-1'in verildiği dersten önce hafta-2'de teslim edilmelidir.

• Tüm ödevler basılı olarak sunulmalı ve son teslim tarihinde ders başlangıcında teslim edilmelidir.

• Geç kalan ödevler kabul edilmeyecektir.

• Her ödev 100 puan olacaktır.

• Ödevi sadece kendi başınıza yapmanıza izin vardır.

• Her problem çözüm dersinin başında bir kısa sınavınız olacaktır.

• Kısa sınavlar sırasında kendi notlarınızı kullanabilirsiniz, ancak başka hiçbir şeye (kitap, işbirliği, dizüstü bilgisayar, cep telefonu vb.) izin verilmez.

• En düşük notunuz ortalamaya katılmayacaktır.

Laboratuvar Uygulamaları

Yok

Bilgisayar Kullanımı

Yok

Diğer Faaliyetler

Yok

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adet

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Arasınav

1

30

Kısa Sınav

 

 

Ödev

12

10

Dönem Ödevi/Projesi

1

20

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Alıştırmalar

 

 

Uygulama (Varsa Derse Özgü Staj)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Arasınav

1

10

10

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

12

1

12

Proje

1

20

20

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Alıştırmalar

 

 

 

Uygulama

10

1

10

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü/25

 

 

114/25

Ders AKTS Yükü

 

 

5

DERS PLANI

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Devre Değişkenleri

I

2

Devre Elemanları

II

3

Basit Direnç Devreleri

III-IV

4

Basit Direnç Devreleri

III-IV

5

Devre Analizi Teknikleri

V

6

Devre Analizi Teknikleri

V

7

Devre Analizi Teknikleri

V

8

Arasınav

I-V

9

İşlemsel Kuvvetlendirici

VI

10

Yarıiletken ve Diyotlar

VII

11

BJT Transistörler

VIII

12

Dijital Lojik Devreler

IX

13

Dijital Lojik Devreler

IX

14

Proje

I-IX

 Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Elektrik ve Elektronik mühendisliği bağlamında iletişim, kontrol, güç elektroniği ve bilgisayar alanlarında temel bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

 1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Program Çıktıları

a

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

c

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

e

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

h

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

i

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

j

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

Düzenleyen

Dr. Erkul BAŞARAN

Tarih

20.06.2018

İmza