Geri Dön

Devre Analizi I Laboratuvarı

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Dersin Adı: Devre Analizi 1 Laboratuvarı

Derece: Lisans

 

Kodu

 

 

Yıl / Yarıyıl

 

 Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

EEE121L

1/2 (Spring)

1

1

0

0

2

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Dr. Erkul BAŞARAN

İletişim Bilgileri

e-mail: ebasaran@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Cuma 14:00- 16:00

Ders Notları için web adresi

http://pruonline.pirireis.edu.tr/

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

    Yok

Dersin mesleki bileşene

katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

15

60

20

5

Dersin İçeriği

Ders, elektrik-elektronik mühendisliği lisans müfredatında birinci sınıf dersi olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, elektrik-elektronik mühendisliğinde tüm lisans öğrencileri için gerekli bölüm konularının temelinde yer almaktadır.

Ders, toplu elektrik devrelerinin temellerini tanıtmaktadır. Kapsanan konular şunlardır: devre değişkenleri ve elemanları, basit direnç devreleri, devre analizi teknikleri, işlemsel yükselteçler, endüktans, kapasitans, karşılıklı endüktans, birinci mertebeden RL ve RC devrelerinin cevabı, RLC devrelerinin doğal ve basamak cevapları, sinüzoidal kararlı hal analizi ve uygulamaları. Ödev ve tasarım çalışmaları da dersin önemli bileşenleridir.

Dersin Amacı

Bu ders Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanına giriş yapmaktatır. Bu nedenle amacı, elektrik devresi analizinin ilk prensiplerini elektrik-elektronik mühendisliği anabilim dallarına sunmaktır.

• Öğrenciler, devre analizi ile ilgili temel yasaları öğrenir ve bunları devre tasarımı ve analizine uygular. Buna düğüm analizi, çevre analizi, Ohm yasası, güç analizi ve geçici ve kararlı hal frekans cevabı dahildir.

• Öğrenciler analiz ve tasarım görevleriyle ilgili ek talimatlar aldıkları problem çözme oturumlarına katılacaklardır.

• Öğrenciler devrelerin problemlerini, davranışlarını ve frekans cevaplarını sırasıyla çözer, karakterize eder ve inceler.

• Öğrenciler ayrıca dönem boyunca devre elemanlarını ve devre analizi tekniklerini öğrenirler.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

I. SI birimlerini, gerilim, akım, güç ve enerjinin tanımlarını öğrenecek ve kullanabilecektir.

II. İdeal temel devre elemanlarının sembollerini ve davranışlarını anlayacaktır.

III. Ohm’un yasasını, Kirchoff’un yasalarını ifade edebilir ve bunları basit devreleri analiz etmek için kullanabilecektir.

IV. Eşdeğer direnci çözmeyi, gerilim bölücü ve akım bölücü tasarlamayı bilecek, Wheatstone köprüsüyle direnci ölçer, yıldız-üçgen eşdeğer devrelerini kullanacaktır.

V. Düğüm-gerilimi ve çevre-akımları yöntemlerini, kaynak dönüşümünü, Thevenin ve Norton eşdeğer devrelerini, maksimum güç transferini anlayabilecek ve kullanabilecektir.

VI. İdeal opampları içeren basit devreleri analiz edebilecek ve eviren kuvvetlendirici, toplayıcı kuvvetlendirici, evirmeyen kuvvetlendirici ve fark kuvvetlendiriciyi tanıyabilecektir.

VII. Endüktör ve kondansatörlerdeki voltaj, akım, güç ve enerji denklemlerini bilecek ve kullanacak, karşılıklı endüktansın temel kavramını anlayacak ve bilecektir.

VIII. RL, RC ve RLC devrelerinin doğal ve basamak cevaplarını belirleyebilecektir.

IX. Sinüzoidal kaynaklı bir devreyi frekans domeinine dönüştürebilecek ve fazör yöntemlerini kullanarak lineer ve ideal transformatörler içeren devreleri analiz edebilecektir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Power point sunumları ve laboratuvar deneyleri ile öğretim.

Varsa, Uygulama yeri

Deneyler için elektronik laboratuvarı.

Eş dönemli koşul

Yok

Ders Kitabı

• James W. Nilsson and Susan A. Riedel, Electric Circuits, 10/E (International Edition), Prentice Hall, 2011. ISBN -13: 978-0-13-705051-2 and ISBN-10: 0-13-705051-8.

• Giorgio Rizzoni, Principles and Applications of Electrical Engineering, 5/E (International Edition), McGraw-Hill, 2007. (ISBN-10 : 007-125444-7, ISBN-13 : 9780071254441).

Diğer Kaynaklar

• Charles K. Alexander,   Foundations of Electric Circuits, McGraw-Hill, 2013.  ISBN-13:  978-1-259071393.

• Mahmood Nahvi, Schaum's Outline of Electric Circuits, 6 /E, McGraw-Hill, 2013.  ISBN -13: 978-0-071830454.

• Ottomar Beucher and Michael Weeks, Introduction to MATLAB & SIMULINK, 3/E: A Project Approach, Infinity Science Press, 2007.  ISBN-13: 978-19-34015049.

Ödevler ve Projeler

Yok

Laboratuvar Uygulamaları

• Laboratuvar oturumları üç aşamada yürütülecektir: simülasyon, deney ve rapor oluşturma.

• Öğrenciler, laboratuvar oturumundan önce her haftaki deneyle ilgili simülasyon dosyalarını ve notlarını hazırlamalıdırlar.

• Laboratuvar raporları, takip eden haftanın laboratuvar oturumunun başında teslim edilmelidir.

• Raporlama formatı pru-online platformunda mevcuttur.

Bilgisayar Kullanımı

Devre tasarımı, deney ve hesaplamalar içn MATLAB kullanılacaktır.

Diğer Aktiviteler

Yok

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adet

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Arasınav

1

30

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

11

20

Alıştırmalar

 

 

Uygulama (Varsa Derse Özgü Staj)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

  

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

2

28

Arasınav

1

5

5

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

11

1

11

Alıştırmalar

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

15

15

Toplam İş yükü

 

 

59

Toplam İş yükü /25

 

 

59/25

Ders AKTS Yükü

 

 

2

 Ders planı

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş, Devre Değişkenleri ve MATLAB/Simulink

I

2

Devre elemanları

II

3

Basit Direnç Devreleri

III-IV

4

Devre Analizi Teknikleri

V

5

Devre Analizi Teknikleri

V

6

İşlemsel Kuvvetlendirici

VI

7

Endüktans, Kapasitans ve Karşılıklı Endüktans

VII

8

Arasınav

I-VII

9

1. Mertebeden RL ve RC Devreleri Cevabı

VIII

10

1. Mertebeden RL ve RC Devreleri Cevabı

VIII

11

RLC Devrelerinin Doğal ve Basamak Cevapları

VIII

12

RLC Devrelerinin Doğal ve Basamak Cevapları

VIII

13

Sinüzoidal Kararlı Durum Analizi

IX

14

Sinüzoidal Kararlı Durum Analizi

IX

Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Elektrik ve Elektronik mühendisliği bağlamında iletişim, kontrol, güç elektroniği ve bilgisayar alanlarında temel bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

 1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Program Çıktıları

a

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 X

 X

b

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

c

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

f

 X

 X

 X

X

 X

 X

 X

 X

 X

g

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

h

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

i

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

j

 X

 X

 X

 X

 X

 

 X

 

 

k

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

l

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

Düzenleyen

 

Dr. Erkul BAŞARAN

Tarih

 

20 June 2018

İmza