Geri Dön

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

 

Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Derece: Lisans ve Ön Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

 

 

 

-

2

-

-

Bölüm

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Erişim Dersleri PRÜ Komisyonu Koordinatörlüğünde Uzaktan Eğitim Şeklinde

İletişim Bilgileri

fsongur@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı 13:30-17:00

Ders Notları için web adresi

https://ekampus.anadolu.edu.tr/

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Önkoşulları

-

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

 

 

100

Dersin İçeriği

Yeniden Yapılanma Dönemi; Türkiye Cumhuriyeti'nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi); Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları; 1938'den 2002'ye Ekonomik Gelişmeler; Türk Dış Politikasında 1938-2002 Dönemi; Atatürk'ten Sonra Türkiye; 1938'den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler.

Dersin Amacı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihine ilişkin temel kavramların verilmesi

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

  1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihine ilişkin temel kavramları açıklayabilecek.
  2. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk devletinin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Uzaktan Eğitim

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

https://ekampus.anadolu.edu.tr/ sayfasında bulunan ders kitabı ve materyalleri

Diğer Kaynaklar

Öğretim stratejisi bireysel öğrenmedir.

Ödevler ve Projeler

-

Laboratuvar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

-

                   

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

50

Kısa Sınavlar

 

 

Ödev

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Yeniden Yapılanma Dönemi 1. Ünite

I-II

2

Yeniden Yapılanma Dönemi 1. Ünite

I-II

3

Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Politikalarının Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 2. Ünite

I-II

4

Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Politikalarının Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 2. Ünite

I-II

5

Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil, Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 3. Ünite

I-II

6

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 4. Ünite

I-II

7

Vize Sınavı

 

8

1938'den 2002'ye Ekonomik Gelişmeler 5. Ünite

I-II

9

1938'den 2002'ye Ekonomik Gelişmeler 5. Ünite

I-II

10

Türk Dış Politikası'nda (1938-2002) Dönemi 6. Ünite

I-II

11

Türk Dış Politikası'nda (1938-2002) Dönemi 6. Ünite

I-II

12

Atatürk'ten Sonra Türkiye 7. Ünite

I-II

13

Atatürk'ten Sonra Türkiye 7. Ünite

I-II

14

1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 8. Ünite

I-II

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Temel Düzeyde Matematik, Fizik ve Kimya bilgilerini uygulama becerisi.

 

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde uygulama becerisi.

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

 

e

Mesleki problemleri belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

 

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Yaşam boyu öğrenme gereğini algılama ve yapma becerisi.

 

X

 

i

Güncel genel ve mesleki konulara ilişkin bilgi sahibi olma becerisi.

 

X

 

j

Mesleki uygulamalar için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern donanımları kullanabilme becerisi.

 

 

 

k

Mesleki konularla bağlantılı hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

l

Karar, uygulama ve davranışlarında mesleğe ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

 

m

Mesleki uygulamalarda çok uluslu çalışma ortamlarında iş yapma, takip etme, kontrol etme, raporlama yapma ve işin iyileştirilmesine katkı sağlayıp çalışabilme becerisi.

 

 

 

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 Program Çıktıları & Dersin Çıktıları Bağlantı Matrisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

I

II

Program Öğrenme Çıktıları

 

a

 

 

b

 

 

c

 

 

d

 

 

e

 

 

f

 

 

g

X

X

h

X

X

i

X

X

j

 

 

k

 

 

l

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Öğr. Gör. Funda SONGUR

Tarih

17.10.2018

İmza