Geri Dön

Bilgisayar Ağları

 PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS BİLGİ FORMU

Dersin Adı:  BİLGİSAYAR AĞLARI

Derece: Lisans

Kodu

Yarıyılı

Kredisi

AKTS Kredisi

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders 

Uygulama

Laboratuvar

EE 462

Bahar

3

4

3

0

0

Bölüm / Program

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Yıldıray Yalman

Ofis

e-posta

D1-110

yyalman@pirireis.edut.r

Görüşme Saatleri

Pazartesi (16:00-17:00)

Dersin Önkoşulları

 -

Dersin mesleki bileşene katkısı (%)

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarımı

Genel Eğitim

15

60

20

5

Dersin İçeriği

Bu ders, Elektronik Mühendisliği öğrencileri için Bilgisayar Ağlarına giriş konularını kapsar. Dersin içeriği, bilgisayar ağlarının amacı, dijital iletişimin temelleri, OSI Katmanları, Fiziksel, Veri bağlantısı, Ağ, Ulaşım, Oturum, Sunum ve Uygulama katmanlarını içermektedir. Ayrıca DNS, Ağ yönetimi, ağ güvenliği ve bilgisayar ağlarının standardizasyonu da ders kapsamında anlatılmaktadır.

 

Dersin Amacı

Dersin amacı sayısal iletişim sistemlerini ve bilgisayar ağlarının yapısını, iletimde bilgisayar ağlarını,  bilgisayar ağlarının temel altyapısını öğretmek;  bilgisayar ağı tasarlarken ağ teknolojisini seçebilmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Ders kapsamında öğrencilere aşağıdakilerin kazandırılması amaçlanmaktadır:

  • Öğrenciler dijital ve bilgisayar iletişiminin temellerini öğrenirler, Bilgisayar ağlarının amaçlarını ve yapısal analizlerini öğrenirler,
  • Öğrenciler ağ iletişim protokollerini analiz edebilirler,
  • Öğrenciler ağ problemlerini çözer, karakterize eder ve incelerler,
  • Öğrenciler, kişisel hesap verebilirlik, mesleki etik ve uygun ekip etkileşimleri ile ilgili temel kavramları öğrenirler,
  • Öğrenciler aynı zamanda ağ donanımı öğelerini ve ağ analiz tekniklerini dönem boyunca öğrenirler,
  • Öğrenciler ayrıca ağların yönetimini ve güvenliği öğrenirler.

Dersin Öğrenme

Çıktıları

                                                           

Bu dersin sonunda öğrenciler bilgisayar ağlarının analizi ve tasarımında aşağıdaki temel konuları tam olarak kavrayacaklardır:

1.  Sayısal iletişim sistemlerinin ve bilgisayar ağlarının yapısını tanımlar.

2.  OSI katmanlarını / işlevlerini bilir ve ara katman ilişkilerini kavrar.

3.  İletim standartlarını ve teknolojilerini bilir.

4.  Bilgisayar ağlarını ve iletişim protokollerini tanımlayabilir

5.  Temel bilgisayar ağı mimarilerini tanımlayabilecek ve ağ sistemlerini tasarlayabilir

6.  Ağ yönetim kavramlarını bilir ve yönetim sistemini tasarlar

7.Ağ güvenliği ve yönlendirme yöntemlerinin önemini bilir ve yöntemlerini kavrar

8.  Bilgisayar ağlarında standardizasyonun önemini ve yararlarını bilir

9. Alan adı sistemini ve mimarisini bilir.

10. Ay yönetimi ve güvenliğinin önemini kavrar.

                     

         

Ders Kitabı

Andrew S. Tanenbaum and David J. Wetherall, Computer Networks, 5/E, Prentice Hall 2011. ISBN-13: 9780132126953.

Diğer Kaynaklar

Andrew S. Tanenbaum, Computer networks, 4/e Prentice-Hall, 2003 ISBN: 0-13-038488-7.

J.F. Kurose and K.W. Ross, Computer Networking A Top Down Approach 4. ed. ISBN:0-321-49770-8 2008

Fred Halsall, Data Communications, Computer Networks, and Open Systems, Addison-Wesley Pub. Co., Mass.

William StallingsData and Computer Communications7thEditionPrentice Hall

James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking, 3rd Edition, Addison Wesley

Douglas ComerInternetworking with 3th EditionPrenticeHallMultiple Volumes

W. Richard Stevens, TCP/IP Illustrated, vol. 1 and 2, Addison Wesley, 1994.

Ödevler ve Projeler

-

Laboratuvar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

Power Point Sunuları ve problem çözümü

Diğer Uygulamalar

-

Başarı Değerlendirme Sistemi

Faaliyetler

Adet

Değerlendirme Katkısı (%)

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

4

15

Ödevler

4

15

Projeler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Diğer Uygulamalar

 

 

Final Sınavı

1

40

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) İşyükü Tablosu

Aktivite

Miktar

Saat

Toplam İşyükü

Ders

14

3

42

Ara Sınav

1

25

25

Kısa Sınav (Quiz)

4

1

4

Ödev

4

4

16

Proje

 

 

 

Laboratuvar

     

Uygulama

 

 

 

Seminer

     

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

30

30

Toplam İşyükü

 

 

117

Toplam İşyükü/25

 

 

117/25

AKTS Kredisi

 

 

5

 

Ders Planı

Hafta

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Bilgisayar Ağlarına Giriş, Ağ donanım ve yazılımı

1

2

Ağ yazılımı, Ağ servisleri, Ağ Referans Modelleri

2

3

İletişim Servisleri ve Örnek Uygulamalar, Ağ Standartları

2

4

Fiziksel katman: Kablolar, ISDN ve ATM için Fiziksel Katman Standartları

3

5

Hücresel radyo ve uydular, Fiziksel katman ağ ekipmanları

3

6

Veri Bağı Katmanı ve Protokolleri

4

7

Ortam Erişim Kontrolü Alt Katmanı

4-5

8

Ara Sınav

1-5

9

Ağ Katmanı ve protokolleri, Yönlendiriciler

6

10

Yönlendirme Protokolleri

7

11

Taşıma (Ulaşım) Katmanı, TCP ve UDP

5-7

12

Oturum, Sunum ve Uygulama Katmanları, Protokolleri ve Uygulamaları

5-7

13

Alan Adı Sistemi (DNS) ve Mimarisi

8-9

14

Ağ Yönetimi ve Ağ güvenliği (Şifreleme Yöntemleri)

10

 Dersin Mühendislik Fakültesi Programlarıyla İlişkisi

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı Çıktıları

Katkı Seviyesi*

1

2

3

a

Matematik, bilim ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi

X

 

 

b

Verileri analiz etme ve açıklama yanında deney yapma ve tasarlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Yönetim ve Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Elektrik ve Elektronik mühendisliği bağlamında iletişim, kontrol, güç elektroniği ve bilgisayar alanlarında temel bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 Program Çıktıları ve Ders Öğrenme Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

a

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

b

X

     

 

 

X

 

X

 

c

       

 

 

X

X

X

 

d

       

 

 

 

 

X

X

e

     

X

 

 

 

 

X

 

f

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

g

       

 

 

 

 

 

X

h

       

 

 

 

 

X

 

i

       

 

 

 

X

 

X

j

       

 

 

 

X

 

 

k

       

 

 

X

 

X

X

l

       

 

X

X

X

X

 

Düzenleyen 

 

 

Yıldıray YALMAN

Tarih

 

 

Ocak, 2018

İmza