Geri Dön

Genel Kimya

 

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı

2016- 2017 Bahar Yarıyılı Ders Katalog Formu

Dersin Adı : Genel Kimya

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

CHEM 112

2017/02

4

3

3

 

2

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Alimet Sema Özen

İletişim Bilgileri

asozen@pirireis.edu.tr, Dahili Tel: 1362, Ofis No: D1Z08

Görüşme Saatleri

Perşembe günleri 10:00-16:00

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

80

20

 

 

Dersin İçeriği

Bilimsel Yöntem; Maddenin özellikleri ve sınıflandıırlması; Periyodik Tablo; Kimyasal Bağlar; Atomik, Moleküler ve Makromoleküler Yapı; Sıvılar ve Moleküler Etkileşimler; Katılar ve Katı Yüzeyleri; Kimyasal Denklemler ve Stokiyometri; Karışımlar; Kimyasal Tepkimeler; Polimerler; Malzemeler Termodinamik; Termokimya; Faz diyagramları; Kimyasal Denge; Asitler ve bazlar; Kimyasal Kinetik; Reaksiyon hızları;

Dersin Amacı

Mühendislik öğrencilerinde Sürdürülebilirlik, Enerji ve Çevre ana eksenleri çevresinde genel kimya konularında sağlam bir alt yapı oluşturmak, bu alt yapıyı laboratuar uygulamalarıyla pekiştirmek

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

 Genel Kimya dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler

  1. Mühendislik alanlarında kimyanın temel kavramlarını ve uygulamalarını tanımlayabileceklerdir
  2. Değişik malzemeleri kimyasal yapı ve uygulamalar açısından karşılaştırabileceklerdir
  3. Kimyasal tepkimlerin tiplerini ve temel motiflerini ayırt edebileceklerdir
  4. Doğru stokiyometrik hesaplar yapabileceklerdir
  5. Kimyasal tepkimelerin malzeme ve enerji olarak çıktılarını nicel ve nitel olarak tahmin edebileceklerdir
  6. Kimyasal kavramları deniz teknolojisinin ihtiyaçlarına entegre edebileceklerdir
  7. Ödevleri için online kaynakları ve kimyasal programları kullanabileceklerdir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik ders, online quizler, sınıf tartışmaları

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

Raymond Chang, General Chemistry 5e : Essential Concepts

Diğer Kaynaklar

Ralph H. Petrucci, General Chemistry

Martin Silberberg, Chemistry

L. Brown and T.Holme, Chemistry for Engineering Students

Ödevler ve Projeler

PRUOnline üzerinden haftalık on-line quizler

Laboratuar Uygulamaları

Paralel işleyen CHEM112 L dersinde derste işlenen konularla ilgili olarak iki saatlik deneyler gerçekleştirilecektir. Öğrenciler ayrıca lab güvenliği konusunda da eğitileceklerdir.

 

Bilgisayar Kullanımı

Moleküler ve kristal yapının anlaşılması için weblab programı kullanılacaktır.

                   

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

5

30

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

%100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

%60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

%40

TOPLAM

 

%100

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Bilimsel Yöntem; Kimyaya Giriş; Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması; Atomik Yapı

1

2

Yeşil Kimyanın Özellikleri

Periyodik Tablo, kimyasal bağ, moleküler yapı, chirality

1-2,6

3

Küresel İklim Değişikliği ve sera gazları

Spektroskopi, moleküler hareket

2,6

4

Hava kirliliği

Gazların Özellikleri

2,6                       

5

Su Kirliliği

Sıvılar; Moleküler Etkileşimler; Su,

2,4-6

6

Fotovoltaik ve solar enerji

Metalik, İyonik ve Kovalent Katılar; Makromoleküller ve Agrageler;

3-6

7

Patlayıcılar

Kimyasal maddeler, Kimyasal Tepkimeler ; Stokiyometri

3-6

8

Ara sınav

3-6

9

Yakıtlar

Termodinamik ve Kimyasal Denge, Termokimya

3-6

10

Ozon tabakasının delinmesi

Kimyasal Kinetik: Tepkime Hızları; Hız Kanunlarının Uygulamaları

3-6       

11

Kimyasal Denge, çözelti dengesi

3-6,7    

12

Asit Yağmuru

Kimyasal Denge: Asitler ve bazlar

3-6,7

13

Yakıt pilleri ve sürsürülebilir enerji kaynakları

Kimyasal denge: Elektrokimya ve korozyon

3-6,7

14

Faz Dengesi: Faz Diyagramları

3-6

Dersin Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

x

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

x

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

x

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

x

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

x

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

x

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

x

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

x

 

 

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

x

 

 

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

Düzenleyen

Alimet Sema Özen

Tarih

15.03.2017

İmza