Geri Dön

Endüstriyel Otomasyon

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

2017- 2018 Güz/Bahar Yarıyılı Ders Katalog Formu

Dersin Adı : Endüstriyel Otomasyon

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

EEE472

3/1 Güz-

4/1 Güz

4

5

3

1

1

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Uğur ÇELTEKLİGİL

İletişim Bilgileri

e-mail: uceltekligil@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Çarşamba 11:00- 11:50

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  EE223

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

70

10

-

Dersin İçeriği

Bu ders iki temel konuyu içermektedir:

1.Otomasyon cihazları ve prensipleri, kablolu kontrol devreleri ve PLC ile otomasyon,

2.Kontrol algoritmasının meydana getirilmesi ve PLC ile programlama

Dersin Amacı

1.Endüstriyel otomasyonun temellerini, sensörler ve almaçlar, kablolu kontrol devrelerini ve PLC ile otomasyonu,

2. Kontrol sistemlerinin algoritmalarını oluşturmak ve endüstriyel otomasyon devreleri için PLC ile programlama teknikleri.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,

1.Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Endüstriyel Otomasyonda kullanılan cihazların işleyişini ve uygulamalarını anlar,

II.Elektromanyetik anahtarları, çalışma prensiplerini öğrenir, röleler kullanarak sabit kablolu programlanabilir kontrolörleri analiz eder,

III.Sabit kablolu devrelerin kontrol algoritmalarını yapılandırır ve tasarlar,

IV. Programlama dillerini ve ekran kontrol sistemlerini öğrenir,

V. Kontrol sistemi akış şemasını, merdiven diyagramını ve deyim listesi modellerini kullanarak algoritmalar yazabilir,

VI. Programlanabilir mantık denetleyicilerinin avantajlarını kullanır,

VII. Disjunktif ve konjektif normal formlar kullanarak bellek özelliklerine sahip ve olmayan kontrol algoritmasına hakim olabilir,

VIII. PLC dillerinde otomasyon programları yazabilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Kitap, ders notları ve ilgili bilgisayar programlama araçları

Varsa, Uygulama yeri

Derslik ve Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Stenerson Jon, Industrial Automation and Process Control, Prentice Hall, 2003

 

Diğer Kaynaklar

Wellenreuther G., Zastrow D., Steuerungstechnik mit SPS Viewegs, 5. Edition, 2005

Stenerson Jon, Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communication, Prentice Hall, 2007, Second Edition

Ödevler ve Projeler

Derslerde yapılan konulara ait ödevler düzenli olarak verilecektir

Laboratuar Uygulamaları

Ders konularına paralel olarak deneyler yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

 

                   

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

5

30

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

13

3

39

Arasınav

1

10

10

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

2

3

6

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

5

3

15

Uygulamalar

12

1

12

Tutorial

12

2

24

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

25

25

Toplam  İş yükü

 

 

127

Toplam  İş yükü /25

 

 

127/25

Ders AKTS Yükü

 

 

5

     Ders planı

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Elektriksel Semboller ve Standartlar, Semboller; Kontakt nedir? Normalde açık ve kapalı kontaklar

I

2

Elektromanyetik Anahtarlar, Röleler (Kontaktör, Devre Kesici), Uluslararası Devre Diyagramları, Örnekler, Elektronik Anahtarlar, (Anahtar olarak Transistör)

I-II

3

Sinyaller, Kararlar ve Eylemler, Sensörler ve Aktüatörler

 

I-II

4

Stop-Start Devresi, IEC ve NEMA, Tasarım Felsefeleri, Aşırı Yük Koruması, Merdiven Diyagramı, Bağlantı Şeması, Stop-Start Basma Düğmesi, Güvenlik, Program Mantığı, Kontrolörler, (pnömatik, hidrolik, elektrik ve elektronik)

I-II-III

5

Sabit kablolu programlanabilir kontrolörler, Programlama Dili ve Ekranı, Kontrol Sistemi Akış Şeması, Merdiven Diyagramı, Deyim Listesi

II-III-IV

6

Temel Mantık Kapıları ve Operasyonları, AND-VEYA-DEĞİL Kapıları, Doğruluk Tabloları, Mantık Kapılarını Birleştirme, Mantık Diyagramı, Doğruluk Tablosu ve Boole İfadesi, Örnekler

III-IV-V

7

Kablolu Kontrol Devrelerinin Pratik Uygulamaları

 

IV-V-VI

8

ARA SINAV

 

9

Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC), PLC' lere İhtiyaç, PLC Kontrol Sisteminin Avantajları, PLC Mimarisi, I / O Konfigürasyonları, Güç Kaynağı, İşlemci (CPU), I / O Bölümü, Giriş Modülleri, Çıkış Modülleri, Programlama Cihazı, Örnekler

IV-V-VI-VII

10

Tampondaki veriler (bayraklar), Proje Örnekleri, Bellek Özellikleri Olmayan Kontrol Algoritması, Örnekler,

IV-V-VI-VII

11

Disjunktif Normal Form (DNF), Örnekler, PLC ve Rölelerle Gerçeklemeler,

II-IV-V

12

Konjuktif Normal Form, Örnekler

 

IV-V-VI-VII-VIII

13

Bellek Özellikleri ile Kontrol Algoritması, RS bellek elemanı-RS Flip Flop, Örnekler, Belleklerin Kilitlenmesi, Örnekler

IV-V-VI-VII-VIII

14

Genel Bakış

 

VI-VII-VIII

 Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 X

l

Mühendislik Bilgisini Elektrik ve Elektronikte uygulayabilme becerisi

 

 

 X

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Program

Çıktılar

a

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

b

 X

 X

 X

 

 

 X

 X

 X

c

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

d

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

e

 

 

 

 X

 

 X

 X

 X

f

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

g

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

h

 X

 

 

 

 X

 

 X

 X

i

 X

 

 

 

 

 

 

 X

j

 X

 

 

 X

 

 

 

 X

k

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 X

l

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 X

Düzenleyen

Prof. Dr. Uğur Çeltekligil

 

Tarih

27.08.2018

İmza