Geri Dön

Güç Elektroniği

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

2017- 2018 Güz/Bahar Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı : Güç Elektroniği

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

EEE322

3/1 Güz-

3/2 Bahar

4

6

3

1

1

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Uğur ÇELTEKLİGİL

İletişim Bilgileri

e-mail: uceltekligil@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Çarşamba 11:00- 11:50

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  EEE223

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

70

10

-

Dersin İçeriği

Bu ders iki temel konuyu içermektedir:

  1.  Güç Elektroniği devre elemanlarının çalışma ilkeleri,
  2. Güç elektroniği devrelerinin analizi: AC-DC Doğrultucular, DC-AC Eviriciler, DC-DC Çeviriciler ve AC-Kıyıcılar

Dersin Amacı

1. Öğrencilere Güç Elektroniği elemanlarının ve temel devrelerin incelenmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,

2. Öğrencilere Güç Elektroniği devrelerinin analiz becerisini kazandırmak ve onları devrelerin tasarımına hazırlamak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

EE322 Güç Elektroniği dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler

I. elektrik elektronik mühendisliğinde güç elektroniği ile ilgili temel terim ve uygulamaları, cihazları ve devreleri anlayabilir,

II. çeşitli güç elektroniği devrelerini, devre analizi yöntemleri ve ilgili matematiksel yöntemleri (Laplace dönüşümü ve Fourier analizi) kullanarak analiz edilebilir,

III. güç elektroniği kavramlarını (gerilim, akım ve güç çeşitleri) nitel ve nicel olarak tanımlayabilir,

IV. güç elektroniği devrelerinin davranışlarını açıklamak için matematiksel çözümler bulabilir,

V. elektrik ve güç kavramlarının etkili bileşenlerini öğrenebilir,

VI. güç elektroniği devrelerinin gerilim ve akımlarını analiz edebilir,

VII. güç elektroniği devrelerinin uygulamalarını denizcilik teknolojisi ihtiyaçlarına entegre edebilir,

VIII. güç elektroniği proje ekiplerine katılabilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Kitap, ders notları ve ilgili bilgisayar programlama araçları

Varsa, Uygulama yeri

Derslik ve Elektronik Laboratuvarı

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Rashid Muhammad H, Power Electronics, Circuits, Devices and Applications, Third or Fourth Edition, Pearson Education International, 2008-2015

Diğer Kaynaklar

Mohan Ned, Undeland Tore M., Robbins William P., Power Electronics, Converters, Applications and Design, Second Edition, John Wiley and Sons, Inc., 2010

Ödevler ve Projeler

Derslerde yapılan konulara ait ödevler düzenli olarak verilecektir

Laboratuar Uygulamaları

Her hafta Güç Elektroniği ders konularına paralel olarak deneyler yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

Güç elektroniği devrelerinin SIMULINK ve MATLAB ile simülasyonu

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

5

30

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

13

3

39

Arasınav

1

15

15

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

2

3

6

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

5

5

25

Uygulamalar

12

1

12

Tutorial

12

2

24

Seminer

 

 

 

Sunum

5

1

5

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

25

25

Toplam  İş yükü

 

 

151

Toplam  İş yükü /25

 

 

151/25

Ders AKTS Yükü

 

 

6

     Ders planı

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş, Güç Elektroniğinin Tarihi ve Uygulamaları, Dalga şekillerinin ortalama ve etkin değerlerinin belirlenmesi

I

2

Güç Elektroniği yarıiletken elemanları, karakteristikleri ve özellikleri

I-II

3

Güç Yarıiletken Diyotları ve Devreleri, Seri ve Paralel Bağlı Diyotlar, RC ve RL Yükler

I-II

4

Diyotlu doğrultucular, bir fazlı yarım dalga doğrultucular ve performans parametreleri

I-II-III

5

RL yüklü bir fazlı yarım dalga doğrultucular ve performans parametreleri

II-III-IV

6

Tam dalga doğrultucular ve performans parametreleri, RL yüklü tam dalga doğrultucular, Üç fazlı köprü doğrultucu, doğrultucu devre tasarımı

III-IV-V

7

DC-DC çeviriciler, step-down evirici çalıştırma prensipleri, RL yükü ile step-down çeviriciler

IV-V-VI

8

ARA SINAV

 

9

DC-DC çeviriciler, step-up işleminin prensipleri, RL yükü ile step-up dönüştürücü, Devre tasarımı

IV-V-VI-VII

10

DC-AC çeviriciler, darbe genişlik modülasyonlu eviriciler, çalışma prensibi, performans parametreleri, bir ve üç fazlı eviriciler

IV-V-VI-VII

11

Tiristörler, tiristör karakteristikleri, Tiristör ile iletim ve kesime geçirme, tiristör tipleri, tiristörlerin seri ve paralel çalışmaları, di/dt ve dv/dt korumaları

II-IV-V

12

Kontrollu doğrultucular, faz kontrollu doğrultucu çalışma prensibi, RL yüklü bir fazlı tam yollu doğrultucu, üç fazlı yarım ve tam dalga doğrultucular

IV-V-VI-VII-VIII

13

Alternatif akım kıyıcıları, on-off kontrol prensibi, faz kontrolu prensibi, direnç yüklü çift yönlü kontrol

IV-V-VI-VII-VIII

14

Endüktif yüklü iki yönlü kontrol, üç fazlı tam dalga kontrol, direkt çeviriciler

VI-VII-VIII

 

Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 X

l

Mühendislik Bilgisini Elektrik ve Elektronikte uygulayabilme becerisi

 

 

 X

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Program Çıktıları

a

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

b

 X

 X

 X

 

 

 X

 X

 X

c

 

 

 

 

 

 

 X

 X

d

 

 

 

 

 

 

 X

 X

e

 

 

 

 X

 

 X

 X

 X

f

 

 

 

 

 

 

 X

 X

g

 

 

 

 

 

 

 X

 X

h

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

i

 

 

 

 

 

 

 

 X

j

 X

 

 

 X

 

 

 

 X

k

 

 X

 

 

 

 X

 X

 X

l

 

 X

 

 

 

 X

 X

 X

 

Düzenleyen

Prof. Dr. Uğur Çeltekligil

 

Tarih

03.10.2017

İmza