Geri Dön

Elektromanyetik Dalga Kuramı

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Dersin Adı : Elektromanyetik Dalga Kuramı

Derece: Lisans

 

Kodu

 

Yıl/Yarıyılı

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

EEE224

3/1 Güz

3

5

3

0

0

Bölüm

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

Dr. Erkul BAŞARAN

 

İletişim Bilgileri

 

e-mail: ebasaran@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Cuma 14:00- 16:00

Ders Notları için web adresi

http://pruonline.pirireis.edu.tr/

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

EE 224

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

70

5

5

Dersin İçeriği

Bu ders, Elektrik-Elektronik Mühendisliği sistemlerinde fiziksel kavram ve uygulamaları vurgulayarak elektromanyetik dalgaların temellerini kapsamaktadır. Maxwell denklemleri, zaman harmonik alanları, düzlemsel dalgalar, polarizasyon, duran dalgalar, Smith şeması, empedans uyumu, dik ve açılı geliş, gecikmiş potansiyeller, anten ışıma karakteristikleri incelenmektedir.

 

Kapsanan ana konular şunlardır: Zamanla Değişen Alanlar için Maxwell Denklemleri, Düzlemsel Dalga Yayılımı, İletim Hatları, Dalga Yansıma ve İletim, Işıma ve Antenler.

Dersin Amacı

 

 

Bu dersin amacı temel olarak Maxwell Denklemleri, Düzlemsel Dalga Yayılımı, Dalga Yansıma / İletimi olmak üzere üç alt bölümde elektromanyetik dalgaları incelemek ve aynı zamanda Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans öğrencileri için anten ve mikrodalga teorisi dersleri için bir temel oluşturmaktır. Bu nedenle, elektromanyetik dalgaların temel prensiplerini elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerine sunmayı hedeflemektedir. Bu hedefler aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır:

 

• Zamanla değişen elektromanyetiğe giriş.

• Elektromanyetik sistemlerin analizi ve tasarımı için gerekli olan temel elektromanyetik dalga kavramlarının ve parametrelerin anlaşılması.

• Elektromanyetik sistemlerle ilgili matematiksel ve bilimsel beceriler.

• Elektromanyetik dalga problemlerini formüle ederken ve çözerken gereken temel analiz teknikleri.

• Elektromanyetik dalgaların elektrik-elektronik mühendisliği alanlarına katkısının geniş bir bakış açısı ile anlaşılması.

• Uygulamalı elektromanyetik mühendisliğinde anten teorisi, mikrodalga teorisi ve daha ileri düzey dersler için gerekli teknik temel.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler

I. Problem Çözümlerinde Zamanla Değişen Alanlar için Maxwell Denklemlerini öğrenecek ve kullanabilecektir.

II. Düzlemsel Dalga Yayılımı ile ilgili temel kuralları bilecektir. Bu kurallar üniform düzlemsel dalgaları ve dalga polarizasyonunu içerir.

III. İletim Hatları ile ilgili temel kuralları anlayacaktır. Bu kurallar duran dalgalar, Smith şeması, empedans uyumlaştırmayı içerir.

IV. Problem çözümlerinde dik ve açılı geliş içeren Dalga Yansıma ve İletimi ile ilgili temel kuralları anlayacak ve kullanabilecektir.

V. Gecikmiş potansiyeller ve anten ışıma karakteristikleri de dahil olmak üzere Işıma ve Antenler ile ilgili temel kuralları öğrenecektir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Power point sunumları ve problem çözme alıştırmalarının kullanılması.

Varsa, Uygulama yeri

Anlatım ve problem çözme alıştırmaları için standart sınıf odaları.

Eş dönemli koşul

Yok

Ders Kitabı

• Fawwaz T. Ulaby, Electromagnetics for Engineers, Prentice Hall, 2005 Upper Saddle River, and ISBN-10: 0131497243, ISBN-13: 9780131497245.

 

• David K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, Pearson Education, 2014 ABD, ISBN-10: 9332535027, ISBN-13: 978-9332535022.

Diğer Kaynaklar

• Constantine A. Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, 2nd Edition, 2012, Wiley, ISBN-13: 978-0470589489, ISBN-10: 0470589485.

 

• Mithat İdemen, Elektromagnetik Alan Teorisinin Temelleri, İTÜ Vakfı, 2015, ISBN 9786054778140.

Ödevler ve Projeler

• Ödevler ders kitabından seçilir ve her bölümdeki “Değerlendirme Problemleri” başlığının altında bulunabilir.

• Her hafta ödev verilecek ve bir hafta sonra teslim edilecektir. Örneğin; Ödev-1, 1. haftada verilir ve Çözüm-1'in verildiği dersten önce hafta-2'de teslim edilmelidir.

• Tüm ödevler basılı olarak sunulmalı ve son teslim tarihinde ders başlangıcında teslim edilmelidir.

• Geç kalan ödevler kabul edilmeyecektir.

• Her ödev 100 puan olacaktır.

• Ödevi sadece kendi başınıza yapmanıza izin vardır.

• Her problem çözüm dersinin başında bir kısa sınavınız olacaktır.

• Kısa sınavlar sırasında kendi notlarınızı kullanabilirsiniz, ancak başka hiçbir şeye (kitap, işbirliği, dizüstü bilgisayar, cep telefonu vb.) izin verilmez.

Laboratuar Uygulamaları

Yok

Bilgisayar Kullanımı

Yok

Diğer Faaliyetler

Yok

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adet

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

12

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Alıştırmalar

 

 

Uygulama (Varsa Derse Özgü Staj)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

  

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

4

56

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

10

1

10

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Alıştırmalar

 

 

 

Uygulama

10

1

10

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

20

25

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü/25

 

 

116/25

Ders AKTS Yükü

 

 

5

 Ders planı

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Zamanla Değişen Alanlar İçin Maxwell Denklemleri

I

2

Zamanla Değişen Alanlar İçin Maxwell Denklemleri

I

3

Düzlemsel Dalga Yayılması

II

4

Düzlemsel Dalga Yayılması

II

5

Düzlemsel Dalga Yayılması

II

6

Düzlemsel Dalga Yayılması

II

7

İletim Hatları

III

8

Ara Sınav

I-III

9

İletim Hatları

III

10

Dalga Yansıma ve İletimi

IV

11

Dalga Yansıma ve İletimi

IV

12

Dalga Yansıma ve İletimi

IV

13

Işıma ve Antenler

V

14

Işıma ve Antenler

V

 Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Elektrik ve Elektronik mühendisliği bağlamında iletişim, kontrol, güç elektroniği ve bilgisayar alanlarında temel bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

Program Çıktıları

a

 X

 X

 X

 X

 X

b

 

 X

 

 

 

c

 

 

 X

 

 X

d

 

 

 X

 

 X

e

 X

 X

 X

 X

 X

f

 

 X

 

 

 

g

 

 

 X

 

 

h

 X

 X

 X

 X

 X

i

 X

 X

 X

 X

 X

j

 X

 X

 X

 X

 X

k

 

 

 X

 

 X

l

 X

 X

 X

 X

 X

Düzenleyen

Dr. Erkul BAŞARAN

Tarih

20.06.2018

İmza