Geri Dön

Antenler ve Yayılım

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Dersin Adı : Antenler ve Yayılım

Derece: Lisans

 

Kodu

 

Yıl/Yarıyılı

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

EE481

4/2 (bahar)

4

5

3

1

1

Bölüm

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

Dr. Erkul BAŞARAN

 

İletişim Bilgileri

 

e-mail: ebasaran@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Cuma 14:00- 16:00

Ders Notları için web adresi

http://pruonline.pirireis.edu.tr/

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

50

30

5

Dersin İçeriği

Bu ders, Elektrik-Elektronik Mühendisliği sistemlerinde fiziksel kavram ve uygulamaları vurgulayarak anten teorisinin temellerini kapsamaktadır. Anten ışıması, uzak alan ve yayılım hesaplamaları, anten tipleri, ölçümler ve tasarım çalışmalarıyla ilgilenir.

 

Kapsanan ana konular şunlardır: temel anten parametreleri, ışıma integralleri, yardımcı potansiyel fonksiyonlar, temel anten tipleri, diziler ve ölçümler.

Dersin Amacı

 

 

Dersin amacı temel olarak anten parametreleri, yayılım ve anten tipleri olmak üzere anten teorisini üç alt bölümde incelemek ve aynı zamanda elektrik-elektronik mühendisliği lisans öğrencileri için elektromanyetik konusunda lisansüstü derslere temel oluşturmaktır. Bu nedenle, elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerine anten teorisinin temel ilkelerini sunmayı hedeflemektedir. Hedefler aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır:

 

• Anten ışıma mekanizmasına giriş.

• Anten analizi ve tasarımı için gerekli temel anten parametreleri.

• Anten ve yayılım hesaplamaları ile ilgili matematiksel ve bilimsel beceriler.

• Anten problemlerini formüle ederken ve çözerken gereken temel analiz teknikleri.

• Temel anten tipleri ve dizilerin analizlerinin anlaşılması.

• Anten teorisinin elektrik-elektronik mühendisliği alanlarına katkısının geniş bir bakış açısı ile anlaşılması.

• Uygulamalı elektromanyetik mühendisliğinde lisansüstü dersler için gerekli teknik temel.

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler

  1. Antenlerin ışıma mekanizmalarını öğrenecekler,
  2. Temel anten parametrelerini hesaplayabilecek ve ölçebilecekler,
  3. Antenden ışıyan alanları hesaplamayı öğrenecek,
  4. Temel anten tiplerinin öğrenecek ve kullanabilecekler,
  5. Temel anten dizilerini analiz edebilecek ve anlayacaklardır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Power point sunumları, problem çözme alıştırmaları ve laboratuvar deneylerinin kullanılması.

Varsa, Uygulama yeri

Anlatım ve problem çözme alıştırmaları için standart sınıf odaları, deneyler için elektronik laboratuvarı.

Eş dönemli koşul

Yok

Ders Kitabı

Constantine A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 4th Ed., Wiley, 2016. ISBN-10: 1118642066, ISBN-13: 978-1118642061..

Diğer Kaynaklar

• John L. Volakis, Antenna Engineering Handbook, 4th Ed. McGraw-Hill Education, 2007. ISBN-10: 0071475745, ISBN-13: 978-0071475747.

Ödevler ve Projeler

• Ödevler ders kitabından seçilir ve her bölümdeki “Problemler” başlığının altında bulunabilir.

• Her hafta ödev verilecek ve bir hafta sonra teslim edilecektir. Örneğin; Ödev-1, 1. haftada verilir ve Çözüm-1'in verildiği dersten önce hafta-2'de teslim edilmelidir.

• Tüm ödevler basılı olarak sunulmalı ve son teslim tarihinde ders başlangıcında teslim edilmelidir.

• Geç kalan ödevler kabul edilmeyecektir.

• Her ödev 100 puan olacaktır.

• Ödevi sadece kendi başınıza yapmanıza izin vardır.

• Her problem çözüm dersinin başında bir kısa sınavınız olacaktır.

• Kısa sınavlar sırasında kendi notlarınızı kullanabilirsiniz, ancak başka hiçbir şeye (kitap, işbirliği, dizüstü bilgisayar, cep telefonu vb.) izin verilmez.

• En düşük notunuz ortalamaya katılmayacaktır.

Laboratuvar Uygulamaları

• Laboratuvar oturumları iki aşamada yürütülecektir: deney ve rapor hazırlama.

• Öğrenciler, laboratuvar oturumundan önce her haftaki deneyle ilgili hazırlıklarını yapmalıdırlar.

• Laboratuvar raporları, takip eden haftanın laboratuvar oturumunun başında teslim edilmelidir.

• Raporlama formatı pru-online platformunda mevcuttur.

Bilgisayar Kullanımı

Yok

Diğer Faaliyetler

Yok

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adet

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Arasınav

1

30

Kısa Sınav

 

 

Ödev

6

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

6

20

Alıştırmalar

 

 

Uygulama (Varsa Derse Özgü Staj)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Arasınav

1

10

10

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

10

1

10

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

14

2

28

Alıştırmalar

 

 

 

Uygulama

14

1

14

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

119

Toplam İş Yükü/25

 

 

119/25

Ders AKTS Yükü

 

 

5

 Ders planı

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Bölüm 1: Antenler

I

2

Bölüm 2: Antenlerin Temel Parametreleri ve Performans Kriterleri

II

3

Bölüm 2: Antenlerin Temel Parametreleri ve Performans Kriterleri

II

4

Bölüm 2: Antenlerin Temel Parametreleri ve Performans Kriterleri

II

5

Bölüm 2: Antenlerin Temel Parametreleri ve Performans Kriterleri

II

6

Bölüm 3: Işıma İntegralleri ve Yardımcı Potansiyel Fonksiyonlar

III

7

Bölüm 4: Lineer Tel Antenler

IV

8

Bölüm 5: Loop Antenler

IV

9

Ara Sınav

I-IV

10

Bölüm 6: Diziler: Lineer, Düzlemsel ve Dairesel

V

11

Bölüm 13: Horn Antenler

IV

12

Bölüm 14: Mikroşerit ve Mobil Haberleşme Antenleri

IV

13

Bölüm 15: Reflektör Antenler

IV

14

Bölüm 17: Anten Ölçümleri

II

 Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Mühendislik Bilgisini Elektrik ve Elektronikte uygulayabilme becerisi

 

 

X

 1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

Program Çıktıları

a

 X

 X

 X

 X

 X

b

 

 X

 

 

 

c

 

 X

 

 X

 X

d

 

 

 X

 

 

e

 

 X

 X

 

 X

f

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

h

 X

 

 

 

 

i

 X

 X

 X

 

 

j

 X

 X

 X

 

 

k

 

 

 

 X

 X

l

 

 X

 

 X

 

Düzenleyen

 

Dr. Erkul BAŞARAN

Tarih

 

20.06.2018

İmza