Geri Dön

Hukukun Temel Kavramları

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TEMEL HUKUK DERSİ KATALOG FORMU

 

Dersin Adı : Hukukun Temel Kavramları

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

EEE 454

     2019 Bahar

2

3

2

0

0

Bölüm

Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üy. Başak Başoğlu Kapancı

İletişim Bilgileri

bbasoglu@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı 10:00-12:00

Ders Notları için web adresi

PRU Online

Dersin Türü

 Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Türk hukukunun esasları ve temel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersin metodolojisinde özellikle özel hukuk/ kamu hukuku ayrımına ve özel hukuk ile ilgili temel konuların öğrenci ile tartışılması yatmaktadır.

Dersin Amacı

1. Hukukun gelişimi, farklı alanlarının tanıtılması ve Türk özel hukukunun temel kavramlarını hakkında bilgi sunulması

2. Genel hukuki terim/kavramların açıklanıp tartışılması

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler

I. Türk özel hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

II. Genel hukuki terim/kavramları anlama mefhumuna sahip olacaktır.

III. Hukuki konseptler hakkında farkındalık sahibi olma ve bunları takip edebilme yetisine sahip olacaktır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum, Tartışma ve Vak’a Analiz Teknikleri

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

İlhan Helvacı, Introduction to Contract Law, Springer, 2017

Diğer Kaynaklar

 

Ödevler ve Projeler

  • Eser Sözleşmesinde tarafların borçları ve eser sözleşmesinin sona ermesi

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

-

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

0

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

AKTS/

İŞYÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Sayı

Saat

Toplam İşyükü

Ders

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

40

40

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

60

60

Toplam İşyükü

 

 

142

Toplam İşyükü /25

 

 

142/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Genel Olarak Hukukun ve Özel Olarak Medeni Hukukun Tanıtımı

II

2

Hukuk Kurallarının Özellikleri – Yaptırımlar

II

3

Kuralların Uygulanması: Yöntem – Yorum

I, II, III

4

Kural Eksikliği ve Aksaklığı – Kural Çokluğu

I, II, III

5

Hak Kavramı – Hakkın Türleri ve Nesneleri

I, II, III

6

Hakkın Edinilmesi– El Değiştirmesi – Yitirilmesi – Hakkın Edinilmesinde İyi Niyetin Rolü

-

7

Hakkın Sınırları – Korunması – Elde Edilmesi

I, II, III

8

Hakların Temel Kaynağı Olarak: Hukuki İşlem :Öğeleri ve Türleri

I, II, III

9

Hukuki İşlemin ve özellikle Sözleşmenin Yorumu ve Geçerlilik Gerekleri

I, II, III

10

Sözleşmenin Kurulması

I, II, III

11

İfa Engelleri

I, II, III

12

Genel Olarak İş Görme Sözleşmeleri

I, II, III

13

Vize Sınavı

I, II

14

Eser Sözleşmesi

III

 

 Dersin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programlarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Ekonomi ve finans alanı ile ilgili teorik bilgileri analiz etme ve uygulamadaki karşılıklarını değerlendirme becerisi

X

 

 

b

Akademik, işletme ve politika odaklı yazılı ve görsel kaynakları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgileri edinme becerisi

 

X

 

c

Ekonomi ve finans alanına ilişkin bilgileri teknik ve bilgisayar destekli enstrümanlara işleyerek bilgi elde etme becerisi

X

 

 

d

Edinilen bilgileri ekonomi ve finans alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) araştırma raporu veya makalesi şeklinde Türkçe veya İngilizce olarak sunma becerisi

X

 

 

e

Karar alma ve uygulama ile alınan kararları davranış haline getirmede ekonomi ve finans alanına ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi

X

 

 

f

Ekonomi ve finans alanı, ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile sinerji halinde çok disiplinli yorum üretme ve analiz yapma becerisi

 

X

 

g

Etik ve mesleki sorumlulukları özümseme ve doğru tartabilme becerisi

 

X

 

h

Türkçe ve İngilizce üst düzey etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

i

Ekonomi ve finans disiplininin küresel bağlamda etkisinin özümsenmesi için gerekli olan geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

X

 

 

j

Yaşam boyu öğrenim becerisini kazanmış olmak

 

X

 

k

Güncel konulara ilişkin geniş bilgi sahibi olmak

 

 

X

l

Yeniliğe ve değişen koşullara karşı açık ve uyumlu olmak

 

 

X

m

Veri analizi yolu ile bilgi ve çıkarım elde edebilmek için gerekli teknik bilgilere teorik ve pratik bağlamında sahip olmak

X

 

 

 

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Program Çıktıları ve Ders Çıktıları İlişkisi Matrisi

 

Dersin Çıktıları

I

II

III

Program

Çıktıları

a. 

x

 

 

b. 

 

 x

 x

c. 

 

 

 

d. 

 

 

 

e. 

 

 

 

f. 

 

 x

x

g.

x

 

 x

h. 

 

 

 

i. 

 

 

x

j.

 

 x

x

k.

 x

x

x

l. 

x

x

x

m.

 

 

 

 

Düzenleyen

Dr. Öğr. Üy. Başak Başoğlu Kapancı

Tarih

 

İmza