Geri Dön

Fizik-II-Lab

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik & Elektronik Mühendisliği Programı

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı Ders Katalog Formu

Dersin Adı :Fizik-II-L

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

FIZ 122L

     1/ 2 (bahar)

2

1

0

0

2

Bölüm

Elektrik & Elektronik Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aysevil SALMAN DURMUŞLAR

Doç. Dr. Kadri ÖZDEMİR

İletişim Bilgileri

e-mail: asdurmuslar@pirireis.edu.tr

e-mail: kozdemir@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Pazartesi 13:30-15:30

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

80

10

10

-

Dersin İçeriği

Giriş. Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar.

Dersin Amacı

1.Öğrencilere, elektrik ve manyetik alan ve bu fiziksel büyüklüklerle ile ilgili temel prensipleri ve deneysel uygulamaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

2.  Öğrencilere, kendi programlarında karşılaşacakları temel mühendislik problemlerine hazırlamak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Fizik 122 L MF başarıyla geçen öğrenciler

  1. Mühendislikte Fiziğin temel kavramlarını ve uygulamalarını tanımlayabileceklerdir
  2. Fiziksel büyüklükler ile farklı birim sistemlerinde çalışabileceklerdir.
  3. Fiziksel büyüklüklerin cisim üzerindeki etkilerini nicel ve nitel olarak tanımlayabileceklerdir.
  4. Farklı fiziksel büyüklükleri birbirlerinden türetebileceklerdir.
  5. Fiziksel büyüklükleri etkileyen faktörlerin irdelenmesini öğreneceklerdir.
  6. Fiziksel kavramları deniz teknolojisinin ihtiyaçlarına entegre edebileceklerdir.
  7. Bu ihtiyaçlar için çözümler üretebileceklerdir.
  8. Laboratuarda temel ölçümleri yapmak için ekipmanları doğru ve emniyetli kullanabileceklerdir.
  9. Temel deneyleri teoriyle yorumlayabileceklerdir.
  10. Temel proje yönetemi becerileri geliştirebileceklerdir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve Deneysel teknikler

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Piri Reis Ünicversitesi Fizik II L Lab Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

1.Giancoli C. Douglas, Physics For Scientists & Engineers, Fourth Edition, Pearson Education, Inc. 2008

2.http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-02sc-physics-ii-electricity-and-magnetism-fall-2010/index.htm

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, dersin gelişimini takip etmelerini ve sınavlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çözümleri istenen problemlerden oluşan çalışma soruları ve dersin kitabından okuma bölümleri verilecektir. Ayrıca, Dönemin sonunda sunulmak üzere, “Mühendislikte Fizik” başlıklı farklı konularda projeler verilecektir.

Laboratuar Uygulamaları

Her hafta Fizik konularına paralel olarak deneyler yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

Her hafta laboratuarda deneylerle ilgili olarak bilgisayar kullanılacaktır

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

8

20

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

8

40

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

2

28

Arasınav

 

 

 

Kısa Sınav

8

1

8

Ödev

 

 

 

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

1

1

Toplam  İş yükü

 

 

37

Toplam  İş yükü /25

 

 

37/25

Ders AKTS Yükü

 

 

1

 

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Elektrik Yükü, Statik Elektrik, Yalıtkanlar, İletkenler, Elektrik Alanı

I

2

Elektrik Akısı, Coulomb Yasası, Gauss Yasası, ve Gauss Yasasının Uygulamaları

I-III

3

Elektrik Potansiyel Enerjisi, Potansiyel Farkı, Herhangi bir yük dağılımından ileri gelen Elektrik Potansiyeli

I-III,VIII

4

Sığaçlar, Sığanın Belirlenmesi, Elektrik Enerjisi Depolanması, Dielektrikler

I-IV, VI-VII

5

Piller, Elektrik Akımı, Ohm Yasası, Güç, Akım Yoğunluğu

I-V, VI-VII

6

EMK, Seri ve Paralel Bağlı Dirençler, Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri

III-V, VII-IX

7

Manyetizma, Manyetik Alan, Bir manyetik Alan içinde hareket eden bir elektrik yükünün üzerindeki kuvvet

III-VI, VIII-X

8

Arasınav /Doğrusal Telin Manyetik Alanı, Ampère Yasası, Biot-Savart Yasası.

III-VII, VIII-X

9

İndüklenmiş EMK, Faraday’ ın İndüksiyon Yasası,  Hareketli bir İletkendeki İndüklenmiş EMF

III-VII, IX-X

10

İndüklem, Manyetik Alanda depolanan enerji

III-VII, IX-X

11

LR Devreleri ve LC Devreleri

III-VII, IX-X

12

Elektromanyetik Salınımlar

III-VII, IX-X

13

LRC Devreleri

III-VII, IX-X

14

Tekrar

III-VII, IX-X

 

 

Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

İş dünyasında yönetimsel beceri ve bilgisini uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Program

Çıktıları

 

a

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

b

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

e

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

g

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

h

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Doç. Dr. Aysevil SALMAN DURMUŞLAR

Doç. Dr. Kadri ÖZDEMİR

Tarih

06.08.2018

İmza