Geri Dön

Sinyaller ve Sistemler

PÎRÎ REİS UNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı

2017 - 2018 Bahar Dönemi Ders Katalog Formu

Dersin İsmi : Sinyaller ve Sistemler

Degree: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Sömestir

 

Lokal Kredi

 

AKTS Kredisi

 

Dersin Uygulanması, Saat/Hafta

Ders

Problem Çözümü

Laboratuvar

EEE222

3/1 (Bahar)

4

6

3

1

1

Bölüm

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 

Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Mehmet Tahir Özden

 

İletişim Bilgileri

 

e-mail: mtozden@pirireis.edu.tr/ Telefon: X 1249

Ofis Saatleri

Çarşamba  15:30- 16:30

Web sayfası

http://www.pirireis.edu.tr

Ders Tipi

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Ön Koşul Dersler

  EE-222 and  ENG-215

Ders İçeriği Kategorisi, %

Temel

Bilimler

Mühendislik

Bilimleri

Mühendislik

Tasarımı

İnsani Bilimler

40

60

-

-

Dersin Tarifi

Dersin başlıca başlıkları aşağıdadır :

 1. Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı işaretler.
 2. Temel system özellikleri.
 3. Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler ve konvolüsyon integrali/toplamı.
 4. Periyodik işaretlerin Fourier serilerine açılması.
 5. Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin Fourier dönüşümü.
 6. Örnekleme.
 7. Laplace dönüşümü  ve  doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin analizine uygulanması.

Dersin Amacı

 

Bu dersin amacı, çeşitli içerikte ortaya çıkabilen işaret ve sistemlerin, matematiksel  tarif ve temsillerini kullananarak, analitik bir çerçeve sunmaktır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

 1. Öğrenciler temel sürekli ve ayrık işaretlerin matemetiksel model ve temsilini öğrenirler.
 2. Öğrenciler sistemleri matematiksel olarak modelleyebilirler, özelliklerini ve doğrusal, zamanla değişen, nedensel, kararlı ve tersi alınabilir olup olmadığını belirleyebilirler.
 3. Öğrenciler bir sistemin giriş ve çıkışı arasında bağlantı kurabilirler; özellikle, doğrusal zamanla değişemeyen sistemler için bu bağlantıyı konvolüsyon işlemi vasıtasıyla kurabilirler.
 4. Periyodik bir işaretin frekans içeriğini Fourier serilerine açılımı yardımıyla gerçekleştirebilirler.
 5. Öğrenciler işaret ve sistemleri Fourier dönüşümü yardımıyla frekans domeninde analiz edebilirler.
 6. Sürekli zamanlı işaretlerin örneklenmesi ve daha sonra örneklerinden eski haline geri döndürülmesini bilirler.
 7. Öğrenciler kararlı ve kararsız sistemleri Laplace dönüşümü yardımı ile analiz edebilirler.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Kitaplar, ders notları ve MATLAB programlaması.

Derslerin Yapıldığı Mahaller

Derslik ve bilgisayar laboratuvarı.

 Koordinasyon Koşulu

-

Ders Kitabı

Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, and S. Hamid Nawab, Signals and Systems, 2/E, Prentice Hall, International Edition, 1997.

John R. Buck, Michael M. Daniel and Andrew C. Singer, Computer Explorations in Signals and Systems Using Matlab,2/E, Prentice Hall, 2002.

Diğer Kaynaklar

Hwei Hsu, Schaum's Outline of Signals and Systems, 3/E,   McGraw-Hill Education, 2013.

Ödevler ve Projeler

Haftalık olarak ev ödevi verilecektir.

Laboratuvar Çalışması

Her hafta bir ders,  bilgisayar laboratuvarında MATLAB programı yardımı ile uygulama yapılacaktır. Öğrenciler derste başladıkları çalışmaları, ders sonrasında kendi başlarına tamamlayacak ve rapor olarak teslim edecektir.

Bilgisayar Kullanımı

İşaretler ve sistemler MATLAB programı yardımı ile simüle edilecektir.

Diğer Aktiviteler

-

                   

 

 

DEĞERLENDİRME

KRİTERLERİ

Faaliyetler

Adet

Değerlendirmeye Etkisi, %

Katılım

 

 

Ara sınav

1

30

Kısa sınav

 

 

Ödev

13

15

Dönem projesi

 

 

Laboratuvar çalışması

13

15

Pratik çalışması

 

 

Öğretim

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha çalışması

 

 

Bitirme sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Arasınav notunun değerlendirme notuna etkisi %

 

30

Bitirme sınavının değerlenme notuna etkisi %

 

40

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Adet

Saat

Toplam İşyükü

Ders

13

3

39

Ara sınav

1

3

3

Küçük sınav

 

 

 

Ödev

13

4

52

Dönem Projesi

 

 

 

Laboratuvar çalışması

13

4

52

Pratik çalışmalar

 

 

 

Öğretim

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha çalışması

 

 

 

Bitirme sınavı

1

3

3

Toplam İşyükü

 

 

149

Toplam İşyükü/25

 

 

149/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5.96 » 6.0

 DERS PLANI

 

Hafta

 

Konu

Ders

Çıktıları

1

İşaretler ve Sistemler.

I-II

2

İşaretler ve Sistemler.

I-II

3

Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler.

III

4

Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler.

III

5

Periyodik İşaretlerin Fourier Serileri ile Temsil Edilmesi.

IV

6

Periyodik İşaretlerin Fourier Serileri ile Temsil Edilmesi.

IV

7

Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümü

V

8

ARA SINAV

I-V

9

Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümü.

V

10

Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü.

V

11

Örnekleme.

VI

12

Laplace Dönüşümü.

VII

13

Laplace Dönüşümü.

VII

14

Laplace Dönüşümü.

VII

 Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 X

l

Mühendislik Bilgisini Elektrik ve Elektronikte uygulayabilme becerisi

 

 

 X

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

   Program Çıktıları & Ders Çıktıları  Bağlantı  Matrisi

 Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

Program Çıktıları

a

X

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X

X

X

X

c

X

X

X

X

X

X

X

d

X

X

 

 

X

 

X

e

X

X

X

X

X

X

X

f

 

X

 

 

 

 

X

g

X

X

X

X

X

X

X

h

 

X

X

X

 

 

X

i

X

X

X

X

X

X

X

j

 

 

·

 

 

 

·

k

X

X

X

X

X

X

X

l

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Hazırlayan

 

Prof. Dr. Mehmet Tahir Özden

Tarih

 

12.06.2018

İmza