Geri Dön

Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı

PÎRÎ REİS UNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı

2017 - 2018 Bahar Dönemi Ders Katalog Formu

Dersin İsmi : Haberleşme Sistemleri

Degree: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Sömestir

 

Lokal Kredi

 

AKTS Kredisi

 

Dersin Uygulanması, Saat/Hafta

Ders

Problem Çözümü

Laboratuvar

EEE321

3/1 (Güz)

4

6

3

1

1

Bölüm

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 

Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Mehmet Tahir Özden

 

İletişim Bilgileri

 

e-mail: mtozden@pirireis.edu.tr/ Telefon: X 1249

Ofis Saatleri

Cuma  15:30- 16:30

Web sayfası

http://www.pirireis.edu.tr

Ders Tipi

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Ön Koşul Dersler

  EE-222 and  ENG-316

Ders İçeriği Kategorisi, %

Temel

Bilimler

Mühendislik

Bilimleri

Mühendislik

Tasarımı

İnsani Bilimler

10

70

20

-

Dersin Tarifi

Dersin başlıca başlıkları aşağıdadır :

 

 1. İşaret ve sistemlerine giriş ve frekans  domeni analizi.
 2. Analog işaretlerin iletimi ve alınması  (Genlik Modülasyonu).
 3. Analog işaretlerin iletimi ve alınması  (Açı Modülasyonu).
 4. Rasgele süreçler
 5. Gürültünün analog  iletişim sistemlerine etkisi
 6. Enformansyon kaynakları ve kaynak kodlaması

 

 

Dersin Amacı

 

Bu dersin amacı ilatişim sistemlerinin tasarım ve analizi ile ilgili temel prensiplere giriş yapktır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

 1. Öğrenciler işaret ve sistemleri frekans analizine ilişkin bilgilerini, özellikle de, işaret ve sistemlerin matematiksel modelleme ve temsilini hatırlarlar.
 2. Öğrenciler genlik modülasyonu metotlarını ; çift yan bant bastırılmış taşıyıcılı, çift yan bant taşıyıcılı, tek yan bant ve artık yan bant yöntemlerini bilirler.
 3. Öğrenciler açı modülasyon yöntemlerine ilişkin prensip ve kavramları, özellikle de, frekans ve faz modülayonunu bilirler.
 4. Onlar, genlik ve açı modülasyonunun avantaj ve dezavantajlarını bilir ve karşılaştırabilirler.
 5. Öğrenciler olasılık ve istatistik hakkındaki bilgilerini tazeler, stokastik değişkenler ve süreçlerin ilk prensipleri ile tanışırlar.
 6. Öğrenciler, genlik ve açı modülasyon sistemleri için, giriş işaret gürültü oranını, çıkış işaret gürültü oranına bağlamlandırabilirler.
 7. Onlar, modülasyon yönetemlerinin gürültü performanslarını karşılaştırabilir, verilen bir senaryo için en uygun yöntemi seçebilirler.
 8. Öğrenciler kuvantalama  hatasını bilir ve kuvantala işaret gürültü oranını hesaplayabilirler.
 9. Sayısal iletişim sistemlerinin kaynağında gerçekleştirilen, Darbe kod modülasyonu, delta modülasyonu, and uyarlarnır delta modülasyonu  yönetemlerini bilirler.
 10. Öğrenciler, bir mesajın entropisini bilirler ve bir mesaj tarafından verilen enformasyonun, o mesajın olma olasılığı ile bağlamlandırabilirler.

 

 1.  Bir sayısal iletişim sisteminin kaynağında gerçekleştirilen mesaj sıkıştırma  yöntemlerini bilir ve karşılaştırabilirler.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Kitaplar, ders notları ve MATLAB programlaması.

Derslerin Yapıldığı Mahaller

Derslik ve bilgisayar laboratuvarı.

 Koordinasyon Koşulu

-

Ders Kitabı

 John G. Proakis and Masoud Salehi, Communication Systems Engineering, 2/E,  Prentice Hall, International Edition, 2002.

 John G. Proakis, Masoud Salehi, and Gerhard Bauch Contemporary Communication Systems Using MATLAB, 3/E, Cengage Learning, 2013.

Diğer Kaynaklar

B. P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, 3/E, Oxford University Press, 1998.

 Leon W. Couch, Digital and Analog Communication Systems, 7/E, Prentice Hall, 2007.

Ödevler ve Projeler

Haftalık olarak ev ödevi verilecektir.

Laboratuvar Çalışması

Her hafta bir ders,  bilgisayar laboratuvarında MATLAB programı yardımı ile uygulama yapılacaktır. Öğrenciler derste başladıkları çalışmaları, ders sonrasında kendi başlarına tamamlayacak ve rapor olarak teslim edecektir.

Bilgisayar Kullanımı

İşaretler ve sistemler MATLAB programı yardımı ile simüle edilecektir.

Diğer Aktiviteler

-

                   

 

DEĞERLENDİRME

KRİTERLERİ

Faaliyetler

Adet

Değerlendirmeye Etkisi, %

Katılım

 

 

Ara sınav

1

30

Kısa sınav

 

 

Ödev

13

15

Dönem projesi

 

 

Laboratuvar çalışması

13

15

Pratik çalışması

 

 

Öğretim

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha çalışması

 

 

Bitirme sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Arasınav notunun değerlendirme notuna etkisi %

 

30

Bitirme sınavının değerlenme notuna etkisi %

 

40

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Adet

Saat

Toplam İşyükü

Ders

13

3

39

Ara sınav

1

3

3

Küçük sınav

 

 

 

Ödev

13

4

52

Dönem Projesi

 

 

 

Laboratuvar çalışması

13

4

52

Pratik çalışmalar

 

 

 

Öğretim

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha çalışması

 

 

 

Bitirme sınavı

1

3

3

Toplam İşyükü

 

 

149

Toplam İşyükü/25

 

 

149/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5.96 » 6.0

 DERS PLANI

 

Hafta

 

Konu

Ders

Çıktıları

1

İşaret ve sistemlerine giriş ve frekans  domeni analizi.

I

2

Analog işaretlerin iletimi ve alınması  (Genlik Modülasyonu).

II/III

3

Analog işaretlerin iletimi ve alınması  (Genlik Modülasyonu).

V

4

Analog işaretlerin iletimi ve alınması  (Açı Modülasyonu).

V

5

Rasgele süreçler

V

6

Rasgele süreçler

I-V

7

Rasgele süreçler

VI/VII

8

ARA SINAV

I-V

9

Gürültünün analog  iletişim sistemlerine etkisi.

VI/VII

10

Gürültünün analog  iletişim sistemlerine etkisi.

VI/VII

11

Gürültünün analog  iletişim sistemlerine etkisi.

VI/VII

12

Enformansyon kaynakları ve kaynak kodlaması.

VIII/IX

13

Enformansyon kaynakları ve kaynak kodlaması.

X/XI

14

Enformansyon kaynakları ve kaynak kodlaması.

XI

  Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 X

l

Mühendislik Bilgisini Elektrik ve Elektronikte uygulayabilme becerisi

 

 

 X

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

Program Çıktıları & Ders Çıktıları  Bağlantı  Matrisi

Ders Öğrenme Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Program Çıktıları

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

f

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

g

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

h

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

j

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

k

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Hazırlayan

 

Prof. Dr. Mehmet Tahir Özden

Tarih

 

12.06.2018

İmza