Geri Dön

Elektrik Makinalarının Temelleri Laboratuvarı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dersin Adı : Elektrik Makinelerinin Temelleri

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

 EEE 221

2/1 (Güz)

5

6

3

1

1

Bölüm

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Serkan AKSOY

İletişim Bilgileri

Tel: +90 2165810050

E-Mail: saksoy@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı : 13.00-14.30

Ders Notları için web adresi

http://pruonline.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  EE 211 Elektrik Devre Analizi

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

40

60

-

-

Dersin İçeriği

Manyetik İndüksiyon Kavramı, Elektrik Makinelerinin Temelleri, Transformatörler, Elektrik Motorları ve Jeneratörler, DC Elektrik Makineleri, AC Elektrik Makineleri, Özel Amaçlı Elektrik Makineleri

Dersin Amacı

1. Manyetik kuvvet ve manyetik indüksiyon kavramlarını öğretmek

2. Elektrik motor ve jeneratörlerinin temel çalışma prensiplerini öğretmek

3. DC, AC elektrik makinelerinin türlerini ve performans kriterlerini öğretmek

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

I. manyetik indüksiyon ve manyetik kuvvet hesaplamalarını yapabilir,

II. transformatörleri eş değer devreleri kapsamında analiz edebilir,

III. elektrik makinelerini sınıflandırarak, tanımlayabilir,

IV. DC elektrik makinelerinin yapısını açıklayarak, karakteristiklerini değerlendirir,

V. senkron elektrik makinelerinin yapısını açıklayarak, karakteristiklerini değerlendirir,

VI. indüksiyon makinelerinin yapısını açıklayarak, karakteristiklerini değerlendirir,

VII. elektrik motorlarının karşılaştırmalı performans analizlerini yapabilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatma, problem çözme, gösterim ve deneysel çalışmalar

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Eş dönemli koşul

EE 211 Elektrik Devre Analizi

Ders Kitabı

Giorgio Rizzoni, Principles of Electrical Engineering, 5/E,(International Edition), McGraw-Hill, 2008. (ISBN-10 : 007-1283382, ISBN-13 :9780078173400).

Diğer Kaynaklar

1) Frank D. Petruzella, Electric Motors and Control Systems, McGraw-Hill, 2010. (ISBN : 978-0-07-352182-4).

2)  Stephen J. Chapman, Electrical Machinery Fundamentals, 0-07-246523-9, McGraw-Hill, 2005.

Ödevler ve Projeler

 

Toplam 12 adet ödev

Laboratuar Uygulamaları

Laboratuvar Çalışmaları (8)

Bilgisayar Kullanımı

---

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

 

 

Devam

 

 

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

 

Ödevler

6

5

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

6

15

 

 

Uygulama

 

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

 

Seminer

 

 

 

 

Sunum

 

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

 

Final Sınavı

1

50

 

 

TOPLAM

14

% 100

 

 

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

1

% 30

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

1

% 50

 

 

TOPLAM

2

% 80

 

                             

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Elektrik ve Manyetizma

I

2

Manyetik Devreler ve Manyetik Malzemeler (B-H ilişkisi)

I-II

3

Transformatörler

I-II-III

4

Elektromekanik Enerji Dönüşümü

I-II-III

5

Döner Elektrik Makineleri

IV

6

Doğru Akım Elektrik Makineleri

III-IV

7

Doğru Akım Motorlar ve Jeneratörler

IV

8

Ara Sınav

 

9

Alternatif Akım Makineleri

III-V

10

Alternatif Akım Motorlar ve Jeneratörler

V

11

Senkron Motorlar

III-VI

12

İndüksiyon Motorlar

III-VI

13

Özel Amaçlı Elektrik Makineleri

VII

14

Özel Amaçlı Elektrik Makineleri

VII

Dersin Elektrik - Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Elektrik – Elektronik mühendisliği ve onunla bağlantılı tüm operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında Elektrik – Elektronik mühendisliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

Program Çıktıları

a

 X

 X

 

 X

 X

 X

 X

b

 

 

 

 X

 X

 X

 X

c

 

 X

 X

 X

 

 

 

d

 

 

 

 X

 X

 X

 X

e

 

 X

 X

 X

 

 

 

f

 

 

 X

 

 

 

 X

g

 

 

 X

 

 

 

 X

h

 

 

 X

 

 

 

 X

i

 

 

 X

X

 X

 

 

j

 X

 

 

 X

 

 

 

k

 X

 

 

 X

 

 

 X

l

 X

 

 

 X

 

 

X

m

 X

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Prof. Dr. Serkan AKSOY

Tarih

22.05.2018

 

İmza