Geri Dön

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

PİRİ REİS üniversitesİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı

2015- 2016 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

Dersin Adı: Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Derece: Lisans

 

Kodu

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

ENG 112

1/1 (Güz)

3

4

2

0

2

Bölüm

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Dersi veren Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Yıldıray YALMAN

İletişim Bilgileri

yyalman@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Pazartesi 11:00-12:00

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulu

  Yok

Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

60

10

 

Dersin İçeriği

Bilgisayara giriş ve internet teknolojileri, Sistem Birimi  (Bilgisayar Birimleri), Giriş/Çıkış ve Bellek, İşletim Sistemi, Programlama Dilleri ve Program Geliştirme, Sayı Sistemleri, Akış Diyagramları, MATLAB programlama Diline Giriş, I/O İşlemleri, Operatörler, if, if-else Yapıları, For ve While Döngüleri, Fonksiyonlar, Diziler

 

Dersin Amacı

 

Bilgisayar, internet teknolojileri ve MATLAB programlama dili hakkında temel bilgiler kazandırmak.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olurlar ve temel seviyede akış şeması oluşturup, program yazabilirler.

1. Bilgisayarların bileşenleri ve işlevleri (CPU, Bellek, Sistem Yolu)

2. İntenet ve World Wide Web

3. Bilgisayar aritmetiğinde sayı sistemleri

4. Programlama dilleri hakkında genel bilgi

5. MATLAB Programlama dili temelleri

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Power Point Sunumu, Bilgisayar Uygulamaları

Uygulamanın Yapıldığı Yer

Sınıf, Bilgisayar Laboratuarı

Eş Dönemli Koşul

Yok

Ders Kitabı

1. Computers Are Your Future, Complete, 9/E, Bill A. Daley ISBN-13: 9780132429399 Publisher: Prentice Hall, 2008

2. Engineering Computation with MATLAB: International Edition, 3/E

David M. Smith, ISBN-13: 9780273769132, 2013

3. MATLAB for Engineers: Global Edition, Holly Moore ISBN: 9781292060538, 2015.

4. Introduction to MATLAB for Engineering Students, David Houcque, Northwestern University,2005

5. Introduction to Matlab ( Tutorial), Ross L. Spencecer, Brigham Young University,2000.

Diğer Kaynaklar

http://wps.prenhall.com/bp_daley_cayf_9/58/14910/3817173.cw/index.html

Ödevler &Projeler

Sayı Sistemleri, Bilgisayar Aritmetiği ve MATLAB Programlama ödevleri

Laboratuar Uygulamaları

Her hafta derste işlenen konuların bilgisayar laboratuarında uygulamalarının yapılması

Bilgisayar Kullanımı

Power-point, Word, Excel, MATLAB

Diğer Çalışmalar

Yok

                   
 

 

Başarı Değerlendirme Kriteri

Yarıyıl İçi Çalışmalar

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

5

10

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

8

25

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

35

TOPLAM

 

%100

Yariyi İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı, %

 

%65

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı, %

 

%35

TOPLAM

 

%100

 

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) İşyükü Tablosu

Aktivite

Miktar

Saat

Toplam İşyükü

Ders

14

2

28

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav (Quiz)

5

1

5

Ödev

 

 

 

Proje

 

 

 

Laboratuvar

14

2

28

Uygulama

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

25

25

Toplam İşyükü

 

 

106

Toplam İşyükü/25

 

 

106/25

AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin Çıktıları

1

Bilgisayara Giriş ve World Wide Web, Bilgisayarın mühendislikte kullanım alanları

I-II

2

Sistem Birimi (Bilgisayar bileşenleri), Giriş/Çıkış ve Hafıza, İşletim Sistemi

I-II

3

Programlama Dilleri, Sayı Sistemleri

III-IV

4

MATLAB Programlama Diline Giriş, Akış Diyagramları

III-IV-V

5

I/O İşlemleri, Operatörler, Matris ve Diziler

V

6

Matlab platformu ve genel özellikleri

V

7

if, if-elseYapıları, For ve While Döngüleri

V

8

Vize Sınavı, Plot çizim örnekleri

V

9

Switch-Case Yapıları, Rekürsif programlar

V

10

Fonksiyonlar

V

11

Fonksiyon fonksiyonları

V

12

MATLAB Mühendislik Uygulamaları

V

13

MATLAB Mühendislik Uygulamaları

V

14

MATLAB Mühendislik Uygulamaları

V

Dersin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Mühendislik alanına ilişkin etik, çevresel ve sosyal duyarlılıkların kazanılması.

 

X

 

m

Mühendislik alanına ilişkin operasyonlara ait verileri inceleme yorumlama, karar verme süreçlerine ilişkin problemleri tanımlama ve çözme becerisi.

 

X

 

         1: Az, 2:Kısmi, 3: Tam

Ders

Öğrenme Çıktıları

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

a

X

X

X

X

 

b

X

     

X

c

 

X

 

X

 

d

   

X

 

X

e

       

X

f

X

X

X

X

 

g

       

X

h

 

X

X

 

 

i

 

X

   

X

j

X

 

X

 

X

k

X

   

X

X

 

l

 

X

 

 

X

m

 

X

   

X

 

Düzenleyen

 

Doç.Dr. Yıldıray YALMAN

Tarih

 

Eylül, 2018

İmza