Geri Dön

C/C++ Dilinin Temelleri

 

 

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS BİLGİ FORMU

Dersin Adı: C/C++ Dilinin Temelleri

Derece: Lisans

Kodu

Yarıyılı

Kredisi

AKTS Kredisi

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders 

Uygulama

Laboratuvar

EEE 317

Bahar

3

4

2

0

2

Bölüm / Program

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Yıldıray Yalman

Ofis

e-posta

D1-110

yyalman@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Pazartesi 15:00-16:00

Dersin Önkoşulları

 -

Dersin mesleki bileşene katkısı (%)

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarımı

Genel Eğitim

5

60

30

5

Dersin İçeriği

 

Bu ders taşınabilirliğe ve yapılandırılma özelliklerine vurgu yapılarak, C/C++ diline kapsamlı bir giriş sağlar. Öğrencilere temel veri türleri, akış denetimi ve standart işlev kitaplıkları da dahil olmak üzere tüm önemli dil öğeleri (seçme, tekrar/kontrol) tanıtılır. Dize ve karakter manipülasyonu, dinamik bellek ayırma, standart Giriş/Çıkış, makro tanımı ve C çalışma zamanı kitaplığı konularına kapsamlı olarak değinilir. Ders, öğrencilerin laboratuvarda uygulayabilecekleri şekilde, seçme ve tekrar komutlarının, yapıların, birliklerin ve işaretçilerin kullanımını içerir; yapılandırılmış programlama yapıları ve kullanıcı tanımlı fonksiyonları da kapsanmaktadır.

 

 

Dersin Amacı

 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencinin;

  • Algoritma ve akış şeması oluşturma,
  • C ve C++ dilinin temel yazım kurallarını bilme,
  • Hata bulma ve ayıklama,
  • C/C++ ile problem çözme ve gerekli kodları yazabilme

yetilerine sahip olması amaçlanmaktadır.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

                                                            

 

Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki temel konuları tam olarak kavrayacaklardır:

1. Temel programlama kavramlarını bilir ve tanımını yapar

2. Tekrar etme ve karar kontrol yapılarını kullanma

3 Kütüphane fonksiyonlarının ihtiyaçlar çerçevesinde kullanılabilmek ve değiştirebilme

4.Program kodlarında hata bulma-ayıklama (debugging) işlemini gerçekleştirme

5. Dizi ve Dizgi oluşturarak, ilgili veri yapılarını işleyebilme

6. Özgün Fonksiyon, Yapı ve Sınıf oluşturma.

 

                     

 

Ders Kitabı

  • C++ How to Program, Paul Deitel & Harvey Deitel, 9th Edition, ISBN: 9780273793298, 2014.

Diğer Kaynaklar

  • C−How to Program, Paul Deitel & Harvey Deitel, 7th Edition, ISBN:  9780132990448, 2010.
  • C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, D.S. Malik, Course Technology, 4th Edition.
  • A Complete Guide to Programming in C++, Ulla Kirch-Prinz, Peter Prinz, Jones and Bartlett Publishers, 1st Edition.
  • The C++ Programming Language, B. Stroustrup, Addison-Wesley, 3rd Edition.
  • Practical C++ Programming, S. Oualline, O'Reilly Media Inc., 2nd Edition

Ödevler ve Projeler

-

Laboratuvar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

Power Point Sunuları, Dev-C++ Programı

Diğer Uygulamalar

-

Başarı Değerlendirme Sistemi

Faaliyetler

Adet

Değerlendirme Katkısı (%)

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

5

10

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

12

25

Diğer Uygulamalar

 

 

Final Sınavı

1

35

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) / İşyükü Tablosu

Aktivite

Miktar

Saat

Toplam İşyükü

Ders

14

2

28

Ara Sınav

1

25

25

Kısa Sınav (Quiz)

5

2

10

Ödev

 

 

 

Proje

 

 

 

Laboratuvar

12

2

24

Uygulama

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

30

30

Toplam İşyükü

 

 

117

Toplam İşyükü/25

 

 

117/25

AKTS Kredisi

 

 

5

 

Ders Planı

Hafta

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Programlamaya Giriş, C ve C++ programlama dillerinin genel yapısı

1

2

Veri tipleri, ilişkisel ve mantıksal operatörler

1

3

Seçme komutları (if, if-else yapısı), çoklu seçim (switch-case)

2

4

Tekrar komutları (while, do-while)

2

5

Tekrar komutları (for)

2

6

Fonksiyonlar (Functions)

3

7

Fonksiyonlar (Functions)

3

8

Ara sınav

 

9

İşaretçiler (Pointers)

1-4

10

İşaretçiler (Pointers)

1-4

11

Diziler (Arrays)

5

12

Dizgiler (Strings)

5

13

Akışlar (I/O Streams)

6

14

Yapılar (Structs) ve Sınıflara (Classes) Giriş

6

 

 

Laboratuvar Planı

Hafta

Konular

1

C/C++ Programlamaya Giriş ve Dev-C++ Platformunun tanıtımı

2

Problem çözme temelleri (algoritma ve kod geliştirme), Değişken tipleri, Tanımlamalar

3

Temel Giriş Çıkış işlemleri

4

Kontrol Yapıları (if, if-else), Çoklu Seçim Komutu (switch-case)

5

Tekrar Komutları (while, do-while)

6

Tekrar Komutları (for)

7

Fonksiyonlar

8

Vize Sınavı Haftası

9

Fonksiyonlar

10

İşaretçiler

11

Diziler

12

Dizgiler

13

Akışlar

14

Telafi Haftası

 

 

Dersin Mühendislik Fakültesi Programlarıyla İlişkisi

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı Çıktıları

Katkı Seviyesi*

1

2

3

a

Matematik, bilim ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi

 

X

 

b

Verileri analiz etme ve açıklama yanında deney yapma ve tasarlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Yönetim ve Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Elektrik ve Elektronik mühendisliği bağlamında iletişim, kontrol, güç elektroniği ve bilgisayar alanlarında temel bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

      *  1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları ve Ders Öğrenme Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

a

 

X

X

 

X

 

b

 

 

 

X

X

X

c

X

 

 

X

 

X

d

 

 

 

 

 

X

e

X

X

X

 

 

 

f

X

 

 

 

 

 

g

X

 

X

 

 

 

h

 

 

 

X

 

X

i

 

 

 

X

X

X

j

X

 

X

 

 

X

k

 

 

 

X

 

X

l

X

 

X

X

X

 

 

 

 

Düzenleyen 

 

 

Yıldıray Yalman

 

Tarih

 

 

Ocak, 2018

İmza