Geri Dön

Sayısal Yöntemler

 

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

2017- 2018 Güz/Bahar Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı : Sayısal Yöntemler

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

ENG216

2/1(Güz-Bahar)

2.5

4

2

1

-

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Serap Herdem

İletişim Bilgileri

skaya@pirireis.edu.tr , 0216 581 00 50 (1628)

Görüşme Saatleri

Perşembe : 13:00-15:00

Ders Notları için web adresi

 

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  MATH113, MATH122

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

50

50

-

-

Dersin İçeriği

Denklem Kökleri. Lineer Cebirsel Denklem Sistemleri. Optimizasyon. Eğri Uydurma. İntegral. Adi Diferansiyel Denklemler. Kısmi Diferansiyel Denklemler.

Dersin Amacı

1. Mühendislik problemlerinde kullanılan sayısal tekniklere taban oluşturmak.

2. Öğrencileri bilgisayar ortamında mühendislik problemlerini ve matematiksel modelleri çözmeye hazırlamak.

3. Çeşitli başlıklar altından seçilmiş sayısal teknikleri tanıtmak.

4. Mühendislik uygulamalarında  MATLAB’i aktif kullanma deneyimini vermek.

5. Öğrencileri elle çözülen problemlerde uygun çözüm yöntemini seçme aşinalığını kazandırmak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler mühendislikteki

 

 1. Bilgisayar sistemi ve sayı gösterimindeki hataları tanımlama
 2. Fonksiyonların köklerini bulabilme, çeşitli kök bulma metodları
 3. Doğrusal sistemleri çözme
 4. Optimizasyon
 5. Regresyon ve enterpolasyon arasındaki farkı anlama
 6. Çeşitli sayısal integral planlarını anlama
 7. Sayısal türev ve adi diferansiyel denklemleri çözmeyi anlama
 8. Sonlu fark ve kısmi diferansiyel denklemler

 

konularında  kapsamlı bilgi sahibi olurlar.

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatma, problem çözme

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

Numerical Methods for Engineers, Chapra, S.C., Canale, R.P., McGraw-Hill

Diğer Kaynaklar

 1. Applied numerical analysis1 Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatey, Pearson Education, Inc.
 2. Numerical Analysis, Richard L. Burden and J. Douglas Faires, Brooks/Cole

              Buchanan, J.L. and Turner, P.R.,

 1. Numerical Methods and Analysis, McGraw-Hill Gilat, A. and  Subramaniam,V.
 2. Numerical Methods for Engineers and Scientists 3rd Edition, Wiley

Ödevler ve Projeler

2 ödev

 

Laboratuar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

Program içeriği ve örnekleri MATLAB kullanımı ile desteklenecektir.

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

2

20

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Aded

Saat

Toplam İş yükü

Ders

13

3

39

Arasınav

1

12

12

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

2

12

24

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

15

15

Toplam  İş yükü

 

 

 

Toplam  İş yükü /25

 

 

90/25

Ders AKTS Yükü

 

 

4

   DERS PLANI

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

 Matematiksel Modelleme, Mühendislik Problemi Çözme,  Programlama ve Yazılım

I

2

 Yaklaşımlar, Yuvarlama Hataları,  Kesme Hataları ve Taylor Serileri

I

3

 Kök Bulmada Bracketing Yöntemleri ve  Açık Yöntemler

II

4

 Polinomların Kökleri

II

5

 Gauss Eliminaayonu,  Alt Üst Üçgen Matrislere Ayırma İşlemi ve Matris Tersi

III

6

 Özel Matrisler ve Gauss-Seidel Yöntemi

III

7

 Tek Boyutlu Unconstrained Optimizasyonu,  Çok Boyutlu Unconstrained Optimizasyonu

IV

8

 En Küçük Kareler Yöntemi,  İnterpolasyon

V

9

 Newton-Cotes İntegral Formülleri

VI

10

 Sayısal Türev,  Runge-Kutta Yöntemi

VII

11

 Stiffness and Multistep Yöntemi

VII

12

 Sınır Değer ve Özdeğer Problemleri

VII

13

Sonlu Farklar,  Eliptik Denklemler,  Parabolik Denklemler

VIIII

14

Genel Tekrar

-

 Dersin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Mühendislik Bilgisini Elektrik ve Elektronikte uygulayabilme becerisi

 

 

X

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

   

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Program Çıktıları

a

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

b

 X

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 X

 X

 

 

 

 X

d

 

 

 X

 X

 

 

 

 X

e

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

f

 X

 

 

 

 X

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

i

 

 

 

 X

 

 

 

 

j

 X

 

 

 

 

 X

 

 X

k

 

 

 X

 X

 

 X

 X

 X

l

 

 

 X

 X

 

 X

X

 X

Hazırlayan

Yrd. Doç. Dr. Şengül Ersoy

Tarih

29.09.2017

İmza