Geri Dön

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET

 

PROGRAM HAKKINDA

Uluslararası ekonomik sınırların gittikçe inceldiği günümüzde, en az mal ve hizmetlerin hareketleri kadar sermaye akımları da etkin üretim ve ticaretin belirleyici unsurları olmuştur. Türk işadamlarının hem hizmet hem de üretim yatırımlarının sınırları genişledikçe, yurtdışında çalışacak eleman arayan firmaların sayısı da hızla artmaktadır. Bu doğrultuda program, işletme, ekonomi, finans ve uluslararası ticaret alanlarında zengin bir temel içerik sunarak öğrencilerin mezun olduklarında teorik altyapıları sağlam, analitik beceriler ve sayısal yöntemler yönünden kuvvetli; daha da önemlisi alanlarının teori ve pratik boyutlarının etkileşimini anlayabilen bireyler olmalarını ve bu sayede ülke potansiyelini ortaya çıkartıp ülke standartlarının yükselmesini sağlayacak bireylerin işgücüne katılımının mümkün kılınmasını hedeflemektedir. Öğrencilerin sistemli düşünmelerine yönelik temel bilgileri vermek en başta gelen hedeflerden olup; ders programı da bu hedef doğrultusunda öğrencilerin analitik düşünmelerine ve disiplinlerine uygun yöntemler kullanarak bu bilgilerin uygulamalarının sonuçlarını gözlemlemelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Programın başarıyla tamamlanması neticesinde, Türkiye ekonomisinde yer alan rekabetçi sektörlerin mevcut konumlarını ileriye taşıyacak üst düzey yönetici adayları yetiştirilmiş olacaktır. Üniversite’nin fiziki altyapısı ve maddi koşulları öğrencilerin ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmaları açısından hâlihazırda ciddi kolaylıklar elde etmelerini mümkün kılmaktadır. Ayrıca çok disiplinli eğitim, bilgi ve görgü gelişimini mümkün kılan yapısıyla bölüm, öğrencilerin hedeflerinin de zenginleşmesini sağlayarak bu yönde belirgin bir avantaj ve tercih olma unsuru oluşturmaktadır. Bunun yanında, kurulan sektörel ilişkiler de artı değer yaratarak öğrencilerin eğitim hayatları sonrası hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak fırsatları sunacaktır.

 

MİSYON

 

Misyonumuz:

 – Dünya’da gelişen teknoloji ve rekabet ortamının dinamiklerini anlayabilen,

 – Teknolojik gelişmeler ve güncel konulara duyarlı,

 – İş süreçleri itibariyle sanayi ve ilgili üretim ve hizmet fonksiyonlarından anlayan,

 – Teorik bilgisini sektörel uygulamalara uyarlayarak kararlar üretebilen, çok uluslu tüm şirketlerde her türlü ara ve üst düzey pozisyonlara hitap edebilecek şekilde donanımlı,

 – Ve şirketlerle birlikte ülke ekonomisinin refahında da önemli roller üstlenen bireyler yetiştirmek.

 

VİZYON

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vererek, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret alanında Türkiye’nin en fazla tercih edilen programlarından birisi olmak ve ülkemizin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlamak.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin TM-1 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm fakültelerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimumu krediyi sağlayan ve staj yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler.

 

PROGRAM TANIMI

Program, işletme, ekonomi, finans ve uluslararası ticaret alanlarında zengin bir temel içerik sunarak öğrencilerin mezun olduklarında teorik altyapıları sağlam, analitik beceriler ve sayısal yöntemler yönünden kuvvetli; daha da önemlisi alanlarının teori ve pratik boyutlarının etkileşimini anlayabilen, ülke potansiyelini ortaya çıkartıp ülke standartlarının yükselmesini sağlayacak bireylerin işgücüne katılımının mümkün kılınmasını hedeflemektedir. Öğrencilerin sistemli düşünmelerine yönelik temel bilgileri vermek en başta gelen hedeflerden olup; ders programı da bu hedef doğrultusunda öğrencilerin analitik düşünmelerine ve disiplinlerine uygun yöntemler kullanarak bu bilgilerin uygulamalarının sonuçlarını gözlemlemelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Programın başarıyla tamamlanması neticesinde, Türkiye ekonomisinde yer alan rekabetçi sektörlerin mevcut konumlarını ileriye taşıyacak üst düzey yönetici adayları yetiştirilmiş olacaktır.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 1. Uluslararası işletmecilik ve ticarete temel teşkil eden disiplinlerden (iktisat, işletme, hukuk) faydalanabilmek ve bu disiplinlerin temel bilgilerine sahip olmak.
 2. Uluslararası işletmecilik ve ticaret alanındaki verileri, kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek.
 3. Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilmek, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlamak, görüş bildirmek ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmak.
 4. Uluslararası rekabetin gereklerini ve farklı ülkelerin kendine özgü işletme uygulamalarını kavrayabilmek.
 5. Uluslararası (tüketici ve sanayi malları) pazarlarının gerekliliklerinin tamamen farkında olarak finans, yönetim, üretim ve pazarlama konularında, özellikle de uluslararası iş çevrelerini etkileyen kriz dönemlerinde strateji geliştirebilmek ve karar verebilmek.
 6. Alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilmek, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilmek ve stratejik yaklaşım geliştirebilmek.
 7. Kendini alanında sürekli iyileştirmeye odaklı, sorumluluk alabilen ve yenilikçi olabilmek.
 8. Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir yönetici ve girişimcide bulunması gereken liderlik ve yönetim yetkinliklerine sahip olabilmek.
 9. Takım çalışmasına yatkın olmak ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilmenin yanında kültürlerarası iletişim yeteneğine sahip olmak.
 10. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 11. Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmek.
 12. En az Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde İngilizce bilgi sahibi olmak ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmek.
 13. Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek.