Geri Dön

PROGRAM HAKKINDA

Küreselleşmenin hakim olduğu günümüz konjonktüründe önemi giderek artan ve gelişmekte olan uluslararası lojistik ve taşımacılık, temel olarak madde ve malzeme akışı ve depolanması konularını kapsayan bir alandır. Bununla birlikte, üretimdeki stokları, tamamlanan ürünleri ve bunlarla alakalı hizmet ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üretim noktasından tüketim noktasına kadar planlayan, uygulayan ve bütün bu süreci kontrol eden çok daha geniş bir çerçeveye yayılmaktadır. Bu nedenle, lojistik ve taşımacılık, işletmelerin diğer bütün bölümleri için de kritik öneme sahip birimlerdir ve bu durum, lojistik ve taşımacılık sektöründe görev yapacak personele duyulan gereksinimin de her geçen gün artmakta olduğunun göstergesidir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, tedarik zinciri yönetimi konusunda uzman, malzeme ve servis hizmetlerinin ve bilgi akışının verimli ve etkin bir şekilde işlemesi, planlanması, uygulanması ve denetimi konularına hakim, geknolojik gelişmelere ve güncel lojistik ve taşımacılık konularına duyarlı, lojistik ve taşımacılık alanlarının gerektirdiği sektörel bilgiler ile donanmış olduğu kadar, temel ekonomi ve işletme bilgilerine de vakıf olacaklardır.

 

VİZYON

Dinamik, yenilikçi bir açısıyla gerek yaptığı sektöre yön verecek akademik çalışmaları ile gerekse de küresel iş ortamının ihtiyacı olan yetenek, bilgi ve karaktere sahip mezunlar yetiştirerek, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip lider bir eğitim kurumu olmaktır.

 

MİSYON

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanında araştırma, proje ve yayınlar ile akademik çalışmaları genişletmek, yaratmak ve lisans/ lisansüstü eğitim seviyesinde, iş dünyası ile işbirliği içinde teorik ve uygulamaya yönelik donanıma sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında üniversitemizin TM1 puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. Tüm fakültelerin kayıt koşulları ÖSYM Kılavuzunda yayınlanır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimumu krediyi sağlayan, öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler. 

 

PROGRAM TANIMI

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, tedarik zinciri yönetimi konusunda uzman, malzeme ve servis hizmetlerinin ve bilgi akışının verimli ve etkin bir şekilde işlemesi, planlanması, uygulanması ve denetimi konularına hakim, geknolojik gelişmelere ve güncel lojistik ve taşımacılık konularına duyarlı, lojistik ve taşımacılık alanlarının gerektirdiği sektörel bilgiler ile donanmış olduğu kadar, temel ekonomi ve işletme bilgilerine de vakıf olacaklardır. Bu maksatla, programımız toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmek için toplam 132 kredilik (240 AKTS kredisi) 45 dersin başarılması gerekmektedir. Son yılda öğrenciler iki döneme yayılan bitirme projesini tamamlamakla yükümlüdürler.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

  1. Lojistik ve taşımacılık alanındaki ilgili konularda ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
  2. Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve lojistik çevrelerinde bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
  3. Ulaştırma/ lojistik alanı kapsamında kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer
  4. Lojistik ve taşımacılık alanındaki paydaşlar ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
  5. Genel, lojistik ve taşımacılık alanındaki bilgi iletişim sistemleri hakkında, ileri düzeyde yetkinliğe sahiptir.
  6. Lojistik ve taşımacık alanındaki prensip, politika ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibidir.
  7. Mesleki ve etik sorumluluk ile şirket yönetimi, hukuksal çerçevesi, işyeri uygulamaları ve çevresel etkileri konularında bilgi sahiptir.
  8. Bilgiye erişir ve bu amaçla yazılı, görsel ve dijital kaynak araştırması yapar. Bununla birlikte ilgili bilgi kaynaklarını kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. 
  9. Lojistik ve taşımacılık alanındaki işletmelerde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleriyle birlikte kullanır.
  10. Lojistik ve taşımacılık alanında proje geliştirir gerek yürütücü gerekse de katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun bireysel veya grup elemanı olarak sorumluluk alır ve çalışır.