Geri Dön

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME PROGRAMI

NEDEN PRU DMYO “DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME PROGRAMI”NI TERCİH ETMELİSİNİZ?

Bu programdan mezun olanlar, deniz stajlarını da tamamlayarak 3000 GRT büyüklüğe kadarki gemilerde vardiya zabiti yeterliği kazanırlar. Ancak, “Deniz Ulaştırma İşletme programı” eğitimini PRU DMYO gören zabit adayları çok özel ayrıcalıklara sahip olacaklardır. Tüm eğitimler, uzakyol ehliyetine sahip çok deneyimli “Denizci Eğitimci” öğretim elemanları tarafından, Dünya çapında modern laboratuvar ve simülatörler desteğinde yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciler açık deniz stajının bir kısmını, özel olarak birebir tasarlanmış “eğitim köprüstü” de bulunan “PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ GEMİSİ’nde yapma imkanına sahiptirler. Bu programdan mezun olduktan sonra deniz ulaştırma işletme mühendisliği “lisans” programına dikey geçiş yapmak da mümkündür. Bu öğrenciler, PRÜ DMYO daki eğitimlerinin kalitesi nedeniyle fakülte eğitimini de başarı ile sürdürmekte ve uzakyol vardiya zabitliğine/kaptanlığına kadar yükselme olanağı kazanmaktadır. Bu programda öğrenim görecek öğrenciler, Türkiye’de bir ilk olarak; öğrenim ücretinin büyük bir kısmını mezun olduktan sonra “İş Garantili” olarak ödemek suretiyle, çok az bir ücret ödeyerek öğrenimlerini gerçekleştirebilirler.

Öğrencilerimiz gerekli eğitim başarısını gösterdikleri taktirde Denizcilik Fakültemizin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programına dikey geçişle lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Ayrıca, bu program mezunları; Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Güverte, İşletme , Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilirler.

DMYO müfredatı STCW 2010’a tam uyumludur.

İŞ OLANAKLARI

Mezunlar, 3000 GRT büyüklüğe kadarki gemiler için en çok tercih edilen zabit ve kaptanlar olmaktadırlar. Ayrıca, meslekte edineceği tecrübe ve ileride alacağı ilave eğitimler ile ya da lisans programına dikey geçiş yaparak uzak yol vardiya zabitliğine/kaptanlığına kadar yükselenler için daha kazançlı iş olanakları da mevcuttur.

Esas olarak ticaret gemilerinde çalışacak zabit ve kaptan yetiştirmeyi amaçlayan Deniz Ulaştırma İşletme Programından mezun olanlar, denizcilik sektörünün, karada konuşlu faaliyetleri arasında olan liman yönetimi işleri, gemi işletmeciliği, deniz sigortacılığı ve deniz acenteliği gibi birçok alanda da rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

PROGRAM HAKKINDA

Deniz Ulaştırma ve İşletme programının ana amacı mezunlarını ticari denizcilik güverte zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, uygun gemilerde vardiya zabiti olarak hazırlık dönemini takiben, dünyanın her yerinde seyreden gemi kaptanları olarak hizmet edeceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, gemi kumanyası temini, deniz sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki pozisyonlarda da çalışabileceklerdir.

Akademik eğitim dört sömestri’den oluşmaktadır. Mezuniyet hakkını alabilmek için öğrencilerin zorunlu mezuniyet stajları bulunmaktadır. Vardiya zabitliği yeterliliği almak için ise öğrenciler ikinci yılın sonunda 12 aylık deniz stajı yapmak zorundadırlar. Öğrenciler öncelikle temel düzeyde matematik, fizik, denizcilik kimyası ve bilgi ve iletişim teknolojisi derslerini takiben, seyir, gemicilik, vardiya standartları, denizcilik ingilizcesi, deniz hukuku, uluslararası denizcilik sözleşmeleri, yük operasyonları, denizde güvenlik gemi ve gemi yönetimi alanlarında uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında, öğrencilere “Deniz Ulaştırma ve İşletme Ön Lisans Diploması” verilir. Program müfredatı STCW 2010’a tam uyumludur.

MİSYON

“ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf, Adet, Ananeleri çerçevesinde; Dünya Kalitesi ve Standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, Çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, Sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca;

Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program örnek alınan bir üniversite olunmasını hedeflemektedir.

VİZYON

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında sinerji yaratmaktır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, ön lisans seviyesinde (Seviye 5) öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği krediyi sağlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne not belgesi (Transkript), ders içerikleri ve dilekçe ile müracaat ederek ilgili derslerden muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen derslere “Denizcilik Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu” tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilir. Öğrenciler, muaf oldukları derslerin toplam kredi yükünü geçmeyecek şekilde, ders alma kurallarına uygun olarak bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde yeterli puanı almak kaydıyla veya meslek liselerinden mezun olanlar için belirtilen özel yerleştirme uygulamasından yararlanmak; gemiadamı olabilmek için yeterli sağlık şartlarını karşılamak; DMYO tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak kaydıyla  üniversitemizde ön lisans öğrenimi görmeye hak kazanırlar.

PROGRAM TANIMI

Deniz Ulaştırma ve İşletme ön lisans programının (müfredat) ana amacı (mezunlarını) stajyerlerini ticari denizcilik güverte zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, uygun gemilerde vardiya zabiti olarak hazırlık dönemini takiben, dünyanın her yerinde seyreden gemilerde kaptan olarak hizmet edeceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, gemi kumanyası temini, deniz sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki pozisyonlarda da çalışabileceklerdir. Program “STCW 2010 sözleşmesi” ve “Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Mezunlar, uygun gemilerde vardiya zabiti olarak hazırlık dönemini takiben, gemilerde birinci zabit ve kaptan olarak hizmet edebileceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, gemi kumanyası temini, denizcilik sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki pozisyonlarda da çalışabileceklerdir.

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapabilirler.

PROGRAM YAPISI

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Ön Lisans Programı yerel 98,5 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.