Geri Dön

Nesne Yönelimli Programlama

 

Syllabus

 

 

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı : Nesne Yönelimli Programlama

 

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

YBS 316

     3/ 5(güz)

3

5

3

0

0

Bölüm

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Öğr. Gör Erhan Yıldırım

İletişim Bilgileri

e-mail: eyildirim@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Cuma 11:00- 13:00

Ders Notları için web adresi

http://pruonline.pirireis.edu.tr/

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin İçeriği

Nesne-tabanlı programlama dilinin kavramları ve özellikleri anlatılmaktadır, Java programlama dili kullanılır, sınıf ve nesneler, değişken ve metotlar, kontrol deyimleri, array, arraylist özellikleri dersin içeriğini kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Günümüz problemlerini nesneye dayalı yöntemler ile tasarlamak ve çözmek. Nesne-tabanlı programlama yöntemi ile uygulama geliştirmek. Java Programlama dili ile program yazabilmek.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Nesne-Tabanlı Programlama YBS316 başarıyla geçen öğrenciler

  1. Nesne tabanlı programlama kavramını bilir
  2. Nesnelere dayalı uygulama geliştirir.
  3. Karşılaşılan probleme çözüm üretir ve uygular
  4. Problemi analiz eder ve uygun yöntem ve teknik için karar verir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik ve uygulamalı dersler. Öğrencilerden uygulamaları yapmaları ve proje hazırlamaları beklenmektedir.

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

Java, Pearson Education, 2017

Object-Oriented Design & Patterns, Cay S. Horstmann, 2nd edition

 

 

Diğer Kaynaklar

Derste kullanılan diğer materyaller, notlar, dosyalar ve örnekler.

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, dersin gelişimini takip etmelerini ve sınavlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çözümleri istenen problemlerden oluşan online çalışma soruları ve dersin kitabından okuma bölümleri verilecektir.

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

laboratuvarda bilgisayar kullanılacaktır

Diğer Aktiviteler

 

 

Diğer koşullar:

Intihal  ve  kopya  durumlarında, üniversite mevzuatı uygulanır.

Ödevler teslim tarihinde, ilan edilen formata uygun şekilde  iletilmelidir. Teslim tarihinden sonra getirilen ödevler, %10 puan düşümü ile kabul edilir.

Sınava girmeyen öğrenci doktor raporu getirmeli veya önceden mazeretini eposta ile bildirmelidir. Rapor durumu haricinde telafi sınavı yapmak, öğretim üyesinin insiyatifindedir.

 

Ders Geçme Koşulları: Öğrenciler derse mevzuata uygun şekilde devam etmelidir, mazereti var ise uygun zamanda bildirmelidir. 1 adet yazılı yıl içi sınavı yapılır. 1 adet proje ödevi verilir ve bunların sunumunu yapmaları beklenir. Kısa ödevler küçük araştırma ödevi olabilir. Bunların hepsi, yıl içi çalışma notuna esastır. Yüzdelik dağılımları aşağıdadır. Yılsonu final sınavı da değerlendirilerek, nihai yılsonu puanı hesaplanır. Yıl içi sınavındaki sınıf ortalama performansına göre, final sınavını genişletilmiş bir proje ödevi olarak yaptırılabilir, bunun makale yazım formatına uygun teslimi ve sunumu gerekir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: İlgili sınav ve projelerin, değerlendirmeye esas yüzdelik dağılımları aşağıdadır:

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

1

10

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

40

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Faaliyet

Sayısı

Saat

Toplam

İşyükü

Ders süresi

13

2

26

Ara sınavlar

 

 

 

Quiz

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Proje

1

25

25

Laboratuar

13

2

26

Uygulama

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminar

 

 

 

Sunum/Seminer hazırlama

 

 

 

Alan çalışması

 

 

 

Final sınavı

1

3

3

Sınıf dışı ders çalışma, vize için (derse ve vizeye hazırlık)

1

30

30

Sınıf dışı ders çalışma, final için

1

15

15

Total Workload

 

 

125

Total Workload/25

 

 

125/25

Course ECTS Credits

 

 

5

 

 

Haftalık Ders Planı: Haftalık ders planı, derslerin işleniş hızına göre değişiklik gösterebilir. Konular yanında parantez içerisinde ilgili kitap bölümü (_ch) gösterilmiştir:

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Tanışma ve dersin tanıtımı

 

2

Kavram ve özellikler

I

3

Veri türleri

I,II,III

4

Sınıf ve Nesneler

I,II,III,IV

5

Sınıf ve Nesneler

I,II,III,IV

6

İf..else

I,II,III,IV

7

While loop

I,II,III,IV

8

For loop ve for each

I,II,III,IV

9

Switch case

I,II,III,IV

10

Metodlar

I,II,III,IV

11

Array ve Arraylist

I,II,III,IV

12

Proje Kontrolü

I,II,III,IV

13

Problem Çözümleri

I,II,III,IV

14

Proje Kontrolü ve Genel Tekrar

I,II,III,IV

 

 

 Dersin YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI Programlarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

İşletmenin farklı temel fonksiyonlarıyla ilgili kavram ve teorileri, ilgili süreç problemlerini analiz etmek ve çözmek için kullanmak.

X

 

 

b

İşletmenin yöneticileri olarak, uygun analitik ve nicel teknikleri kullanarak kararlar almak.

X

 

 

c

İşletme ile ilgili problemleri değerlendirmeye ve çözmeye yarayacak gerekli kaynakların nasıl elde edileceğine dair araştırma becerilerine sahip olmak.

 

X

 

d

Bilgi teknolojileri uygulamalarını uyarlarken, ilişkili olduğu çevresel, sosyal ve etik kurallar konusunda farkındalık göstermek

 

X

 

e

İşletme, yönetim ve bilişim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için, yabancı bir dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla sözlü ve yazılı iletişim kurmak.

 

 

X

f

İş çevresinde ve proje yönetiminde gerekli olan, takım çalışması ve liderlik becerilerini göstermek.

 

 

X

g

Bilgi teknolojileri uygulamalarında, -sosyal ve teknik alanları birleştirebilecek disiplinlerarası çalışmalar için- operasyonel verimliliği artıracak, yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek.

 

X

 

h

İş gereksinimlerine uygun yazılım, donanım, altyapı, veritabanı ve iletişim gereksinimlerini belirlemek, gereken birleşenleri tasarlamak, seçimini yapmak, sistemini yönetmek.

 

 

X

i

Bir bilişim sistemi projesi için proje planı oluşturmak, gerekli ihtiyaçları analiz edip, dökümante etmek, sisteme ait veri tabanın analiz, tasarım ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olup, teknik ve yönetsel katkı verip ve sorumluluk alabilmek, etkin yönetebilmek.

 

 

X

j

Programlama ve veritabanı mantığını bilmek ve güncel bir programlama dili kullanabilmek.

 

 

X

k

Kurumsal bilişim sistemlerinin yönetsel/fonksiyonel uygulamalarına hakim olmak. Kurumsal yazılım türleri, yazılım seçimi ve satın alma kararı ile ilgili bilgi sahibi olmak, yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Outcomes & Course Outcomes Connectivity Matrix

(Relationship between the Course and the YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Curriculum)

 

 

 

 

Nesne tabanlı programlama kavramını bilir

Nesnelere dayalı uygulama geliştirir.

Karşılaşılan probleme çözüm üretir ve uygular

Problemi analiz eder ve uygun yöntem ve teknik için karar verir

a

İşletmenin farklı temel fonksiyonlarıyla ilgili kavram ve teorileri, ilgili süreç problemlerini analiz etmek ve çözmek için kullanmak.

X

X

X

X

b

İşletmenin yöneticileri olarak, uygun analitik ve nicel teknikleri kullanarak kararlar almak.

X

X

X

X

c

İşletme ile ilgili problemleri değerlendirmeye ve çözmeye yarayacak gerekli kaynakların nasıl elde edileceğine dair araştırma becerilerine sahip olmak.

X

X

X

X

d

Bilgi teknolojileri uygulamalarını uyarlarken, ilişkili olduğu çevresel, sosyal ve etik kurallar konusunda farkındalık göstermek

X

X

X

X

e

İşletme, yönetim ve bilişim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için, yabancı bir dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla sözlü ve yazılı iletişim kurmak.

X

X

X

X

f

İş çevresinde ve proje yönetiminde gerekli olan, takım çalışması ve liderlik becerilerini göstermek.

X

X

X

X

g

Bilgi teknolojileri uygulamalarında, -sosyal ve teknik alanları birleştirebilecek disiplinlerarası çalışmalar için- operasyonel verimliliği artıracak, yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek.

X

X

X

X

h

İş gereksinimlerine uygun yazılım, donanım, altyapı, veritabanı ve iletişim gereksinimlerini belirlemek, gereken birleşenleri tasarlamak, seçimini yapmak, sistemini yönetmek.

X

X

X

X

i

Bir bilişim sistemi projesi için proje planı oluşturmak, gerekli ihtiyaçları analiz edip, dökümante etmek, sisteme ait veri tabanın analiz, tasarım ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olup, teknik ve yönetsel katkı verip ve sorumluluk alabilmek, etkin yönetebilmek.

X

X

X

X

j

Programlama ve veritabanı mantığını bilmek ve güncel bir programlama dili kullanabilmek.

X

X

X

X

k

Kurumsal bilişim sistemlerinin yönetsel/fonksiyonel uygulamalarına hakim olmak. Kurumsal yazılım türleri, yazılım seçimi ve satın alma kararı ile ilgili bilgi sahibi olmak, yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek.

X

X

X

X

 

Düzenleyen

ÖĞR. GÖR. ERHAN YILDIRIM

Tarih

15.01.2019

İmza