Geri Dön


Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 2 otomasyon uzmanı, 1 değişim programları memuru, 2 kayıt kabul memuru ile toplam 7 kişi görev almaktadır. Bu kişiler yetkin, donanımlı ve en az lisans mezunudur. Mevzuatlar çerçevesinde, güler yüzlü hizmet sunulur. Bu çerçevede öğrencilerin kayıt ve kabullerinin yapılması, ders ve sınav programlarının hazırlanması, duyurulması, Öğrenci kimliği düzenlenmesi, burs ve günlük öğrenci işlemleri, Akademik Takvim ’de belirlenen tarihlerde derse yazılma ve dersten çekilme işlemlerinin takibi, sınıf ve sınav listelerinin hazırlanması ve ilan edilmesi, not cetvelleri ile sınav evraklarının korunması ve ilan edilmesi, İETT tarafından verilen İndirimli kimlik kartlarının temin ve teslim edilmesi, Erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, Transkript, Diploma ve mezuniyet sonrası büro işlemlerinin yürütülmesi.

Üniversitenin bütün Fakülteleri ile programlarında görevleri ile ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan destek hizmeti verir. Fakülte ve Fakülte programlarından gelen kapsam dahili büro işlemleri, ve benzeri görevleri yapar.

Öğrencilerin kampüs içerisinde ve kampüs dışında huzurlu ve başarılı bir öğrencilik geçirmeleri için yardımcı olur, rehberlik hizmeti almalarını sağlar. Ailemize dahil olan öğrencilerimize özel yaşamlarında yol göstericiliği ile fahri ebeveyni olur. Öğrenci, öğrenci aileleri ve üniversitenin diğer birimleri arasında kendi alanında köprü görevi görür.

Ayrıntılı bilgi için;

https://www.pirireis.edu.tr/idari-birimler-ogrenci-isleri-mudurlugu