Geri Dön

PROGRAM HAKKINDA

Enstitümüz bünyesindeki Makine Mühendisliği lisansüstü programı, öğrencilerini Isı-Akışkan ve Katı Cisimler Mekaniği alanlarında modern ve ileri mühendislik yöntemlerini kullanabilen, teorik bilgilerini etkin uygulama yeteneğine sahip mühendisler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Programımızdan çıkacak genç mühendislerimizin, uluslararası ortamda rekabet edebilecek seviyede, Türkiye’de ve dünyanın diğer bölgelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda uzman mühendis olabilmelerini hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin takım çalışması, iletişim ve sistem entegrasyonu konularında da etkin mühendisler olmalarını istemekteyiz.

Lisansüstü Makine Mühendisliği programı,  bu mühendislik alanında makine tasarımını doğa dostu bir çevre için enerji üretimini ve tüketimini yüksek verimle yapabilecek ve dayanıklı süreç ve araçlar geliştirmek ve modern kontrol sistemlerini tasarımlarında kullanabilecek mühendislere gerekli alt yapıyı vermek için açılmıştır.  Programın temel dersleri, hem teorik hem de uygulama alanında, bu bilgilerin mühendislikte etkin bir şekilde ve nasıl kullanılabileceğini belirtecek şekilde tasarlanmaktadır. Tezler ulusal ve uluslararası alanda ve bu kapsamda etkin tasarım, uygulama ve süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirmesi doğrultusunda verilecektir.  Bu amaçla, Türkiye’de her tür üretim, ayrıca özel olarak gemi inşa ve genel deniz araçları üretimi alanlarında sektörlerden gelecek öneriler ve ihtiyaçlar doğrultusunda da araştırma ve geliştirme yapmak üzere ortak işbirliği ile proje temelli tezler verilecektir.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 1. Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 1. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.
 1. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 1. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi.
 1. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 1. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.
 1. Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
 1. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim.
 1. Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları.
 1. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.
 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.
 1. Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji sistemleri ile ilgili temel bilgileri tüm mekanik sistemlere uygulayabilme becerisi

Piri Reis Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans programına belirli temel bilim ve mühendislik alanlarından öğrenci alınabilir. Bu alanlardan başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

Bilgisayar mühendisliği, Matematik, İstatistik, Matematik mühendisliği, Fizik, Fizik mühendisliği,

Malzeme mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Makine mühendisliği, Uçak mühendisliği, Mekatronik mühendisliği,

Gemi inşaatı ve Gemi makineleri mühendisliği, Gemi makineleri işletme mühendisliği, Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği, Deniz teknolojisi mühendisliği, Deniz Harp Okulu’nun ilgili bölümleri

 

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Serhan GÖKÇAY (sgokcay@pirireis.edu.tr)