Geri Dön

Kompozit Malzemelerin Mekaniği

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programı
201..- 201.. Bahar Yarıyılı Ders Katalog Formu
Dersin Adı : Leadership and Innovation Derece: YL/DR
Kodu
Yıl/Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Ders Uygulama Laboratuar
MECH507 1/Bahar 3 5 3 - -
Bölüm Makine Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu
İletişim Bilgileri 535 255 2019
Görüşme Saatleri Salı 15:00-17:00
Ders Notları için web adresi
www.pirireis.edu.tr
Dersin Türü Seçimli Dersin Dili İngilizce
Dersin Önkoşulları
Dersin mesleki bileşene katkısı,
%
Temel
Bilim
Temel Mühendislik Mühendislik Tasarım
İnsan ve Toplum
Bilim
40 30 30 _
Dersin İçeriği
Kompozit Malzemelere Giriş. Kompozitleri sınıflandırılması, yaygın fiber ve
matris türlerinin tanıtımı ve mekanik özellikleri ve kompozitlerin imalatını.
Kompozitlerin mekaniğini incelemek için kullanılan terminolojiyi tanıtmak.
Lamina Makro mekaniği ve Mikro mekanik Analizi. Laminelerin Makro
mekanik Analizi. Laminelerin tasarımı, analizi ve hasar analizi
Dersin Amacı
İleri kompozit malzemelere ve uygulamalarına hakkında bilgi vermek. Çok
katmanlı malzeme ve yapıların mekanik davranışlarını öngörmek için temel
ilişkiler geliştirmek. Matlab yazılımı kullanarak lamine kompozit malzemeleri
tasarlamak için malzeme, yapısal ve mukavemet optimizasyonu yapmaktır.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
1. Kompozit malzemeler ve geleneksel malzemelerle ilgili farklılıklarının
neler olduğunu tanımlar.
2. Farklı koordinat sistemleri arasında malzeme özelliklerini dönüştür.
3. Lamina ve laminelerin farklı gerilme, nem ve sıcaklık altındaki şekil
değiştirme ve gerilme davranışlarını belirler.
4. Mekanik ve termal yükler altında lamina ve laminelerdeki gerilme ve
hasarı tahmin eder.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Beyaz tahta, projektör, ve video gösterimi.
Varsa, Uygulamanın (staj)
yapıldığı yer
-
Eş dönemli koşul -
Ders Kitabı R.M. Jones, Mechanics of Composites Materials, 2 nd Ed., Taylor&Francis
Group, Philadelphia, 1999.
Diğer Kaynaklar
1.Autar K. Kaw, Mechanics of Composites Materials, 2 nd Ed., Taylor&Francis
Group, Boca Raton, 2016.
2. K. K. Chawla, Composites Materials: Science and Engineering, 2nd Ed.,
Springer, New York, 2001
Ödevler ve Projeler
1. Sınıfta öğrendiklerinizi uygulamak için her hafta için yaklaşık bir set ev
ödevi elle veya bilgisayarda çözüm için verilir.
2. Öğrencilerden Kompozit malzemelerin mekaniği ile yakından ilgili bir
projeyi tamamlamaları istenir.
Laboratuar Uygulamaları
_
Bilgisayar Kullanımı _
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları Adedi Değerlendirmedeki Katkısı,
%
Devam
Yıl İçi Sınavları 2 2X20
Kısa Sınavlar
Ödevler 5 10
Dönem Ödevi/Projesi 1 10
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı 1 40
TOPLAM 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
TOPLAM 100
Hafta
Konular
Dersin
Çıktıları
1 Kompozit Malzemelere Giriş. I
2 Kompozitlerin çeşitli formları, Elyaf ve matrisler I
3 Kompozitlerin imalatı I
4 Kompozit Malzemelerin Uygulanması I
5 Lamina Makromekanik Analizi II-III-IV
6 Lamina Makromekanik Analizi II-III-IV
7 Ara Sınav II-III-IV
8 Lamina'nın Mikromekanik Analizi II-III-IV
9 Lamina'nın Mikromekanik Analizi II-III-IV
10 Laminelerin Makromekanik Analizi II-III-IV
11 Laminelerin Makromekanik Analizi II-III-IV
12 Arasınav II-III-IV
13 Laminelerin Tasarımı, analizi ve hasar analizi III-IV
14 Laminelerin Tasarımı, analizi ve hasar analizi
Proje sunumu
IV
Dersin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
Katkı Seviyesi
1 2 3
a Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi x
b Deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz etme ve yorumlama becerisi x
c Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve
sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalarla beklenen ihtiyaçları karşılayacak bir istemi,
bileşeni veya süreci tasarlama becerisi
d Çok disiplinli takımlarda görev yapma becerisi
e Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi x
f Mesleki ve etik sorumlulukları anlama (kavrama)
g Etkin iletişim kurma becerisi
h Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin
kavranması için gerekli geniş kapsamlı eğitim
i Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve kullanma becerisi
j Güncel ve çağdaş konular hakkında bilgi sahipliği x
k Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik
araçlarını kullanma becerisi
x
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Program Çıktıları ve Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi
Ders
I II III IV
Çıktıları
Program
Çıktıları
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Düzenleyen
Prof. Dr. Arif N Güllüoğlu
Tarih
İmza