Geri Dön

PROGRAM HAKKINDA

Enstitümüzdeki “Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik” disiplinlerarası lisansüstü programlarında yetiştirilecek bilim insanları temel bilimlere olan katkılarının yanısıra deniz bilimleri ve teknoloji alanlarındaki bilimsel araştırmanın ve sanayi işbirliğini de kapsayan yenilikçi çalışmaların itici gücünü oluşturacaklardır.

“Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik” lisansüstü programlarını ilgilendiren konular sadece deniz bilimleri ve teknolojisiyle de sınırlı kalmayıp hesapsal malzeme biliminde yüksek katma değerli fonksiyonel malzemelerin tasarlanmasından, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye, uygulamalı matematikten iktisadi modellemeye kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır.
 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

  1. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını tekrarlar.
  2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
  3. Modelleme ve deneysel araştırmaları uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler.
  4. Teknoloji alanında çok disiplinli takımlarda liderlik yapar.
  5. Teknoloji alanında kullanılan yöntem ve yazılımlar ile iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
  6. Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
  7. İleri seviye hesaplamalı problemleri çözmek veya yaklaşık çözümleri bulmak için bilgisayar bilimi ve hesaplama metotlarının görevini anlamak.
  8. İncelenen dinamik sistemi çözmek için algoritma ve hesaplamalı yaklaşım geliştirebilmek ve uygun programlama dilini kullanarak matematiksel analizleri tamamlayabilmek.

 

HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK PROGRAM YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özgür Aybar (Anabilim Dalı Başkanı ve Program Koordinatörü): oaybar@pirireis.edu.tr

Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza aşağıdaki programlarından mezun olan öğrenciler kabul edilmektedir:

Bilgisayar mühendisliği, Fizik, Fizik mühendisliği, Kimya, Kimya mühendisliği, Moleküler biyoloji ve genetik, Matematik, İstatistik, Matematik mühendisliği, Malzeme mühendisliği, Endüstri mühendisliği, İşletme mühendisliği, Elektrik elektronik mühendisliği, Makine mühendisliği, Çevre mühendisliği, Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, Gemi makineleri işletme mühendisliği, Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, Deniz ulaştırma işletme mühendisliği, Deniz teknolojisi mühendisliği, Balıkçılık teknolojisi mühendisliği, Meteoroloji mühendisliği, Mekatronik mühendisliği.