Geri Dön

Mühendislik Mekaniği

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Programı

2018- 2019 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

 

Dersin Adı: Mühendislik Mekaniği

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

IND 223

2/4

3

5

3

 

0

Bölüm

Endüstri Mühendisliği

Dersin Veren Öğretim Üyesi

Mustafa Oktay ALNIAK

İletişim Bilgileri

05337115312

Görüşme Saatleri

14-16.00

Ders Notları için web adresi

 

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

% 20

% 60

% 10

% 10

Dersin İçeriği

Temel Mühendislik dersidir. Konusu: Statik ve Dinamik

Dersin Amacı

Statik ve Dinamikle ilgili orta seviye mühendislik bilgileri öğrenciye öğretmektir.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

  1. Statik problemleri çözülebilmeli.
  2. Dinamik Problemleri çözülebilmeli
  3. Mühendislik etiği, mühendislik mantığı ve iş yerinde emniyetli çalışma prensipleri kazanılmalıdır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik dersler sınıfta işlenecektir. Konularla ilgili örnek problemler çözülecektir.

Varsa, Uygulama yeri

Yapıların dengesi, çatı sistemleri, çalışan sistemlerle ilgili doğrusal hareket, değişen ivme, hız, dairesel hareket örnekleri görülebilir.

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

Engineering Mechanics, Statics& Dynamics. R.C. Hibber, Prentice Hall

Diğer Kaynaklar

Course notes, lecturer PDF preperations.

Ödevler ve Projeler

Problems will be solved after course. Every week basic problems will be given to students as homework.

Laboratuar Uygulamaları

Laboratuvarlar görülecektir.

Bilgisayar Kullanımı

Sınavlarda hesap makinesi ve ödevlerde bilgisayar kullanımı Gereklidir

                   

 

 

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

14

10

Yıl İçi Sınavları

1

20

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

1

10

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

       3

42

Arasınav

1

10

10

Kısa Sınav

2

8

16

Ödev

4

4

16

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

10

10

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

3

8

24

Toplam  İş yükü

 

 

118

Toplam  İş yükü /25

 

 

118/25

Ders AKTS Yükü

 

 

4.72

 

Ders planı

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Mekanik

I

2

Vektörler

I

3

Tanenin dengesi

I,II

4

Kuvvet sistemleri bileşkeleri

I,II

5

Rijit yapıların dengesi

I,II

6

Yapısal analizler

I,II

7

İç kuvvetler

I,II

8

Vize sınavı

I,II,III

9

Sürtünme

I,II

10

Atalet momentleri

I,II

11

Virtual (İzafi) iş

I,II

12

Noktanın hareketi, kuvvet ve ivme

II

13

İş ve enerji, impuls ve momentum

II

14

Titreşimler, Matematik kurallarını gözden geçirme. Statik ve dinamiğin temel formülleri

I,II,III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Endüstri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 X

l

İş dünyasında yönetimsel beceri ve bilgisini uygulama

 

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

 

 

 

 

Program Çıktıları

 

 

 

 

a

X

X

X

 

 

b

X

X

X

 

 

c

   

X

 

 

d

 

X

X

 

 

e

X

X

X

 

 

f

   

X

 

 

g

   

X

 

 

h

   

X

 

 

i

X

X

X

 

 

j

X

X

 

 

 

k

X

X

X

 

 

l

   

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Mustafa Oktay ALNIAK

Tarih

30.07.2018

İmza