Geri Dön

Mühendislik Etiği

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Programı

2018- 2019 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı: Mühendislik Etiği

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

HUM 005

 

2,5

3

2

1

-

Bölüm

Endüstri Mühendisliği

Dersin Veren Öğretim Üyesi

Mustafa Oktay ALNIAK

İletişim Bilgileri

0216 5810050 Gps: 05337115312

Görüşme Saatleri

Programa göre açıklanacak

Ders Notları için web adresi

 

Dersin Türü

 Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

% 10

% 20

%10

% 60

Dersin İçeriği

Mühendisler için mesleki etik kuralları öğretmek.

Dersin Amacı

Mühendislerin meslek etiği kazanmasını ve uygulamasını sağlamak. Topluma fayda sağlayacak mesleki davranışları öğretmek ve benimsetmek

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

  1. Sorumluluk taşımak, dürüst, güvenilir bir mühendis olmak
  2.  İnsan ve mühendis olarak işte dikkatli ve dakik olmak.
  3. Ahlaka uygun hareket eden bir mühendis olarak kurallara ve kanunlara uymak.
  4. İş hayatında yardımsever, hayata ilgili, işinde deneyimli olmayı bir karakter olarak sosyalleşmeyi geliştirmek.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Hayattan, olaylardan örnekler verilecektir.

Varsa, Uygulama yeri

Deneyimli örnek işletmecilerin konferans vermesi ve ahlaka uygun örnek olayları anlatması sağlanacaktır.

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

Roland Schinzinger & Mike W.Martin

Diğer Kaynaklar

Prof. Dr. M. Fraser Makaleleri

Ödevler ve Projeler

Öğrenci tarafından bir ödev, bir sunum hazırlanacaktır.

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

Gereklidir

                   

 

 

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

14

10

Yıl İçi Sınavları

1

25

Kısa Sınavlar

1

10

Ödevler

2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

1

5

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

% 60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

% 40

TOPLAM

 

 

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

       2

28

Arasınav

1

8

8

Kısa Sınav

1

4

4

Ödev

2

4

8

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

8

8

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

3

4

12

Toplam  İş yükü

 

 

68

Toplam  İş yükü /25

 

 

68/25 = 2.72

Ders AKTS Yükü

 

 

3

 

Ders planı

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Mühendislik ne demektir? Mühendislik ve ahlak birliği ne demektir? . Meslekler ve Etik kodları

I-II-III

2

Mühendislik ne demektir? Mühendislik ve ahlak birliği ne demektir? Meslekler ve Etik kodları nelerdir? İşbirliği ve sorumluluk ne demektir?

III-IV

3

Ahlak gerekliliği ve ahlak teorileri. Dürüstlük, Faydacılık, Ahlaki haklar. Görev hakları. Kurallar. Fazilet.Yararcılık

III-IV

4

Adetler, Din, Kişisel Görüşler, Mesleki teşvikler. Kurallar. Fazilet.Yararcılık

III-IV

5

Mühendislik ve sosyal deneyim. Adetler. Din, Bencillik. Sosyal deneyim olarak mühendislik.

III-IV

6

Sorumlu deneyimciler olarak Mühendislerin Görevleri

III-IV

7

Mühendislik deneyimleri, Sorumluluklar, Emniyet sözleşmeleri

III-IV

8

Vize sınavı

 

9

Talimatlar ve Güvenlik. Emniyet ve risk. Risk değerlendirmesi ve riski azaltmak. Bazı örnek olaylar. Chernobil, Soma kömür kazaları.

III-IV

10

İşyeri sorumlulukları ve İşyeri hakları

III-IV

11

Sorumluluk, Gizlilik ve Menfaat çatışmaları

III-IV

12

Mühendislerin hakları. İspiyonculuk ve sadakat

III-IV

13

İspiyonculuk ve sadakat örnekleri. Küresel konular. Çok uluslu işbirliği

III-IV

14

Çevre ahlakı. Silahların gelişimi. Vak’a Örnekleri: I-II. Dünya Harpleri Çanakkale Harbi. Kurtuluş harbi. Üniversite sınavlarında etik kurallar hakkında değerlendirmeler

I-II-III-IV

 

 

 

Dersin Endüstri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

x

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

x

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

x

x

x

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

x

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

x

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

x

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

x

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

x

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

x

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 x

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 x

l

İş dünyasında yönetimsel beceri ve bilgisini uygulama

 

 

 

 x

     

  1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders

I

II

III

IV

 

Çıktıları

 

Program

Çıktıları

 
 

a

X

X

     

b

X

X

     

c

X

X

X

   

d

 

X

X

X

 

e

 

X

X

X

 

f

X

X

     

g

   

X

X

 

h

   

X

X

 

i

   

X

X

 

j

   

X

X

 

k

   

X

X

 

l

   

X

X

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

 

Tarih

 

İmza

 

Prof. Dr. Mustafa Oktay ALNIAK

 

30.07.2018