Geri Dön

Doğrusal Programlama

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Programı

2017- 2018 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı: Doğrusal Programlama

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

ULT 224

2/ 3

3,5

7

3

1

0

Bölüm

Endüstri Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre Çakmak

İletişim Bilgileri

e-mail: ecakmak@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı 13:30-16:50

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

80

 

 

Dersin İçeriği

Giriş / Yöneylem Araştırmasında Matematiksel Yöntemler / Matematiksel Problemleri Formülasyonu / Grafik Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme / Simpleks Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme / Dualite ve Duyarlılık Analizi / Excel Çözücü ile Problemleri Çözme

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sayısal yöntemlerin temel kavramları ve matematiksel model anlamak, matematiksel modeli formüle etmek, gerçek hayattaki problemlere doğrusal programlama yöntemlerini uygulamak ve doğrusal programlama problemlerine simpleks yöntemi uygulamak. Bu dersin sonunda, lojistikteki sayısal yöntemlerin rolünü ve önemini anlayacaklar.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Doğrusal Programlama dersinden başarıyla geçen öğrenciler

  1. Temel sayısal yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
  2. Matematiksel model geliştirebilir.
  3. Doğrusal modelleri grafik yöntemle ve simpleks yöntemle çözebilir.
  4. Modeldeki parametre değişikliklerinin modele olan etkilerini analiz edebilir.
  5.  Bazı matematiksel modelleri bilgisayar kullanarak çözebilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik ve uygulamalı dersler

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Taha, H. A. (2007). Operations research: an introduction (ed. 9). Pearson/Prentice Hall.

Diğer Kaynaklar

Ders Notları

Ödevler ve Projeler

Bazı örnek problemlerin bilgisayar üzerinde hazırlanması, modellenmesi, çözülmesi ve raporlanması

Laboratuar Uygulamaları

MS Excel üzerinde örnek problemleri hazırlaması, modellenmesi ve raporlanması

Bilgisayar Kullanımı

MS Excel kullanımı

Diğer Aktiviteler

 

                   

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Aktiviteler

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

2

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

2

20

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adedi

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

12

4

48

Yıl İçi Sınavları

2

24

48

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

2

15

30

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

45

45

Toplam İş yükü

 

 

171

Toplam İş yükü/25

 

 

171/25

Ders AKTS Kredisi

 

 

7

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş

I

2

Yöneylem Araştırmasının Matematiksel Yöntemleri

I, II

3

Matematisel Modeli Formüle Etme

I, II

4

Grafik Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme

III

5

Simpleks Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme I

III

6

Simpleks Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme II

III

7

Arasınav I

 

8

Dualite I

III, IV

9

Dualite II

III, IV

10

Duyarlılık Analizi

III, IV

11

Arasınav II

 

12

Excel Çözücüsüne Giriş

IV, V

13

Excel Çözücüsüyle Matematiksel Problemleri Çözme I

IV, V

14

Excel Çözücüsüyle Matematiksel Problemleri Çözme II

IV, V

 

 

 

 

 

 

 

 Dersin Endüstri Mühendisliği Programlarıyla İlişkisi ve Katkı Seviyesi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

İş dünyasında yönetimsel beceri ve bilgisini uygulama

 

 

X

 

 

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları İlişki Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

Program

Çıktıları

a

X

X

X

X

X

b

X

X

X

 

X

c

 

 

 

X

X

d

 

 

 

 

 

e

X

X

X

 

 

f

X

X

X

 

 

g

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

X

i

 

X

X

 

 

j

 

 

 

 

 

k

X

X

X

 

 

l

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Dr. Öğr. Üyesi Emre Çakmak

 

Tarih

30.07.2018

İmza