Geri Dön

Yönetim Bilgi Sistemleri

 

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Programı

2017- 2018 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı : Yönetim Bilgi Sistemleri

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

IND 331

3/1

2,5

5

2

1

0

Bölüm

Endüstri Mühendisliği

Dersin Veren Öğretim Üyesi

Erkan KIYAK

İletişim Bilgileri

0216. 5810050-1796

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

 

Dersin Türü

 Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

%10

%70

%10

%10

Dersin İçeriği

Yönetim Bilgi Sistemleri, işletmeleri etkin olarak yönetmek için ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayan bir sistem veya süreçtir.

Dersin Amacı

İşletmelerdeki bilgi sistemlerinin rollerinin ve uygulama alanlarının çalışılması

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

I. Organizasyon, yönetim ve bağlı işletmelerin anlaşılması,

II. Bilgi sistem altyapısının öğrenilmesi,

III. Dijital Çağ için anahtar sistem uygulamalarının analiz edilmesi,

IV. Bilgi sistemlerinin kurulumu ve yönetimi.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Sınıfta teorik çalışmalar yürütülecektir.

Varsa, Uygulama yeri

 

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

Management Information Systems: Managing the Digital Firm 15th Ed.,Kenneth Laudon, Jane Laudon, Pearson

Diğer Kaynaklar

Ders notları

Ödevler ve Projeler

Gerçek bir dünya bilgi sisteminin analiz ve dizaynı proje olarak verilecektir. Ayrıca, bilgi sistemlerinde güncel durumları takip etmek için çeşitli ödevler verilebilir.

Laboratuar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

Çalışmak için bilgisayar kullanımına ihtiyaç vardır.

                   

 

 

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

14

14

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

8

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

1

8

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

70

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Arasınav

1

20

20

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Proje

1

18

18

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

18

18

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

20

20

Toplam  İş yükü

 

 

118

Toplam  İş yükü /25

 

 

4,72

Ders AKTS Yükü

 

 

5

 

Ders planı

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Bilgi sistemlerine giriş

I

2

Organizasyonel strateji ve bilgi sistemleri

I

3

Etik ve kişisellik

I

4

Bilgi güvenliği

I

5

Veri ve bilgi yönetimi

II

6

Ağlar

II

7

Eletronik iş ve elektronik ticaret

II

8

Kablosuz, mobil hesaplama ve mobil ticaret

II

9

Sosyal hesaplama

III

10

Organizasyonlarda bilgi sistemleri

III

11

Müşteri ilişkileri ve tedarik zinciri yönetimi

III

12

İş zekası

III

13

Bilgi sistemleri ve uygulamalrını edinme

IV

14

Bulut bilişim

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Endüstri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 x

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 x

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 x

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 x

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 x

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 x

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 x

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 x

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 x

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 x

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 x

l

İş dünyasında yönetimsel beceri ve bilgisini uygulama

 

 

 

 x

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

Program

Çıktıları

 

a

X

X

X

X

b

 

 

 

X

c

 

 

X

X

d

 

 

X

X

e

 

 

X

X

f

 

X

 

 

g

X

 

 

X

h

 

 

X

X

i

X

X

X

X

j

X

X

X

X

k

 

 

X

X

l

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Erkan KIYAK

Tarih

25.07.2018

İmza