Geri Dön

İmal Usulleri

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

2018- 2019 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

 

Dersin Adı : İmal Usulleri

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

ENG 213

2/3

2.5

4

2

 

1

Bölüm

Endüstri Mühendisliği

Dersin Veren Öğretim Üyesi

.Dr. Atilla Savaş

İletişim Bilgileri

asavas@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

pruonline

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 ENG 123 (Atölye)

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

20

70

 

Dersin İçeriği

Bu ders süresince talaşlı imalat, plastik şekil verme,kaynak ve döküm gibi yöntemleri içerecek şekilde imalat yöntemleri işlenecektir. Metallerin yapısı ve malzemelerin mekanik özellikleri incelenecektir.

Dersin Amacı

Öğrenciler imalat süreçlerinin temel prensiplerini öğrenecektir. Öğrenciler imalatın inceliklerini derinlemesine öğrenecekler ve  aynı zamanda imalat yöntemleriyle malzemelerin özellikleri arasındaki güçlü ilişkiyi fark edeceklerdir.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

 1. İmalat süreçlerinin ilkelerinin anlaşılması
 2. İmalat için malzeme seçimi yeteneğinin anlaşılması ve bunun gösterilmesi
 3. İmalatın temel terminolojisinin öğrenilmesi ve uygulanması
 4. Metal kesme, şekil verme, kaynak ve döküm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 

Varsa, Uygulama yeri

 

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

 • Mikell. P. Groover., Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes and Systems, Wiley.
 • J.T. Black, Ronald A. Kohser DeGarmo's Materials and Processes in Manufacturing, Wiley
 • S. Kalpakjian, S.R. Schmid, Manufacturing Processes for Engineering Materials, Prentice Hall
 • W.D.Callister, D.G. Retthwisch, Materials Science and Engineering, Wiley
 • H.B.Cary, Scott Helzer, Modern Welding Technology, Prentice Hall
 • W. Steeds, Engineering Materials Machine Tools and Processes.
 • Materials and Processes for NDT Technology, ASNT.

 

Ödevler ve Projeler

10 adet ödev verilecektir

Laboratuar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

 

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

10

20

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

%100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

%50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

%50

TOPLAM

 

%100

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Arasınav

1

6

6

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

10

4

40

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam  İş yükü

 

 

96

Toplam  İş yükü /25

 

 

96/25

Ders AKTS Yükü

 

 

4

 

Ders planı

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

-İmal Ususllerine Giriş

- Malzemelerin Doğası

I-II

2

-Malzemelerin Fiziksel Özellikleri

- Malzemelerin Mekanik Özellikleri

I-II

3

-Boyutlar

-Metaller

I-II

4

-Seramikler

-Polimerler

I-II

5

-Kompozitler

-Metal Döküm

I-II-III-IV

6

-Metal Döküm Süreçleri

III-IV

7

- Ara Sınav

 

8

-Toz Metalurjisi

-Metale Plastik Şekil Verme

 

9

-Balk Şekil Verme

-Levha Şekil verme

 

10

-Talaşlı İmalat Teorisi

-Talaşlı İmalat Süreçleri

 

11

-Kesme Takımı Teknolojisi

-Taşlama ve diğer Aşındırma Süreçleri

 

12

-Alışılmışın Dışındaki İşleme Süreçleri

-Metallerin Isıl İşlemi

 

13

-Kaynak

 

14

-Mekanik Bağlantılar

-Hızlı Prototipleme

 

 

Dersin Endüstri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

x

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

x

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 x

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 x

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

x

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

x

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 x

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 x

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

x

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

 x

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 x

l

İş dünyasında yönetimsel beceri ve bilgisini uygulama

 

 

x

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

Ders

I

II

III

IV

 

Çıktıları

 

Program Çıktıları

 
 

a

   

X

X

 

b

 

X

     

c

   

X

X

 

d

     

X

 

e

 

X

X

   

f

   

X

   

g

   

X

   

h

     

X

 

i

X

X

X

X

 

j

     

X

 

k

   

X

X

 

l

   

X

X

 
 

 

 

 

 

Düzenleyen

 

Dr.Atilla Savaş

Tarih

 

21 Temmuz 2018

İmza