Geri Dön

Fizik-II

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı :Fizik

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

FIZ 122 MF

     1/ 2(bahar)

3

4

3

0

0

Bölüm

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Gülşen Akın Evingür

İletişim Bilgileri

e-mail: gulsen.evingur@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Çarşamba 13:30- 15:30

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

80

10

10

-

Dersin İçeriği

Giriş. Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar.

Dersin Amacı

1.Öğrencilere, elektrik ve manyetik alan ve bu fiziksel büyüklüklerle ile ilgili temel prensipleri ve deneysel uygulamaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

2.  Öğrencilere, kendi programlarında karşılaşacakları temel mühendislik problemlerine hazırlamak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Fizik 122 MF başarıyla geçen öğrenciler

I.Mühendislikte Fiziğin temel kavramlarını ve uygulamalarını tanımlayabileceklerdir

II.Fiziksel büyüklükler ile farklı birim sistemlerinde çalışabileceklerdir.

III.Fiziksel büyüklüklerin cisim üzerindeki etkilerini nicel ve nitel olarak tanımlayabileceklerdir.

IV.Farklı fiziksel büyüklükleri birbirlerinden türetebileceklerdir.

V.Fiziksel büyüklükleri etkileyen faktörlerin irdelenmesini öğreneceklerdir.

VI.Fiziksel kavramları deniz teknolojisinin ihtiyaçlarına entegre edebileceklerdir.

VII.Bu ihtiyaçlar için çözümler üretebileceklerdir.

  1. Laboratuarda temel ölçümleri yapmak için ekipmanları doğru ve emniyetli kullanabileceklerdir.

IX.Temel deneyleri teoriyle yorumlayabileceklerdir.

X.Temel proje yönetemi becerileri geliştirebileceklerdir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve Deneysel teknikler

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Giancoli C. Douglas, Physics For Scientists & Engineers, Fourth Edition, Pearson Education, Inc. 2008

Diğer Kaynaklar

http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-02sc-physics-ii-electricity-and-magnetism-fall-2010/index.htm

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, dersin gelişimini takip etmelerini ve sınavlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çözümleri istenen problemlerden oluşan çalışma soruları ve dersin kitabından okuma bölümleri verilecektir. Ayrıca, Dönemin sonunda sunulmak üzere, “Mühendislikte Fizik” başlıklı farklı konularda projeler verilecektir.

Laboratuar Uygulamaları

Her hafta Fizik konularına paralel olarak deneyler yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

Her hafta laboratuarda deneylerle ilgili olarak bilgisayar kullanılacaktır

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

20

Kısa Sınavlar

10

20

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

20

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Elektrik Yükü, Statik Elektrik, Yalıtkanlar, İletkenler, Elektrik Alanı

I

2

Elektrik Akısı, Coulomb Yasası, Gauss Yasası, ve Gauss Yasasının Uygulamaları

I-III

3

Elektrik Potansiyel Enerjisi, Potansiyel Farkı, Herhangi bir yük dağılımından ileri gelen Elektrik Potansiyeli

I-III,VIII

4

Sığaçlar, Sığanın Belirlenmesi, Elektrik Enerjisi Depolanması, Dielektrikler

I-IV, VI-VII

5

Piller, Elektrik Akımı, Ohm Yasası, Güç, Akım Yoğunluğu

I-V, VI-VII

6

EMK, Seri ve Paralel Bağlı Dirençler, Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri

III-V, VII-IX

7

Manyetizma, Manyetik Alan, Bir manyetik Alan içinde hareket eden bir elektrik yükünün üzerindeki kuvvet

III-VI, VIII-X

8

Arasınav /Doğrusal Telin Manyetik Alanı, Ampère Yasası, Biot-Savart Yasası.

III-VII, VIII-X

9

İndüklenmiş EMK, Faraday’ ın İndüksiyon Yasası,  Hareketli bir İletkendeki İndüklenmiş EMF

III-VII, IX-X

10

İndüklem, Manyetik Alanda depolanan enerji

III-VII, IX-X

11

LR Devreleri ve LC Devreleri

III-VII, IX-X

12

Elektromanyetik Salınımlar

III-VII, IX-X

13

LRC Devreleri

III-VII, IX-X

14

Tekrar

III-VII, IX-X

 

 Dersin Mühendislik Fakültesi Programlarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 

l

Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme seçimleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili mühendislik bilgilerini deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi

 

 

 

 

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Yrd.Doç.Dr. Gülşen Akın Evingür

 

Tarih

14.08.2017

İmza