Geri Dön

Fizik-I

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Programı

2017- 2018 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

Dersin Adı : Fizik-I

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

FIZ 112

1/1

3

4

3

0

0

Bölüm

Endüstri Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

Dr. Aysevil SALMAN DURMUŞLAR

İletişim Bilgileri

e-mail: asdurmuslar@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Pazartesi 13:30- 15:30

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

80

10

10

-

Dersin İçeriği

Giriş. 1,2 ve 3 boyutta kinematik, Newton’s yasaları, Doğrusal ve dönme dinamiği, Denge, Akışkanlar.

Dersin Amacı

1.Öğrencilere, dinamik ve statik ve bu fiziksel büyüklüklerle ile ilgili temel prensipleri ve deneysel uygulamaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

2.  Öğrencilere, kendi programlarında karşılaşacakları temel mühendislik problemlerine hazırlamak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Fizik 112 başarıyla geçen öğrenciler

  1. Mühendislikte Fiziğin temel kavramlarını ve uygulamalarını tanımlayabileceklerdir
  2. Fiziksel büyüklükler ile farklı birim sistemlerinde çalışabileceklerdir.
  3. Fiziksel büyüklüklerin cisim üzerindeki etkilerini nicel ve nitel olarak tanımlayabileceklerdir.
  4. Farklı fiziksel büyüklükleri birbirlerinden türetebileceklerdir.
  5. Fiziksel büyüklükleri etkileyen faktörlerin irdelenmesini öğreneceklerdir.
  6. Fiziksel kavramları deniz teknolojisinin ihtiyaçlarına entegre edebileceklerdir.
  7. Bu ihtiyaçlar için çözümler üretebileceklerdir.
  8. Temel proje yönetemi becerileri geliştirebileceklerdir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve Deneysel teknikler

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Giancoli C. Douglas, Physics For Scientists & Engineers, Fourth Edition, Pearson Education, Inc. 2008

Diğer Kaynaklar

http://ocw.mit.edu/courses/physics/

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, dersin gelişimini takip etmelerini ve sınavlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çözümleri istenen problemlerden oluşan çalışma soruları ve dersin kitabından okuma bölümleri verilecektir. Ayrıca, Dönemin sonunda sunulmak üzere, “Mühendislikte Fizik” başlıklı farklı konularda projeler verilecektir.

Laboratuar Uygulamaları

Her hafta Fizik konularına paralel olarak deneyler yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

Her hafta laboratuarda deneylerle ilgili olarak bilgisayar kullanılacaktır

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

20

Kısa Sınavlar

10

20

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

20

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Arasınav

1

8

8

Kısa Sınav

10

1

10

Ödev

 

 

 

Proje

1

14

14

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

3

3

9

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

2

2

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam  İş yükü

 

 

93

Toplam  İş yükü /25

 

 

93/25

Ders AKTS Yükü

 

 

4

 

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Birimler, Boyut Analizi

I

2

Hız, İvme, Referans sistemleri

I-III

3

Vektörler, 2 ve 3 boyutta hareket

I-III,VIII

4

Eğik Atış

I-IV, VI-VII

5

Kütle, Ağırlık, Kuvvet, Sürtünme Kuvveti, Newton’s Yasaları, Newton’s Yasalarının uygulaması

I-V, VI-VII

6

İş ve Enerji, Enerji Korunumu

III-V, VII-IX

7

ARA SINAV

 

8

Momentum, Sistemlerin Hareketi

III-VII, VIII-X

9

Esnek ve Esnek olmayan çarpışma

III-VII, IX-X

10

Dönme Hareketi

III-VII, IX-X

11

Açısal Momentum

III-VII, IX-X

12

Katı cisimlerin Dengesi

III-VII, IX-X

13

Yoğunluk, Kaldırma Kuvveti

III-VII, IX-X

14

Archimedes’ Prensibi ve Tekrar

III-VII, IX-X

 

 

 

 

Dersin Endüstri Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

İş dünyasında yönetimsel beceri ve bilgisini uygulama

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Program

Çıktıları

 

a

X

X

X

X

 

 

 

 

b

X

 

 

 

 

X

 

X

c

X

 

 

X

 

X

X

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

X

X

X

X

X

X

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

X

h

 

 

 

 

 

 

 

 

i

X

 

 

 

 

 

 

 

j

X

 

 

X

X

 

 

 

k

 

 

 

 

 

X

X

X

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Dr. Aysevil SALMAN DURMUŞLAR

 

Tarih

24.07.2018

İmza