Geri Dön

Deniz Sigortaları

RÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ PROGRAMI

Ders Katalog Formu

Dersin Adı: DENIZ SIGORTALARI

Seviye: Lisans

 

Dersin Kodu

 

 

Yarıyıl

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

DIY 303

4 (BAHAR)

3

6

3

 

 

Bölüm

IIBF

Dersi veren Öğretim Üyesi

 Dr. TANSEL ERKMEN

İletişim Bilgileri

terkmen@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Mon. 1400-1600

İnternet Adresi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilimler

Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

20

 

70

 Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencilere, sigortacılık terminolojisini, sigortalanma tarihini, sigorta sebebini ve hasar sigortası poliçesinin başlangıcını öğrenme ve konuya karar verme kararını verirken ders kitaplarını daha iyi anlayabilmelerini sağlamaktadır. Yakın bir çalışma meselesi. Adayda geliştirmek için:

• Tekne risklerinin değerlendirilmesinin kabul edilmesi ve anlaşılması;

• Kargo risklerinin değerlendirilmesini kabul etmek ve anlamak;

• sorumluluk risklerinin değerlendirilmesini kabul etmek ve anlamak;

• enerji risklerinin değerlendirilmesini kabul etmek ve anlamak;

• Yukarıdaki tüm riskler için deniz sigorta ve reasürans piyasalarında sağlanan kapağın kabul edilmesi ve anlaşılması;

• Müfredatın farklı yönlerini sentezleyebilme ve bunları deniz aracıları, aracılık ve talep senaryolarına uygulayabilme;

Bilgi ve becerileri pratik durumlara uygulayabilme becerisi.

 

Dersin Amacı

 

Öğrencileri, Sigorta ve sigorta koşullarını, tanımlarını ve sigorta çeşitlerini tanıtmak.

2. Öğrencilere sigorta sebebini tanıtmak.

3. Öğrencilere Deniz Sigortası kavramını tanıtmak.

4. Gemi sahibinin P & I kulübü girişini ve çeşitli uluslararası deniz sorumluluk kurallarını ve sınırlamalarını keşfedin.

5. Farklı sigorta çeşitlerini, mevcut hükümleri anlar.

6. Sigortanın işlevlerini ve özelliklerini tanıtmak.

7. Sigortacılığın Yasal ve Temel İlkelerini tanıtmak

8. Katkı Doktrini'ni tanıtmak.9. To Introduce the Contract of marine insurance as a contract of indemnity

9. Çeşitli deniz sigorta poliçelerini tanımlayacak ve her poliçenin kurallarını uygulayabilecektir.

10. Açıklamaların ve sunumların önemli yönlerini ve mevcut çeşitli garantileri analiz edin

11. Çeşitli deniz sigortası çeşitleri, mevcut hükümler Kargo Sigortası, Koruma ve Tazminat (P & I), Çarpışma Hasarları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

IDersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:

I. Temel Sigorta terminolojisinin temellerini kavrayabilme.

II. Deniz Sigortası gerekliliklerini anlayın ve cevaplayın.

III. Deniz endüstrisi ile ilgili düzenlemeleri ve belgeleri kolayca takip edin.

IV. Temel Sigorta Primleri ve İddialarını hesaplayın

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders powerpoint sunumları üzerinden anlatılacaktır.

Uygulamanın Yapıldığı Yer

---

Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

- • Ders Notu

• Marine Cargo Insurance, John Dunt, 2008

• Marine Insurance, Prof. D. R. Thomas, 2007

• Cargo Insurance Manual, Roanoke Trade Services, 2009

• Marine Insurance Legislation, Robert Merkin, 2010

• The Principle of Indemnity in Marine Insurance Contracts, Kyriaki

Noussia, 2007

• Marine Insurance Law and Practice, F.D. ROSE, 2004

• Risk Management and Insurance, Perspective in a Global Economy

Harold D. Skipper , W. Jean Kwon

• A guide to marine hull insurance claims. Nigel C Rogers, John R

Ahern. Rev ed. London: Richards Hogg, 1993.

• Marine claims handbook. N G Hudson, J C Allen. 5th ed. London:

Lloyd’s of London Press, 1996.

• Marine insurance claims. J Kenneth Goodacre. 3rd ed. London:

Witherby, 1996.

 

Ev ödevi ve Projeler

---

Laboratuar Uygulamaları

--- Durum Calismalari

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                   

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı %

Derse Devam

 

 

Yıl İçi Sınavlar

1

45

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projeler 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan çalışması

 

 

Final Sınavı

1

55

TOPLAM

 

% 100

Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı

 

% 45

 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

% 55

TOPLAM

 

%100

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin Çıktıları

 

 

Week

Topics

Course Outcomes

 

Week 1, 2

The Meaning of Risk

 • The Nature of Insurance
 • Introduction
 • Suitability and Purpose of insurance
 • Definition of Insurance and How it works
 • History of Insurance
 • Risk assessment; Students should be able to discuss the main risk assessment and rating factors applicable to the underwriting of:
 • navigating hulls;
 • building/repair risks;
 • port risks;
 • loss of hire;
 • mortgagee’s interest.

I

 

Week 3

 • Contracts
 • Terminology
 • Contracts and Kinds of Insurance
 • Type of Insurance and other types of Policies
 • Fundamental principles of Insurance Contracts
 • Utmost Good Faith,
 • Insurable Interest and Cause Proxima
 • Doctrine of Contribution
 • Nature of the Contract of Insurance
 • Special Characteristics of Insurance Contract
 • Misrepresentation and Indemnity

I-II

 

Week 4

 • The methods used in and importance of loss prevention.
 • Claims issues; Deductibles and limits
 • The application of deductibles and limits to the underwriting of hull risks.
 • The types of claims arising under marine hull insurance contracts and the application of coverage to a given set of facts.

I-II

 

Week  5

Cargo and goods in transit;

The main risk assessment and rating factors applicable to the underwriting of:

 • cargo risks; goods in transit risks.
 • The methods used in and importance of loss prevention.
 • The basis of cover provided for war and strikes, including terrorism;
 • Discussing market practice and its influence on the premium charged.
 • The types of claims arising under marine insurance cargo contracts and the application of coverage to a given set of facts.

Describeing the cover provided by each of the following:

 • Institute Cargo Clauses A, B & C;
 • Institute Trade Clauses;
 • Institute Container Clauses;
 • Institute War Clauses (Cargo);

II-III

 

Week 6, 7

Protection and indemnity claims

 • The types of claim arising under P&I insurance and the application of coverage to a given set of facts.
 • The main risk assessment and rating factors applicable to the underwriting of:
 • exploration risks;
 • construction risks;
 • operational risks;
 • operators’ extra expenses insurance.

II-III

 

Week 8

 • Marine financier protections.
 • Marine liability including P&I for ship owners and charterers.

II-III

 

Week 9

MID TERM

 

 

Week 10

 • Explain the principles of portfolio management.
 • Discuss the factors used in the arranging and pricing of a marine reinsurance programme.
 • Evaluate the ways in which a major loss/casualty affects cross-class issues.
 • Explain the types of claims arising under marine reinsurance contracts and the application of coverage to a given set of facts.

II-III

 

Week 11

 • Types of Losses
 • Losses
 • Total Loss
 • Partial Loss
 • Collision Liability
 • Cargo Loss
 • Cargo Partial Loss

I-II-III

 

Week 12

 • Types of Losses
 • Freight and Freight Loss
 • Third Party Recoveries
 • Sue and Labor Clauses
 • Claims Loss of Crew Members’ Personal Effects
 • Defense
 • Strikes

II-IV

 

Week 13

 • Warranties and Losses
 • Warranties
 • Implied Warranties
 • Particular Average and General Average
 • Marine Policy for Overseas Shipment

III

 

Week 14

 • Marine reinsurance.
 • The marine insurance broker’s duties.
 • General average and salvage.

II-III-IV

             

 

 

 

Dersin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

 Denizcilik ekonomisi ve yönetimi alanındaki teorik bilgileri analiz edebilme ve uygulamadaki etkilerini değerlendirebilme

 

X

 

b

Denizcilik iş ortamının kilit yönleriyle ayırt edici bilgi edinme becerisi.

 

X

 

c

Denizcilik işletmeciliği ve yönetimi alanındaki bilgileri bilgisayar ortamlarına entegre ederek bilgi edinme becerisi

 

X

 

d

Elde edilen bilgileri, denizcilik ve finans alanlarında (bilgisayar ortamlarında olduğu gibi) gerekli olan teknik becerileri kullanarak Türkçe veya İngilizce olarak sunma yeteneği

X

 

 

e

Denizcilik işletmeciliği ve yönetimi alanlarında karar alma, uygulama ve karar verme konularında bilgi sahibi olma

 

X

 

f

Çok disiplinli değerlendirmeler üretebilme ve denizcilik işletme ve yönetimi, ilgili alt alanlar ve diğer sosyal bilim alanları ile uyumlu analizler yapabilme

 

 

X

g

Etik ve mesleki sorumlulukları dahil etme ve doğru bir şekilde değerlendirme becerisi

 

X

 

h

Yöneticinin ve girişimcinin uluslararası düzeyde çalışması gereken liderlik ve yönetim yetkinliklerine sahip olabilme

 

 

X

i

Deniz ticareti ve yönetim alanının küresel bağlamda etkilerinin dahil edilmesi için geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

 

 

X

j

Hayat boyu öğrenme becerilerine sahip olma

 

 

X

k

Çağdaş konular hakkında geniş bilgiye sahip olma

 

 

X

l

Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere ve toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek

 

 

X

m

Veri analizi ile bilgi ve sonuç elde edebilmek için pratik ve teorik teknik bilgiye sahip olmak

 

 

X

 

    1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Düzenleyen

 

Dr. TANSEL ERKMEN

Tarih

 

2017

İmza